arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Universitetslektor i arkiv- och informationsvetenskap

 • Ort

  Sundsvall

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskolelektor

 • Anställning

  Heltid, 3 - 6 månader

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  31 oktober

 • Sök jobbet senast

  25 november

Om jobbet

Mittuniversitetet är ett lärosäte där människor möts, inspireras och tänker nytt. Vi finns i Sundsvall och Östersund, och har ett brett utbud av utbildningar både på campus och på distans. Goda relationer med omvärlden ger vår forskning och utbildning en stadig förankring i samhället och, inte minst, i regionen.

Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier

Avdelningen för informationssystem och -teknologi (IST) har verksamhet på Campus Sundsvall och bedriver utbildning och forskning inom ämnena arkivvetenskap, datateknik, informatik och industriell organisation och ekonomi.

Arbetsuppgifter: Till arbetsuppgifterna hör undervisning och handledning av studenter på grundläggande, och avancerad nivå.

Undervisningen kommer främst att bedrivas inom Master/magister-programmet för Hållbar informationsförsörjning men till viss del även i kurspaket på grundläggande nivå. Du förväntas även bidra till utvecklingen av ämnet arkiv- och informationsvetenskap.  

En universitetslektor arbetar normalt med såväl undervisning som forskning. Forskningen kommer att bedrivas inom forskargruppen Forskningen inom ämnet sker inom Forum för digitalisering (FODI).

Behörighet och bedömningsgrund alt Kvalifikationer: För att vara behörig till tjänsten krävs doktorsexamen inom arkivvetenskap, systemvetenskap, informatik eller motsvarande. Du bör även ha genomgått högskolepedagogisk utbildning och ha pedagogisk erfarenhet av undervisning. Vidare gäller de behörighetskrav och bedömningsgrunder som beskrivs i Mittuniversitetets anställningsordning  samt fastställda kvalitetskriterier för anställning som universitetslektor vid fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier.

Avhandlingsområdet och/eller senare forskning bör ha varit inriktad mot arkivvetenskap. Vetenskaplig skicklighet bedöms i första hand genom en sammanvägning av skrifters kvalitet och kvantitet med hänsyn tagen till djup och bredd. Meriterande är att ha erfarenhet av att driva större eller mindre forskningsprojekt i arkiv- och informationsvetenskap samt erfarenhet av internationellt samarbete. Program- och kursansvar etc. är också meriterande.

Undervisningen bedrivs i huvudsak på svenska, varför den sökande ska kunna utföra administrativa och pedagogiska arbetsuppgifter som förutsätter förståelse av, och förmåga att använda, det svenska språket. Forskningen bedrivs i en internationell omgivning och det krävs därför goda färdigheter i att presentera och diskutera forskningsresultat på engelska, såväl skriftligt som muntligt.

Handläggning: Beredning av anställningen följer de former som anges i högskoleförordningens 4 kap. och fortgår i enlighet med den anställningsordning som gäller för Mittuniversitetet.

Anställning och tillträde: Tidsbegränsad anställning under perioden 2019-01-02 – 2019-06-30 eller enligt överenskommelse. 

Anställningsort: Sundsvall


Lön: Individuell lönesättning tillämpas.

Information: Närmare upplysningar lämnas av ämnesföreträdare/forskningsledare Erik Borglund, e-post: erik.borglund@miun.se och avdelningschef Patrik Österberg, e-post: patrik.osterberg@miun.se, tel: 010-142 86 14.

Ansökan: Till ansökan ska bifogas meritförteckning, redogörelse för dokumenterad vetenskaplig och pedagogisk verksamhet, inkl. intyg över vetenskaplig och pedagogisk meritering, fullständig publikationslista samt högst 10 vetenskapliga publikationer som särskilt åberopas.

Välkommen med din ansökan via vårt rekryteringssystem, miun.se/jobb senast 2018-11-25.

Mittuniversitetet arbetar aktivt för lika villkor och strävar efter att ta tillvara de kvaliteter som mångfald och jämställdhet ger verksamheten.