arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Universitetslektor i ämnesdidaktik SO

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskolelektor

 • Anställning

  Heltid, Tills vidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  24 november

 • Sök jobbet senast

  15 december

Om jobbet

Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 53 300 studenter och 6 500 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid.

Institutionen för didaktik och pedagogisk profession utgör en av de starkaste didaktiska miljöerna i Norden.Vi arbetar med forskning, utbildning och samverkan om undervisning och lärande. Ett gemensamt intresse vid institutionen är att genom utbildning och forskning om högre utbildning, skola och klassrum utveckla kunskap som bidrar till ett mer jämlikt och hållbart samhälle. Detta görs genom ämnesdidaktisk, praktiknära och kritisk forskning, organiserad i de tre forskningsmiljöerna; Didaktiska klassrumsstudier, Kritisk utbildningsforskning samt Fenomenografi, Variationsteori och Learning Study.

Institutionen för didaktik och pedagogisk profession utlyser en anställning som universitetslektor i ämnesdidaktik med inriktning mot samhällsorienterande ämnen. Anställningen omfattar 100 % av heltidsanställning.

Ämne

Ämnesdidaktik med inriktning mot samhällsorienterande ämnen.

Ämnesbeskrivning

Ämnesdidaktik är ett ämne som handlar om undervisning och lärande med fokus på ett specifikt innehåll som ofta är knutet till skolämnen, universitetsdiscipliner eller yrkesutövning. Ämnesdidaktik intresserar sig för förutsättningar och villkor för, samt relationer och samband mellan undervisning och lärande. I detta fall inom samhällsorienterande ämnen, särskilt samhällskunskap.

Arbetsuppgifter

Anställningen är i hög grad inriktad mot undervisning och forskning i samhällskunskapsdidaktik. De sökande förväntas bidra till att stärka våra möjligheter till samhällskunskapsdidaktisk kunskapsutveckling och självständigt ta sig an forskningsuppdrag inom fältet. Även annan SO-didaktisk undervisning och forskning kan komma ifråga. Undervisning sker i första hand inom lärarutbildning och innefattar utöver SO-didaktisk undervisning arbete med examensarbeten, utbildningsvetenskaplig kärna och verksamhetsförlagd utbildning. Också undervisning inom mastersprogram och forskarutbildning kan bli aktuellt.

Behörighet

Behörighet för anställning som lärare finns angivna i 4 kap 3 – 4 § högskoleförordningen samt i Göteborgs universitets egen anställningsordning.

Behörig att anställas som universitetslektor är den som dels visat pedagogisk skicklighet, dels har avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskapliga kompetens eller någon annan skicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen.

 Att kunna undervisa på svenska är en förutsättning för anställningen, då undervisningen huvudsakligen sker på svenska.

Bedömningsgrund

För att ta del av bedömningsgrunder, läs annonsen i sin helhet på universitetets hemsida:

Lediga anställningar | Göteborgs universitet (gu.se)

 

Anställning

Anställningen är en tillsvidareanställning med omfattningen 100% med placering vid institutionen för didaktik och pedagogisk profession. Tillträde 2022-07-01 eller enligt överenskommelse. Provanställning kan komma att tillämpas. 

Tillsättningsförfarande

Inkomna ansökningar bedöms först av en eller flera externa sakkunniga som föreslår en tätgrupp av sökande. Sakkunnig bedömer i första hand vetenskaplig och pedagogisk skicklighet, och även ledningsförmåga och administrativ skicklighet samt samverkan med det omgivande samhället.

I rekryteringsprocessen kan det därefter bli aktuellt med intervjuer och referenstagning. I intervjun ges den sökande möjlighet att beskriva och utveckla sin egen syn på ämnet samt på sin eventuella, kommande roll vid institutionen. Helhetsbedömningen kommer också beakta bedömningsgrunden personlig lämplighet, tillsammans med de bedömningsgrunder som beaktas i sakkunniggranskning.

För vidare information se https://www.gu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss/hjalp-for-sokande

Kontaktuppgifter för anställningen

Upplysningar om anställningen lämnas av avdelningschef Kaj Jönsson, kaj.jonsson@ped.gu.se, tel: 031 786 2234 eller prefekt Christina Osbeck, christina.osbeck@gu.se, tel: 031-786 2273. Frågor om rekryteringsförfarandet kan ställas till personalhandläggare Mikaela Hansson, mikaela.hansson@gu.se, 031-786 5632.

Ansökan

För instruktioner om hur ansökan ska utformas, läs annonsen på universitetets hemsida.

Lediga anställningar | Göteborgs universitet (gu.se)

Ansökan ska vara inkommen senast: 2021-12-15

 

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Göteborgs universitet anlitar upphandlad annonsbyrå i samband med rekrytering av personal. Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Universitets- och högskolelektor

Lön

Göteborgs universitet tillämpar individuell lönesättning.

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat