arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Universitetslektor i ämnet fysioterapi

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskolelektor

 • Anställning

  Heltid, Tillsvidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  26 november

 • Sök jobbet senast

  13 december

Om jobbet

Vid Institutionen för hälsovetenskapfinns utbildningar för arbetsterapeut -, fysioterapeut-, hälsovägledar -, sjuksköterske-, röntgensjuksköterskeexamen. Vid institutionen finns forskningsämnena arbetsterapi, fysioterapi, omvårdnad  och medicinsk teknik inrättade. Vid institutionen finns också ett Centrum för innovation och e-hälsa (EIC). Inom EIC ska forskning ske inom vård och rehabilitering grundad på samverkan mellan forskning, samhälle och näringsliv.

Befattningen som universitetslektor i fysioterapi är placerad vid Institutionen för hälsovetenskap, Avdelningen för hälsa och rehabilitering.

Ämnesbeskrivning

Fysioterapi kännetecknas av synen på människan som fysisk, psykisk, social och existentiell helhet i ett hälsoperspektiv. Centrala begrepp är människans kropp, rörelse, funktion och interaktion i förhållande till hälsa ur ett biopsykosocialt perspektiv. I centrum för kunskapen står förståelse för att det inom människan finns läkande krafter och resurser för förändring och att dessa kan aktiveras med rörelse i en terapeutisk interaktion samt att människan själv kan påverka sin hälsa genom medvetenhet om kroppen och adekvat rörelse. Rörelse ses som en grund för människans hela funktion och som ett medel att nå sina mål i relation till omgivningen.

Arbetsuppgifter

Anställningen som universitetslektor innefattar att tillsammans med övriga disputerade inom ämnet fysioterapi ansvara för utvecklingen av ämnet fysioterapi på grundnivå, avancerad nivå och forskarutbildningsnivå. Anställningen som universitetslektor i fysioterapi omfattar även kursansvar, undervisning, seminarieverksamhet, handledning och examinationer på grund- och avancerad nivå inom ämnet. Dessutom handledning av forskarstuderande, medverka vid forskningsansökningar, bygga forskningsnätverk och bedriva egen forskning. I tjänsten ingår också att aktivt delta i samverkan med det omgivande samhället.

Behörighetskrav enligt högskoleförordningen och anställningsordningen
Behörig att anställas som universitetslektor i fysioterapi är den som:
 • avlagt doktorsexamen i fysioterapi eller har motsvarande vetenskaplig kompetens
 • är legitimerad fysioterapeut/sjukgymnast
 • visat pedagogisk skicklighet samt genomgått högskolepedagogisk utbildning motsvarande 7,5 hp eller på annat sätt förvärvat motsvarande kunskaper

Bedömningsgrunder

För befattningen tillämpas följande bedömningsgrunder:
 • Vetenskaplig skicklighet
 • Pedagogisk skicklighet
 • Övriga bedömningsgrunder enligt rangordning.
• Erfarenhet av att söka och erhålla externa forsknings- och utvecklingsmedel.
 • Förmåga att informera om forskning och utvecklingsarbete
God samarbetsförmåga och social kompetens är betydelsefulla egenskaper vid tillsättningen. Därutöver ska hänsyn tas till andra sakliga grunder som till exempel universitetets jämställdhetsmål. Att kunna undervisa, informera och presentera på svenska och engelska är ett krav för denna tjänst.

Information

Upplysningar lämnas av Katarina Mikaelsson, avdelningschef avdelningen för hälsa och rehabilitering, katarina.mikaelsson@ltu.se tfn 0920–49 38 23

Facklig företrädare:

SACO-S Christer Gardelli 0920-49 1809 Christer.Gardelli@ltu.seOFR- Lars Frisk, Lars.Frisk@ltu.se Telefon: 0920-49 17 92

Luleå tekniska universitet arbetar aktivt med jämställdhet och mångfald som bidrar till en kreativ studie- och arbetsmiljö. Universitetets värdegrunder bygger på respekt, tillit, öppenhet och ansvar.

Ansökan

Du söker befattningen via ansökningsknappen nedan där du bifogar de ansökningshandlingar som efterfrågas, bland annat examensbevis (vidimerade och översatta till svenska eller engelska), pedagogisk egenreflektion och publikationer, etc. Följ länken Instruktioner för sökande för kompletta instruktioner. Ansökan ska vara skriven på svenska eller engelska. 

Ansökningshandlingar som ej kan bifogas elektroniskt ska lämnas i tre separata uppsättningar och skickas till Luleå tekniska universitet, registrator, 971 87 Luleå, märk handlingarna med referens nummer.

Referensnr: LTU-5342-2019

Sista ansökningsdag: 13 december 2019