arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Universitetslektor i datavetenskap med inriktning OS, RTS och IoT

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskolelektor

 • Anställning

  Heltid, Tills vidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  29 april

 • Sök jobbet senast

  29 maj

Om jobbet

Beskrivning
Institutionen för matematik och datavetenskap vid Karlstads universitet utlyser nu en tillsvidareanställning som universitetslektor i datavetenskap med inriktning operativsystem, realtidssystem och Internet of Things.

Institutionen för matematik och datavetenskap består av två ämnen: matematik och datavetenskap, och har drygt 90 medarbetare. Inom datavetenskap är forskning och utbildning fokuserad på datakommunikation och distribuerade system, cybersäkerhet och personlig integritet samt programvaruteknik. Verksamheten bedrivs i nära samarbete med internationella, nationella och regionala partners från både universitetsvärlden och näringslivet. Inom datavetenskap utvecklar man just nu ett nytt mastersprogram i Networked Systems and Cybersecurity för att ytterligare stärka sina kärnområden och utveckla sin internationella position inom utbildning och forskning.

Som universitetslektor kommer du att vara en del av och stärka någon av de etablerade forskargrupperna vid datavetenskap, beroende på din kompetensprofil och intresse.

- DISCO (Distributed Systems and Communication) som bland annat forskar inom internetprotokoll, trådlösa system, edge/molntjänster och nästa generations teknologier såsom programmerbara nätverk, SDN/NFV och 5G.
- PriSec (Privacy and Security) som just nu fokuserar på olika aspekter av cybersäkerhet såsom nätverkssäkerhet, integritetsförbättrande tekniker samt datasäkerhet och personlig integritet.
- SQuaD (Software Quality and Digital Modernisation) som bland annat studerar degradering av mjukvaruarkitektur och andra former av teknisk skuld, kvalitetshöjande tekniker, som testning, för långlivade system samt design och utveckling av säkerhets- och integritetskritiska system.

Forskning bedrivs till största del genom externt finansierade projekt, t.ex. internationella och nationella projekt finansierade av EU H2020, Stiftelsen för strategisk forskning, KK-stiftelsen och Internetstiftelsen. Som universitetslektor kommer du också att spela en viktig roll i den fortsatta utvecklingen av utbildningen inom operativsystem, realtidssystem och Internet of Things vid institutionen. Vi söker efter en motiverad kandidat med gedigen erfarenhet av forskning och undervisning inom operativsystem, realtidssystem, Internet of Things, eller annat närliggande ämnesområde med relevans för anställningen.

Arbetsuppgifter

I arbetsuppgifterna ingår forskning, undervisning, handledning samt kursadministration. Den sökande förväntas bidra till utvecklingen av forskningen inom operativsystem, realtidssystem och Internet of Things vid institutionen genom att bedriva forskning av hög kvalitet, stärka vårt internationella nätverk och bidra till ökad forskningsfinansiering på nationell och internationell nivå. Forskningen förväntas stärka någon (eller några) av institutionens forskargrupper. Den sökande förväntas också aktivt bidra till undervisningen vid institutionen i form av kurser på både grund- och avancerad nivå. Då vårt nya mastersprogram i Networked Systems and Cybersecurity startar till hösten kan det finnas möjlighet att delta i uppbyggnaden av kurser beroende på den sökandes kompetensprofil.

Arbetsuppgifterna omfattar även handledning av doktorander, kursadministration och utveckling, samt handledning av examensarbeten på grund- och avancerad nivå. Den sökande som erbjuds tjänsten förväntas kunna undervisa och handleda studenter på svenska inom ett par år.

Forskningstid om minst 50% ingår i anställningen under de första fyra åren, därefter finns möjlighet att fortsätta forska på 50% eller mer under förutsättning att forskningsansökningar beviljas och beroende på hur institutionen och forskargruppen utvecklas.

Du samverkar med det omgivande samhället för ömsesidigt utbyte och verkar för att den kunskap och kompetens som finns vid universitetet kommer samhället till nytta.

För att bidra till en god arbetsmiljö och utveckling av verksamheten är du närvarande och deltar i det dagliga arbetet och gemenskapen.

Behörighetskrav

Behörig att anställas som universitetslektor i datavetenskap är den som dels har visat pedagogisk skicklighet, dels har avlagt doktorsexamen i datavetenskap med inriktning operativsystem, realtidssystem eller Internet of Things, alternativt har motsvarande vetenskaplig kompetens eller någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen.

Enligt Karlstads universitets anställningsordning ska lärare ha de personliga egenskaper som krävs för att fullgöra anställningen väl såväl som genomförd högskolepedagogisk utbildning. Om högskolepedagogisk utbildning saknas, kan en anställning ändå ske under förutsättning att den anställde förbinder sig att genomföra utbildningen, som då sker under kompetensutvecklingstiden, under de två första åren av anställningen. Mer information om allmänna behörighetskrav hittar du i Karlstads universitets anställningsordning: https://www.kau.se/files/2022-02/Anstallningsordning201126.pdf

Utmärkt förmåga i engelska i både tal och skrift krävs.

Villkor

Anställningen är en tillsvidareanställning på heltid med tillträde hösten 2022 eller enligt överenskommelse. Vi kan komma att tillämpa provanställning.

Sista ansökningsdag: 2022-05-22

Ange referensnr: REK2022/95

Välkommen med din ansökan!

Karlstads universitet har gjort medieval för denna rekrytering och vi undanber oss därför kontakter med annonsförsäljare och säljare av rekryteringstjänster.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Universitets- och högskolelektor

Lön

Månadslön

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

100%. Tillträde: Snarast enligt överenskommelse Tillsvidareanställning