arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Universitetslektor i arkeologi tidsbegränsad

 • Ort

  Kalmar

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskolelektor

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  22 november

 • Sök jobbet senast

  19 december

Om jobbet

Välkommen till Linnéuniversitetet. En plats för kunskap, idéer och utveckling. För växtkraft och framtidstro. I Småland, i världen.

Fakulteten för konst och humaniora, som är en av Linne´universitetets fem fakulteter, är en dynamisk, flexibel och internationell kunskapsmiljö med både vetenskaplig och konstnärlig verksamhet i ett stort antal ämnen. Vi bygger kompletta akademiska miljöer där utbytet mellan undervisning, forskning och samverkan skapar drivkraft för kvaliteten på universitetet och i det omgivande samhället. 

Ämnesområde för befattningen: Arkeologi

Placeringsort: Kalmar
Anställningens omfattning: 100 %
Anställningstid: 2018-01-01—2018-12-31

Arkeologiämnet bildar tillsammans med bibliotek- och informationsvetenskap, filosofi, geografi, historia, kulturgeografi, kultursociologi och religionsvetenskap, Institutionen för kulturvetenskaper. Arkeologiämnet vid Linnéuniversitetet består av en tongivande grupp lärare och forskare som har en bred gränsöverskridande internationell profil med specialkompetens inom arkeologi samt kulturarvs- och kulturmiljöforskning. Forskarskolan i uppdragsarkeologi The Graduate School in Contract Archaeology (GRASCA) – med åtta forskarstudenter från olika delar av Sverige – är en del av vår avdelning.

Arbetsbeskrivning:

Vi söker en medarbetare som ser arkeologins många möjligheter, uppskattar undervisning och studentkontakter och aktivt bidrar till utveckling av ämnets och universitetets verksamheter. Arbetet innebär sedvanliga uppgifter som undervisning, handledning och utvärdering på grund- och avancerad nivå. Framför allt rörande fältkursmomentet och kulturarvskurser. Andra uppgifter som förekommer är administration och forskning samt samverkan med det omgivande samhället. Innehavaren av tjänsten förväntas aktivt delta i institutionens och arkeologiavdelningens inre arbete i form av administration, planering och pedagogiskt utvecklingsarbete, särskilt med avseende på uppdragsverksamhet. Institutionen och ämnet eftersträvar en jämn könsfördelning bland de anställda och ser därför gärna kvinnliga sökande till tjänsten. För att komplettera ämnets forskningsprofiler ser vi gärna sökande med kompetens inom Nordisk förhistorisk arkeologi.

Behörighetskrav:

Behörig att anställas som lektor är den som dels har visat pedagogisk skicklighet, dels har avlagt doktorsexamen i arkeologi eller har motsvarande vetenskaplig kompetens, eller någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen (HF 4 kap 4 §). Enligt Linnéuniversitetets anställningsordning gäller att den pedagogiska skickligheten ska avse såväl planering, genomförande och utvärdering av undervisning, som handledning och examination. För behörighet till denna anställning krävs att du har eller att du inom ett år genomgått högskolepedagogisk utbildning motsvarande 15hp. Den sökande ska ha dokumenterad erfarenhet av arkeologisk uppdragsverksamhet. Vidare ska den sökande ha dokumenterad erfarenhet av att  planera, leda, utvärdera och förmedla fältkursmomentet inom ramen för en arkeologisk utbildning.

Läs utlysningen i sin helhet och ansök på https://lnu.se/mot-linneuniversitetet/lediga-jobb/

Sista ansökningsdagen är 19 december och DNR är 2018/761-2.2.1.

Linnéuniversitetet har ambitionen att tillvarata de kvaliteter som en jämn könsfördelning och mångfald tillför organisationen.

Registrera din ansökan via knappen "Ansök" längst ned i annonsen. Din ansökan ska utformas enligt Mall för ansökan som du hittar i Kompletterande riktlinjer -
Anställningsordning under rubriken "viktiga dokument" längst ned under annonsen. De meriter Du åberopar ska Du styrka med intyg och de ska bifogas digitalt i din ansökan. Övriga handlingar, t ex olika typer av vetenskapliga arbeten, ska skickas in digitalt tillsammans med ansökan. Ansökan och övriga handlingar ska märkas med anställningens diarienummer. Alla handlingar som åberopas ska vara inkomna till universitetet senast kl. 24.00 sista ansökningsdagen.

Vi undanber oss telefonsamtal från försäljare av jobbannonser.