arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Universitetslektor i barn- och ungdomspsykiatrisk verksamhet

 • Ort

  Linköping

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskolelektor

 • Anställning

  Heltid, Tillsvidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  4 juli

 • Sök jobbet senast

  26 augusti

Om jobbet

Kunniga och engagerade medarbetare med goda förutsättningar är en av de absolut viktigaste framgångsfaktorerna för Linköpings universitet. Lärare och forskare är vår kärnkompetens, men ett framgångsrikt universitet behöver erfarna och motiverade medarbetare inom många områden. Alla roller är viktiga. Vi har ett stort rekryteringsbehov bland annat tack vare en forskningsverksamhet i expansion. Du behövs här. Välkommen att söka jobb hos oss!

Institutionen för klinisk och experimentell medicin (IKE) är en av universitetets största institutioner med verksamhet framför allt inom den medicinska fakulteten.

Vår målsättning är att bedriva utbildning och forskning inom medicin och biomedicin, med hög internationell kvalitet. Inom grundutbildningen ansvarar vår institution bland annat för huvuddelen av läkarutbildningen, logopedutbildningen och utbildning inom medicinsk biologi.
Läs mer: https://liu.se/organisation/liu/ike

LINKÖPINGS UNIVERSITET

ledigförklarar en anställning som

Universitetslektor i inom barn- och ungdomspsykiatrisk verksamhet

med placering vid Institutionen för klinisk och experimentell medicin

Ämnesområde
Barn- och ungdomspsykiatri

Beskrivning av ämnesområdet
Ämnet barn- och ungdomspsykiatri (BUP) är ett tvärvetenskapligt ämne och inrymmer såväl medicinska, psykologiska som samhälleliga aspekter på barns och ungdomars psykiska hälsa.

Arbetsuppgifter

I en lärares arbetsuppgifter får ingå att ha hand om utbildning eller forskning samt administrativt arbete. Till en lärares uppgifter hör också att följa utvecklingen inom det egna ämnesområdet och den samhällsutveckling i övrigt som har betydelse för arbetet. Innehavare av anställning som universitetslektor ska medverka i undervisning inom utbildning på grund- och avancerad nivå.

Vid medicinska fakulteten tillämpas studentaktiva undervisningsformer.

Innehavaren av denna anställning förväntas delta i och utveckla undervisningen och forskningen inom Barn- och ungdomspsykiatri och Barnafrid, nationellt kunskapscentrum för våld och andra övergrepp mot barn. Som universitetslektor ingår att bedriva forskning inom barn-och ungdomspsykiatri, handleda studenter och doktorander samt undervisa på grundutbildningsnivå, psykoterapeutprogram och fristående kurser. Arbetsuppgifterna innefattar även insamling och spridning av kunskap till professionella som möter barn utsatta för våld och andra övergrepp bland annat genom sammanställning av systematiska kunskapsöversikter samt samverkan med nationella och internationella aktörer. I arbetsuppgifterna ingår också arbete mot beslutsfattare och andra myndigheter och delta i nätverk, expertgrupper och svara på remisser inom kunskapsområdet.

Särskilt meriterande är docentur inom för uppdraget relevant ämnesområde, klinisk erfarenhet, pedagogisk utbildning och erfarenhet, samt tidigare erfarenhet av samverkan, myndighetsarbete, utvärdering och statliga utredningar.

Aktuella forskningsområden med anknytning till BUP och Barnafrid är främst trauma, självskadebeteende, ätstörning och psykosspektrum störningar. Kompetens inom de områden där studier redan bedrivs är särskilt meriterande.

Kunskap om samverkan och tvärvetenskaplig kunskap inom område barn- och ungdomspsykiatri och våld och andra övergrepp mot barn är också meriterande. Likaså specifik kunskap inom metoder (inklusive legitimation som psykoterapeut, framför allt familjepsykoterapeut) som används vid stöd och behandling av barn utsatta för våld och andra övergrepp samt kännedom om och yrkeserfarenhet från verksamheter som möter barn utsatta för våld.

Behörighet och bedömningsgrunder
Se liu.se

Tillträde
Enligt överenskommelse 

Lön
Universitetet tillämpar individuell lönesättning.

Fackliga kontaktpersoner
För kontakt med fackliga kontaktpersoner se nedan.

Ansökningsförfarande
Din kompletta ansökan, inklusive de maximalt tio publikationer du vill åberopa, ska vara Linköpings universitet tillhanda senast den 26 augusti 2019. Ansökningar och/eller ansökningshandlingar som inkommer efter sista ansökningsdag beaktas ej.

Publikationer, pdf- eller word-format är tillåtet, bifogas i ansökningsformuläret. De vetenskapliga publikationer som du inte har i digital form skickas per post i tre exemplar till Linköpings universitet, Registrator, 581 83 Linköping. Publikationerna ska vara Linköpings universitet tillhanda senast sista ansökningsdag.

Lika villkor

Linköpings universitet ska fortsätta att utvecklas som en attraktiv och kreativ arbetsplats som präglas av lika villkor och arbetar därför aktivt för jämställdhet och mångfald.

Välkommen med din ansökan!

Linköpings universitet har upphandlade avtal och undanber oss direktkontakt från bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Kontaktpersoner

Laura Korhonen, Professor

laura.korhonen@liu.se


Christina Lundgren, Sekreterare i anställningsnämnden

013-28 21 49

christina.lundgren@liu.se