arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Universitetslektor i barn- och ungdomsvetenskap, inriktning förskola

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskolelektor

 • Anställning

  Heltid, Tills vidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  4 april

 • Sök jobbet senast

  23 maj

Om jobbet

vid Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen. Sista ansökningsdag: 2022-05-23.

Vid Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen vid Stockholms universitet arbetar omkring 150 medarbetare. Vår kärnverksamhet består av undervisning inom lärarutbildningar, fristående kurser och uppdragsutbildningar samt forskning och forskarutbildning. Vi har utbildning, kurser och program inom barn- och ungdomsvetenskap, barnkultur, förskoledidaktik och fritidshemspedagogik.

Ämne/ämnesbeskrivning
Utlysningen gäller ett lektorat i barn- och ungdomsvetenskap inriktning förskola. Befattningen är därmed tvärvetenskapligt orienterad med fokus på förskolans utbildning och verksamhet i samtida och historiska perspektiv. Här ryms frågor om barns lek, lärande, meningsskapande och utforskande av skilda ämnesinnehåll, såsom exempelvis språk, matematik, naturvetenskap och teknik. Även pedagogiska och didaktiska överväganden kring barns etiska och estetiska förhållningssätt, lek, utveckling och lärande ingår. Andra viktiga aspekter är förskollärares profession, dokumentation, utvärdering och bedömning i relation till målen för förskolans utbildning. Vidare ingår övergripande frågor om hur lagar och politiska beslut samt strukturella villkor påverkar barns villkor i förskolan. Teorier och metoder hämtas från samhällsvetenskap och humaniora.

Arbetsuppgifter

Arbetsuppgifterna består i att inom området bedriva forskning och undervisning med inriktning mot förskola på grundnivå och avancerad nivå. I arbetet ingår även att aktivt bidra till utvecklingen av förskollärarprogrammet och påbyggnader på avancerad nivå. Administrativa ansvarsuppgifter inom den vidare ram som Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen erbjuder, kan bli aktuella.
Undervisning och uppsatshandledning på grundläggande och avancerad nivå sker i huvudsak på svenska.
Anställningen inkluderar kompetens- och forskningstid enligt gällande villkorsavtal.

Behörighetskrav

Behörig att anställas som universitetslektor är den som har avlagt doktorsexamen i förskoledidaktik, barn- och ungdomsvetenskap, pedagogik, tema Barn, utbildningshistoria eller närliggande ämnen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens, samt visat pedagogisk skicklighet.
Den pedagogiska skickligheten ska ha visats genom undervisning såväl på grundnivå som på avancerad nivå. Skickligheten ska vara väl dokumenterad på ett sätt som gör det möjligt att bedöma kvaliteten i den pedagogiska verksamheten. Pedagogisk skicklighet ska avse såväl planering, genomförande och utvärdering av undervisning som handledning och examination.
Den sökande ska ha såväl förmåga att samarbeta som förmåga och lämplighet i övrigt som behövs för att fullgöra arbetsuppgifterna väl.

Svenskspråkighet är ett krav vid tillsättningen, då den största delen av kurslitteraturen är på svenska och behandlar en nationell kontext där examinationsuppgifter och övriga studenttexter ska läsas och återkopplas på svenska.

Bedömningsgrunder

Särskild och lika vikt fästs vid pedagogisk och tvärvetenskaplig skicklighet, visad genom egen forskning och undervisning inom den aktuella anställningens ämnesområde och inriktning.

Stor vikt fästs vid:

 • Fördjupad forskning med relevans för förskola.
 • Dokumenterad förmåga att samarbeta med arbetskamrater och kollegor.
 • Administrativ skicklighet visad genom ledning av forskning och undervisning.
 • Erfarenhet av undervisning på förskollärarprogram.

Vikt fästs vid:

 • Att framgångsrikt ha planerat, sökt och erhållit anslag för forskningsprojekt från externa finansiärer.
 • Förmåga att samverka med det omgivande samhället och att informera om forskning och utvecklingsarbete.

Högskolepedagogisk utbildning

Meriterande är högskolepedagogisk utbildning om minst 15 högskolepoäng eller motsvarande kunskaper förvärvade på annat sätt.

Övriga upplysningar

Då samhällsvetenskapliga fakulteten eftersträvar en jämnare könsfördelning bland universitetslektorer ser institutionen gärna att män söker anställningen.

Sökande som saknar högskolepedagogisk utbildning om minst 15 högskolepoäng och som inte heller bedöms ha förvärvat motsvarande kunskaper på annat sätt ska genomgå sådan utbildning under de två första åren av anställningen.

Stockholms universitet strävar efter att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.

Kontakt

Upplysningar om anställningen lämnas av prefekten, professor Mats Börjesson, tfn 08-120 762 18, mats.borjesson@buv.su.se

Frågor om anställningsförfarandet kan ställas till handläggaren Kay Artle, tfn 08-16 40 49, kay.artle@su.se.

Fackliga företrädare

Ingrid Lander (Saco-S), tfn 0708-16 26 64, saco@saco.su.se, Alejandra Pizarro Carrasco (Fackförbundet ST/Lärarförbundet), tfn 08-16 34 89, alejandra@st.su.se, samt seko@seko.su.se (SEKO).

Ansökan

Du söker anställningen via Stockholms universitets rekryteringssystem. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

Universitetets anställningsordning och anvisningar för sökande finns på webbsidan: att söka en anställning.

Välkommen med din ansökan!

Stockholms universitet bidrar till det hållbara demokratiska samhällets utveckling genom kunskap, upplysning och sanningssökande.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Universitets- och högskolelektor

Lön

Stockholms universitet tillämpar individuell lönesättning

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat