arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Universitetslektor förenad med befattning som specialistläkare

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskolelektor

 • Anställning

  Heltid, Tillsvidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  17 december

 • Sök jobbet senast

  17 januari

Om jobbet

Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 49 000 studenter och 6 400 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid.

Ämne

Anestesiologi och intensivvård

Ämnesbeskrivning

Det vetenskapliga området anestesiologi och intensivvård har en bredd från experimentell klinisk fysiologi till klinisk forskning kopplat till behandlingar och omhändertagande av svårt sjuka patienter oberoende av genes. I Sverige är specialiteten kliniskt en dubbelspecialitet där anestesiologin i första hand är kopplad till perioperativ medicin medan intensivvården tangerar vården av svårt sjuka patienter med sviktande vitala parametrar oberoende av ålder. Kliniskt inryms flera delspecialiteter så som, thorax-, neuro- och barn- anestesiologi och -intensivvård. Likaså är prehospital sjukvård och smärtbehandling kopplade till specialiteten.

Arbetsuppgifter

I anställningen som universitetslektor ingår att bedriva forskning inom anestesiologi och intensivvård och aktivt medverka till att stärka den vetenskapliga miljön. Forskningen ska vara nationellt och internationellt konkurrenskraftig och hålla internationell nivå. Det förväntas att universitetslektorn söker nationella eller internationella forskningsanslag, såväl individuellt som i samarbete med andra forskare.

I tjänsten ingår att leda och bedriva undervisning på grund- och avancerad nivå samt handledning av studenter och doktorander på alla utbildningsnivåer. Anställningsinnehavaren kan även komma att ha ett övergripande ansvar för termin 8 på läkarprogrammet och berörda terminer i den nya läkarutbildningen.

Behörighet

Behörighet för anställning som lärare finns angivna i 4 kap 4 § högskoleförordningen samt Göteborgs universitets egen anställningsordning.

Behörig att anställas som universitetslektor är den som har visat såväl vetenskaplig som pedagogisk skicklighet. Läkarlegitimation och specialistkompetens inom anestesiologi och intensivvård är ett krav.

Undervisning på svenska och engelska är också ett krav.

Enligt Högskolelagen 3 kap 8 § får en förenad anställning innehas bara av den som uppfyller behörighetskraven för båda anställningarna. Avsikten är att den som ska anställas ska tjänstgöra som specialistläkare där svensk läkarlegitimation och specialistbevis är ett krav.

Bedömningsgrund

Bedömningsgrunder vid anställning som lärare finns angivna i 4 kap 4 § högskoleförordningen samt i Göteborgs universitets egen anställningsordning.

Med lika viktning kommer i första hand vetenskaplig skicklighet och pedagogisk skicklighet inom området Anestesiologi och intensivvård att beaktas. Vid bedömning av den vetenskapliga skickligheten kommer erfarenhet av forskning med betydelse för ämnet anestesiologi och intensivvård, kvaliteten på sökandes föreslagna forskningsprojekt och dess relevans för verksamhetens inriktning samt publikationer inom ämnet i internationella tidskrifter med peer-review beaktas. Vidare kommer förmåga att planera, initiera, leda och utveckla forskning och utbildning på forskarnivå, samt förmåga att erhålla nationella eller internationella forskningsanslag tillmätas betydelse.

Vid bedömning av den pedagogiska skickligheten kommer särskild vikt att läggas på erfarenhet av handledning, undervisning och examination i utbildning på grund-, avancerad- och forskarnivå, samt övrig pedagogisk verksamhet. Vid tillsättningen kommer även erfarenhet av planering i utbildning och kursansvar tillmätas vikt. Skickligheten ska vara väl dokumenterad på ett sätt som gör det möjligt att bedöma kvaliteten i den pedagogiska verksamheten. Meriterande för anställningen är en docentur i ämnet.

Vid tillsättningen kommer även klinisk skicklighet och administrativ skicklighet tillmätas vikt. Vid bedömningen av den kliniska skickligheten ska särskild vikt fästas vid dokumenterad erfarenhet av kliniskt arbete, inom området anestesiologi och intensivvård samt förmåga till utveckling av kliniskt arbete och implementering av forskning i klinik. Klinisk kompetens som kan tillämpas i undervisningssituationer är särskilt meriterande. För administrativ skicklighet är erfarenhet av ledningsuppdrag samt förmåga till samarbete och samverkan meriterande.

Anställning

Tillsvidareanställning, heltid 100 %, placering vid institutionen för kliniska vetenskaper.

Önskat tillträdesdatum: Våren 2021.

Kontaktuppgifter för anställningen

Bengt Nellgård, vice prefekt, tel 0046706968680 , mail: bengt.nellgard@gu.se

Peter Naredi, prefekt/professor, tel 0046706814981, mail: peter.naredi@gu.se 

Ansökan

För fullständig annons och anvisningar för ansökan, se Göteborgs universitets hemsida: https://www.gu.se/omuniversitet/aktuellt/lediga-jobb

Ansökan ska vara inkommen senast: 2021-03-02

Universitetet arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvalitéer mångfald tillför verksamheten.

Universitetet tillämpar individuell lönesättning.

Enligt Riksarkivets föreskrifter är universitetet skyldigt att förvara ansökningshandlingar i två år efter tillsättningsbeslutet. Om du som sökande till en anställning särskilt begär tillbaka dina handlingar återsänds de när de två åren har förflutit, i annat fall kommer de att gallras ut.

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Göteborgs universitet anlitar upphandlad annonsbyrå i samband med rekrytering av personal. Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Universitets- och högskolelektor

Lön

Individuell lönesättning

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat