arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Universitetslektor i byggteknik, inriktning betongkonstruktioner

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskolelektor

 • Anställning

  Heltid, Tillsvidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  20 november

 • Sök jobbet senast

  10 januari

Om jobbet

Välkommen till Linnéuniversitetet. En plats för kunskap, idéer och utveckling. För växtkraft och framtidstro. I Småland, i världen.

Institutionen för byggteknik – en del av fakulteten för teknik vid Linnéuniversitetet – har omfattande samarbete med det omgivande näringslivet inom forskning och undervisning. Institutionen samarbetar med närliggande institutioner för skog- och träteknik, byggd miljö och energiteknik samt maskinteknik för att skapa en framgångsrik och kreativ utbildnings- och forskningsmiljö. De fyra institutionerna har totalt cirka 110 anställda, däribland 20 professorer. Inom byggteknik bedriver vi i nuläget forskning inom konstruktionsteknik, träbyggnadsteknik, byggnadsfysik, byggnadsmaterial, livscykelanalys, byggnadsvård samt CAD och BIM.

För närvarande erbjuder institutionen för byggteknik ett treårigt högskoleingenjörsprogram inom byggteknik, ett treårigt program med inriktning mot byggnadsutformning och ett tvåårigt mastersprogram inom hållbar konstruktionsteknik. Nyligen fick Linnéuniversitetet rättigheten att erbjuder civilingenjörsprogram och institutionen för byggteknik avser att på sikt utveckla ett sådant. Detta innebär en utmaning som kräver rekrytering av ny personal och denna lektorstjänst med inriktning mot stålkonstruktion är en viktig del i att stärka institutionens undervisnings- och forskningskompetens på området.

Institutionens har forskning på områdena enligt ovan, en väl utvecklad laborativ miljö, många externfinansierade forskningsprojekt samt goda kontakter med företag inom byggindustrin, vilket ger en ny universitetslektor goda möjligheter att utveckla utbildning och forskning inom stålkonstruktion vid Linnéuniversitetet.

Ämnesområde för befattningen: Byggteknik med inriktning mot betongkonstruktion

Placeringsort tillsvidare: Linnéuniversitetet, Växjö, Sweden

Anställningens omfattning: 100 % tillsvidareanställning

Arbetsbeskrivning:

Universitetslektorn ska undervisa, bedriva kursutveckling, forska och handleda studenter inom området betongkonstruktion och närliggande områden. Exempel på fokusområden som passar inom profilen är konceptuell och strukturell design av olika typer av betongkonstruktioner och frågor relaterade till grundläggningsteknik. Den nya lektorns specialområden bör finnas inom områdena från materialegenskaper hos färsk och härdad betong till design och analys av bärande betongkonstruktioner, med slakarmerade och spännarmerade betongelement. Lektorn förväntas utveckla utbildning på avancerad nivå och att förstärka forskningsmiljön inom konstruktionsteknik med fokus på betong.

I arbetsuppgifterna ingår undervisning, kursutveckling, handledning och forskning inom området betongkonstruktion och eventuellt inom angränsande kompetensområden. I arbetsuppgifterna ingår även att söka medel för finansiering av forskning samt att medverka i forskningsprojekt och i handledning av doktorander. Viss administration kan också ingå.

 

För att söka jobbet och komma till den fullständiga annonsen, klicka på länken nedan

https://lnu.se/mot-linneuniversitetet/Lediga-jobb/?rmpage=job&rmjob=4761&rmlang=SE