arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Universitetslektor i byggnadsutformning

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskolelektor

 • Anställning

  Heltid, Tillsvidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  29 mars

 • Sök jobbet senast

  23 maj

Om jobbet

Välkommen till Linnéuniversitetet! Människor växer här. Vi är ett internationellt universitet i Småland - tillsammans sätter vi kunskap i rörelse för en hållbar samhällsutveckling.

Institutionen för byggteknik är en del av fakulteten för teknik..

Institutionen har omfattande samarbeten med företagspartners inom såväl forskning som utbildning. Institutionen arbetar tillsammans med angränsande institutioner – skog och träteknik, byggd miljö och energiteknik, samt maskinteknik – för att skapa en kreativ miljö med utmanande utbildningar och framstående forskning.

Forskning inom byggteknik omfattar träbyggnadsteknik, konstruktionsteknik, stål- och betongkonstruktioner, byggnadsfysik, ventilationsteknik, historiska konstruktioner, tillståndsövervakning av konstruktioner, livscykelanalys, datorstödd design (CAD) / Byggnadsinformationsmodeller (BIM) och byggnadsmaterial. Institutionen erbjuder för närvarande ett högskoleingenjörsprogram i byggteknik, ett kandidatprogram i byggnadsutformning och ett tvåårigt magisterprogram i hållbar konstruktionsteknik. Nyligen fick Linnéuniversitetet tillstånd att erbjuda femåriga civilingenjörsutbildningar och institutionen utvecklar för närvarande ett sådant program inom byggteknik. Ett nytt civilingenjörsprogram och ökat intresse för utbildningen inom byggnadsutformning kräver rekrytering av ny personal och denna lektorstjänst inom byggnadsutformning är en viktig del i att stärka institutionens undervisnings- och forskningskompetens på området.

Institutionens styrkor inkluderar forskning och undervisning inom ovannämnda områden, ett välutrustat laboratorium, många externt finansierade forskningsprojekt och nära samarbete med byggbranschen. Detta ger en universitetslektor i byggnadsutformning stora möjligheter att utveckla både forskning och undervisning inom Byggnadsutformning vid Linnéuniversitetet.

Ämnesområde för befattningen: Universitetslektor i byggnadsutformning
Placeringsort tillsvidare: Växjö
Anställningens omfattning: 100% tillsvidareanställning

Arbetsbeskrivning

Universitetslektorn kommer att arbeta med undervisning på grund- och avancerad nivå och doktorandnivå, samt med att genomföra och delta i forskningsprojekt och administrativa uppgifter inom området Byggnadsutformning.

Kandidatprogrammet i byggnadsutformning som är centralt för tjänsten omfattar byggnaders utformning, kvalitet och miljöanpassning och ska ge kunskap om hela byggprocessen inom husbyggnadsområdet. Särskilt betonas kommunikationen och förståelsen mellan kompetenserna arkitektur och byggnadsteknik där visualisering och utformning av bostäder är viktiga inslag. Institutionen erbjuder kurser inom byggnaders och bostadens utformning, arkitekturhistoria, fysisk planering, grundläggande byggteknik samt relaterade tvärvetenskapliga projektkurser. Arbetsuppgifterna inkluderar undervisning, utveckling av kurser och handledning av studenter. Universitetslektorn kommer att aktivt delta som kursansvarig samt i utvecklingen av utbildningsprogrammet. Synergier mellan byggnadsutformning och en ny femårig civilingenjörsutbildning inom byggteknik ska utvecklas. Att utveckla nytt och stärka befintligt samarbete med andra universitet, med industrin och det omgivande samhället är en naturlig del i arbetet.

Arbetsuppgifterna inkluderar undervisning, utveckling av kurser, handledning av studenter och forskning inom området byggnadsutformning. Att ansöka om extern forskningsfinansiering, delta i pågående eller nya forskningsprojekt och att bidra till handledning av doktorander kommer också att vara en del av arbetsuppgifterna. Tjänsten kan också innehålla administrativa uppgifter vid institutionen.

Behörighetskrav

Behörig att anställas som lektor är den som dels har visat pedagogisk skicklighet, dels har avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen.

Enligt Linnéuniversitetets anställningsordning gäller att den pedagogiska skickligheten ska avse såväl planering, genomförande och utvärdering av undervisning, som handledning och examination. Dessutom måste sökande behärska det engelska språket väl i tal och skrift.

Bedömningsgrunder

Som bedömningsgrunder vid anställning av en lektor ska graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställning gälla. Prövningen av den pedagogiska skickligheten ska ägnas lika stor omsorg som prövningen av den vetenskapliga skickligheten.

Fullständig annons hittar du på vår hemsida HÄR 

Kontaktpersoner

Prefekt Thomas Bader, thomas.bader@lnu.se
HR-partner Hanna Holgersson, hanna.holgersson@lnu.se

 

Linnéuniversitetet har ambitionen att tillvarata de kvaliteter som en jämn könsfördelning och mångfald tillför organisationen.

Registrera din ansökan via knappen "Ansök" längst ned i annonsen. Din ansökan ska utformas enligt Mall för ansökan som du hittar i Kompletterande riktlinjer -
Anställningsordning under rubriken "viktiga dokument" längst ned under annonsen. De meriter Du åberopar ska Du styrka med intyg och de ska bifogas digitalt i din ansökan. Övriga handlingar, t ex olika typer av vetenskapliga arbeten, ska skickas in digitalt tillsammans med ansökan. Ansökan och övriga handlingar ska märkas med anställningens diarienummer. Alla handlingar som åberopas ska vara inkomna till universitetet senast kl. 24.00 sista ansökningsdagen.

Vi undanber oss telefonsamtal från försäljare av jobbannonser.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Universitets- och högskolelektor

Lön

Enligt överenskommelse

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat