arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Universitetslektor i arkitektur -Urban Analytics

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskolelektor

 • Anställning

  Heltid, Tillsvidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  7 oktober

 • Sök jobbet senast

  30 november

Om jobbet

Luleå tekniska universitet är i stark tillväxt med världsledande kompetens inom flera forskningsområden. Vår forskning bedrivs i nära samarbete med industrier som Bosch, Ericsson, Scania, LKAB, SKF och ledande internationella universitet. Luleå tekniska universitet omsätter totalt 1,7 miljarder kronor per år. Vi är idag 1 650 anställda och 15 500 studenter.

Vi formar framtiden genom nydanande utbildningar och banbrytande forskningsresultat. Med utgångspunkt i den arktiska regionen skapar vi global samhällsnytta.

Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser bedriver forskning och utbildning inom gruv-, bygg- och miljöområdet. Vår forskning och utbildning har en stark experimentell och tillämpad profil med flera stora och välutrustade laboratorier. Verksamheten kvalitetssäkras av våra engagerade professorer och lektorer i ett exklusivt och framgångsrikt samarbete med näringslivet och den offentliga sektorn. 70 % av vår forskning är externfinansierad och vi har ett väl utvecklat internationellt samarbete med universitet i alla världsdelar. SBN har ca 400 personer med ett 50-tal nationaliteter, varav 180 doktorander och drygt 50 professorer. Arkitektur är ett av våra 19 forskningsämnen, forskargruppen på ca 20 personer med olika kompetenser i stads- och trafik- planering, arkitektur och urban design, kulturvård och landskap arkitektur. Vår forskning och utbildning bidrar avgörande för att forma framtida politik och planering av framtida städer.

Mer information kring vår verksamhet; https://www.ltu.se/research/subjects/Arkitektur

Ämnesbeskrivning

Forskningsämnet arkitektur omfattar husbyggnad, stadsbyggnad och trafikplanering, där estetisk gestaltning förenar funktionella, tekniska, praktiska och ekonomiska aspekter relaterade till människor, hållbarhet, landskap, och redan byggd miljö

Arbetsuppgifter

Tillgången till stora datamängder kräver ny kunskap och färdigheter för planerare, beslutsfat-tare och samhällsorganisationer. Denna omvandling påverkar planerings- och arkitekturdisci-plinerna som integrerar formbaserade metoder med evidensbaserad vetenskap. I denna position kommer du att fokusera på forskning och undervisning relaterad till ”urban analytics” som kopplar hållbara stads-, transport- och arkitekturområden till andra relevanta områden såsom datavetenskap, smart stadsutveckling och intelligenta transportsystem.

Arbetsuppgifter består av undervisning i ArcGIS, Arc GIS Pro, Geografisk analys Geografisk informationsteknik, Kartapplikationer på Internet med open source Kartografisk visualisering, Python applikationer för GIS och planering. Du kommer även få möjlighet till att utvecklas inom rollen som handledare av examensarbete, skapa och utveckla forskningsansökningar för extern finansiering samt utveckla branschsamarbeten med nationella och internationella partners. Vidare förväntas du delta i gruppens gemensamma utveckling av utbildnings- och forskningsområdet, samt samverka med forskargrupper inom universitetet likväl som med andra lärosäten samt andra externa parters, både nationellt och internationellt.

Behörig att anställas som universitetslektor är den som
*avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens
*visat pedagogisk skicklighet
*genomgått högskolepedagogisk utbildning motsvarande 7,5 hp alternativt på annat sätt förvärvat motsvarande kunskaper.

Bedömningsgrunder (vikas lika)
För befattningen tillämpas följande bedömningsgrunder:
- Vetenskaplig skicklighet (publikationer i bra internationella tidskrifter, etc.)
- Pedagogisk skicklighet

Övriga bedömningsgrunder (viktas lika)
- Avlagt stadsplanering-, eller arkitekt- eller liknande ämnen examen (ex. M.Sc. och PhD examen)
- Dokumenterad erfarenhet av att arbeta i externt finansierade forskningsprojekt och samverka med det omgivande samhället och industri (nationellt, inom EU eller liknande)
- erfarenhet av undervisning och handleda inom urban analytics (ex., ArcGIS, Arc GIS Pro, Geografisk analys, Kartografisk visualisering, Python applikationer, etc.) och planering
- Goda kunskaper i engelska
- Förmåga att undervisa på svenska eller är villig att undervisa på svenska inom fyra år

Information

För ytterligare upplysningar är du välkommen att kontakta:
universitetslektor Jennie Sjöholm, jennie.sjoholm@ltu.se
universitetslektor Andrea Luciani, andrea.luciani@ltu.se
professor Agatino Rizzo, agatino.rizzo@ltu.se

Fackliga företrädare: SACO-S Kjell Johansson 0920-49 1529 kjell.johansson@ltu.se eller OFR-S Lars Frisk, 0920-49 1792 lars.frisk@ltu.se

Ansökan

Du söker befattningen via ansökningsknappen nedan där du bifogar de ansökningshandlingar som efterfrågas, bland annat examensbevis (vidimerade och översatta till svenska eller engelska), pedagogisk egenreflektion och publikationer, etc. Följ länken Instruktioner för sökande för kompletta instruktioner. Skriv gärna din ansökan på engelska eftersom vi använder engelsktalande sakkunniga. 

Sista ansökningsdag: 30 november 2020
Referensnummer: 3398-2020

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Universitets- och högskolelektor

Lön

Individuell lönesättning

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat