arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Universitetslektor i civilrätt med inriktning svensk arbetsrätt

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskolelektor

 • Anställning

  Heltid, Tillsvidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  3 september

 • Sök jobbet senast

  1 oktober

Om jobbet

vid Institutet för social forskning. Sista ansökningsdag: 2020-10-01.

Arbetsuppgifter

Arbetsuppgifterna består huvudsakligen av undervisning och forskning i svensk arbetsrätt. 30 % av årsarbetstiden ska användas för forskning och kompetensutveckling.

Undervisningen avser utbildning i svensk arbetsrätt på grundnivå upp till steg II och innefattar kursansvar, examination, handledning av uppsatser och rapporter. Målgruppen är studenter som behöver kunskaper om arbetsrätt i analyser av svensk arbetsmarknad eller som vill arbeta praktiskt med arbetsrättsliga frågor på till exempel en personalavdelning eller i en chefsbefattning alternativt för ett fackförbund. All undervisning bedrivs på svenska och utbildningens fokus ligger på svensk rätt samt svenska arbetsmarknads-förhållanden och institutioner. Den sökande förväntas också utföra pedagogiskt utvecklings-arbete och delta i institutionsarbetet.

Behörighetskrav

Behörig att anställas som universitetslektor är den som har avlagt doktorsexamen i civilrätt eller har motsvarande vetenskaplig kompetens samt visat pedagogisk skicklighet.

Den pedagogiska skickligheten ska i normalfallet ha visats genom undervisning såväl på grundnivå som på avancerad nivå. Skickligheten ska vara väl dokumenterad på ett sätt som gör det möjligt att bedöma kvaliteten i den pedagogiska verksamheten.

Den sökande ska ha såväl förmåga att samarbeta som den förmåga och lämplighet i övrigt som behövs för att fullgöra arbetsuppgifterna väl.

Den sökande ska kunna utföra administrativa och pedagogiska arbetsuppgifter som förutsätter förståelse och bruk av svenska språket.

Bedömningsgrunder

Särskild och lika vikt fästs vid pedagogisk och vetenskaplig skicklighet inom ämnesområdet.

Stor vikt fästs vid dokumenterad förmåga att samarbeta med arbetskamrater och kollegor.

Vikt fästs vid administrativ skicklighet samt vid förmågan att samverka med det omgivande samhället och att informera om forskning och utvecklingsarbete.

Stor vikt fästs vid att framgångsrikt ha planerat, sökt och erhållit anslag för forskningsprojekt från externa finansiärer.

Högskolepedagogisk utbildning

Meriterande är högskolepedagogisk utbildning om minst 15 högskolepoäng eller motsvarande kunskaper förvärvade på annat sätt.

Övriga upplysningar

Då den samhällsvetenskapliga fakulteten eftersträvar en jämnare könsfördelning bland universitetslektorer ser institutet gärna att kvinnor söker anställningen.

Sökande som saknar högskolepedagogisk utbildning om minst 15 högskolepoäng och som inte heller bedöms ha förvärvat motsvarande kunskaper på annat sätt ska genomgå sådan utbildning under de två första åren av anställningen.

Stockholms universitet strävar efter att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.

Kontakt

Upplysningar om anställningen lämnas av studierektorn, Anne Boschini, tfn 08-16 22 29, anne.boschini@sofi.su.se, eller föreståndaren Markus Jäntti, tfn 08-16 26 45, markus.jantti@sofi.su.se.

Frågor om anställningsförfarandet kan ställas till handläggaren Johan Magnéli, tfn 08-16 40 57, johan.magneli@su.se.

Fackliga företrädare

Ingrid Lander (Saco-S), tfn 0708-16 26 64, saco@saco.su.se, Alejandra Pizarro Carrasco (Fackförbundet ST/Lärarförbundet), tfn 08-16 34 89, alejandra@st.su.se, samt seko@seko.su.se (SEKO).

Ansökan

OBS! Den fullständiga annonsen hittar du på Stockholms universitets webbsida su.se/jobb

Stockholms universitet bidrar till det hållbara demokratiska samhällets utveckling genom kunskap, upplysning och sanningssökande.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Universitets- och högskolelektor

Lön

Stockholms universitet tillämpar individuell lönesättning.

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat