arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Universitetslektor engelska vikariat 90%

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskolelektor

 • Anställning

  Deltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  11 maj

 • Sök jobbet senast

  24 maj

Om jobbet

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns cirka 44 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.

Språk- och litteraturcentrum söker en universitetslektor i engelska för ett vikariat med omfattningen 90%.

Tillträde 2022-07-01 eller enligt överenskommelse. Anställningen omfattar perioden 2022-07-01 – 2023-01-31.

Behörig att anställas som universitetslektor är den som har

- avlagt doktorsexamen samt har annan kompetens som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämne och de arbetsuppgifter som ingår i anställningen,
- visat pedagogisk skicklighet samt
- genomgått högskolepedagogisk utbildning om minst fem veckor eller på annat sätt inhämtat motsvarande kunskaper.

För detta vikariat kan undantag från kravet på högskolepedagogisk utbildning övervägas om det kan anses berättigat i ljuset av övrig meritering.

I anställningen ingår undervisning (70 %), forskning/kompetensutveckling (20%) och övrig tid (10 %).

Den som söker denna tjänst kan normalt förväntas ha doktorerat i engelska, men sökande med doktorsexamen i närliggande ämnen, goda kunskaper och färdigheter i engelska och erfarenhet av att undervisa på engelska är också välkomna att söka.

Undervisning på följande kurser/delkurser/moment ingår:

ENGA04 Akademiskt skrivande (68 klocktimmar)
ENGA04 Engelsk litteratur (40 klocktimmar)
ENGK03 Uppsatshandledning och examination (38 klocktimmar)
ÄEND14 Individuell fördjupningsuppgift.
Handledning, examination, och undervisning, uppsatskurs (104 klocktimmar)
Engelska för fysiker som skriver examensarbeten (135 klocktimmar)
VFU besök (77 klocktimmar)
Engelska för TA personal (190 klocktimmar)
- Advanced proficiency for technical and administrative staff
- General proficiency for technical and administrative staff
- Spoken communication and oral proficiency

Som bedömningsgrund gäller allmänt graden av sådan vetenskaplig, pedagogisk, administrativ och annan skicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och arbetsuppgifter samt personlig förmåga i övrigt som är av betydelse för att fullgöra arbetsuppgifterna väl.

För anställning som universitetslektor gäller särskilt god nationell och internationell nivå som forskare, god pedagogisk förmåga inklusive god förmåga att utveckla och leda pedagogisk verksamhet på olika nivåer och med varierande undervisningsmetoder.

Meriterande för anställningen är avlagd examen i ett för arbetsuppgifterna relevant ämne, samt tidigare undervisning på kurser och moment med samma eller liknande innehåll. Särskilt meriterande är avlagd doktorsexamen i engelska med litteraturvetenskaplig inriktning, erfarenhet av uppsatshandledning, erfarenhet av engelska för särskilda ändamål (ESP) inklusive muntlig färdighet, samt erfarenhet av VFU-besök inom ämneslärarutbildningen. Meriterande är god förmåga att kontrastera engelska och svenska. Vi värdesätter god samarbetsförmåga.

Den semester som genereras inom anställningen ska tas ut innan anställningens slut.

Din ansökan ska kompletteras med en enkel meritförteckning (utan bilagor), eventuell publikationsförteckning samt eventuell förteckning över undervisade kurser. Namn och kontaktuppgifter på två referenspersoner ska anges.

Upplysningar om tjänsten ges av sektionsföreståndare Fabian Beijer, fabian.beijer@englund.lu.se.

Beslut om tillsättning fattas av biträdande prefekt Marianna Smaragdi efter samråd med sektionsföreståndare Fabian Beijer och studierektor Lene Nordrum.

Universitetet tillämpar individuell lönesättning. Ange gärna löneanspråk i din ansökan.

Humanistiska och teologiska fakulteterna har åtta institutioner och bedriver en stor och varierad verksamhet inom forskning och utbildning som i vid mening syftar till att förstå människan som kulturell och samhällelig varelse. Vi har ca 700 anställda och ca 4 000 helårsstudenter.

Språk- och litteraturcentrum (SOL) är Sveriges största institution med inriktning på språk, språkvetenskap, litteraturvetenskap och områdesstudier. SOL erbjuder ett stort antal fristående kurser som kompletteras av ett växande antal programutbildningar på grundnivå och avancerad nivå. Med sina 33 ämnen och ungefär lika många forskarutbildningar bildar SOL en solid enhet med bredd och djup i utbildning och forskning och utmärks av såväl nationell som internationell synlighet. SOL leds av en styrelse där prefekten är ordförande. Därutöver finns två biträdande prefekter med särskilda verksamhetsansvar. SOL har cirka 250 anställda och 3000 studenter, varav ett hundratal är forskarstuderande.

Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Universitets- och högskolelektor

Lön

Månadslön

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

90%. Tillträde: 2022-07-01 eller enligt överenskommelse Visstidsanställning till