arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Universitetslektor i ämnet Arbetsvetenskap med inriktning sociologi

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskolelektor

 • Anställning

  Heltid, Tillsvidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  30 augusti

 • Sök jobbet senast

  10 oktober

Om jobbet

Avdelningen för människa och teknik är en del av Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle vid Luleå tekniska universitet. Avdelningen har cirka 60 anställda som bedriver forskning och utbildning inom både teknisk och filosofisk fakultet. Avdelningen är organiserad i forskningsämnena Arbetsvetenskap, Industriell design, Produktinnovation samt Teknisk psykologi. Till forskningsämnet Arbetsvetenskap söker vi nu en universitetslektor i sociologi med inriktning arbetsvetenskap.

Arbetsvetenskap har ungefär 20 anställda. Våra lärare undervisar vid Sociologiprogrammet, inklusive magisterprogram i Utredning, Psykologiprogrammet, lärarutbildningsprogrammen, samt civilingenjörs- och ingenjörsprogrammen Teknisk design. Därutöver erbjuder vi ett antal fristående kurser och uppdragsutbildningar. Du kommer att undervisa på sociologiprogrammet, och eventuellt göra inspel på andra kurser och program.

 Forskningen och forskarutbildningen inom Arbetsvetenskap är tvärvetenskaplig med nära samarbete mellan sociologer och ingenjörer. Forskningen behandlar i huvudsak arbetsmiljö- och arbetsvillkorsfrågor, bland annat ledning och organisering av arbete i offentlig såväl som privat sektor. Även mer allmänsociologiska projekt bedrivs vid ämnet. Forskningen är behovsmotiverad och bedrivs ofta tillsammans med aktörer i det omgivande samhället. Vi har för närvarande projekt i samverkan med hälso- och sjukvårdssektorn, utbildningssektorn, men också inom t.ex. gruv-, bygg- och verkstadsindustri.

Ämnesbeskrivning

Arbetsvetenskap omfattar forskning om arbetsmiljö, teknik- och produktionssystem, arbetsorganisation och andra samhälleliga processer och miljöer utifrån människors förutsättningar och behov för att skapa säkra och attraktiva arbeten och socialt hållbar utveckling i arbetsliv, industri och samhälle.

Arbetsuppgifter

Tjänsten innefattar grundutbildning, forskning och forskarutbildning, med särskilt fokus på grundutbildningen. Inom grundutbildningen ska lektorn delta i, utveckla och genomföra kurser med sociologiskt innehåll, framför allt inom sociologiprogrammet. Några exempel på kursinnehåll är sociologisk teori, socialpsykologi, metod och analys.

I arbetsuppgifterna ingår också att delta i ämnets forskningsprojekt, samt att självständigt och i samverkan söka finansiering för att utveckla forskningen. Forskning och handledning inom forskarutbildningen anpassas till aktuellt behov.

Behörighetskrav enligt högskoleförordningen och anställningsordningen

Behörig att anställas som universitetslektor är den som:
 • avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens
 • visat pedagogisk skicklighet
 • genomgått högskolepedagogisk utbildning motsvarande 7,5 hp alternativt på annat sätt förvärvat motsvarande kunskaper

Bedömningsgrunder

För befattningen tillämpas följande bedömningsgrunder:
 • Vetenskaplig skicklighet
 • Pedagogisk skicklighet
Övriga bedömningsgrunder (utan inbördes rangordning)
 • Erfarenhet från undervisning och forskning i sociologi
 • Goda kunskaper i kvantitativ metod.
 • God förmåga att kommunicera forskning på svenska och engelska, både skriftligt och muntligt.
 • Administrativ och annan skicklighet som är av betydelse för arbetsuppgifterna.

Information

För ytterligare information är du välkommen att kontakta; biträdande ämnesföreträdare, tillika professor i sociologi, professor Karolina Parding, karolina.parding@ltu.se; ämnesföreträdare Lena Abrahamsson, tel 0920-49 21 07, lena.abrahamsson@ltu.se, eller avdelningschef Jörgen Normark, tel 0920 – 49 14 80, jorgen.normark@ltu.se.

Fackliga företrädare: SACO-S Christer Gardelli 0920-49 1809 Christer.Gardelli@ltu.se eller OFR-S Lars Frisk, 0920-49 1792 lars.frisk@ltu.se

Ansökan

Du söker befattningen via ansökningsknappen nedan där du bifogar ansökan, CV/meritförteckning, examensbevis och andra bilagor (intyg på doktorsexamen, urval av vetenskapliga arbeten, dokumenterad erfarenhet av undervisning och andra meriter). Var vänlig och märk din ansökan med referensnumret nedan. Ansökan, CV och examensbevis måste vara skrivna på svenska eller engelska.

Sista ansökningsdag: 10 oktober 2019
Referensnummer: 3591-2019