arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Universitetslektor/-adjunkt i informatik

 • Ort

  Örebro

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskolelektor

 • Anställning

  Heltid, Tillsvidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  2 november

 • Sök jobbet senast

  5 december

Om jobbet

Ämnesområde
Ämnesområdet för anställningen är informatik med inriktning mot programutveckling.

Bakgrund

Informatikämnet på Handelshögskolan vid Örebro universitet har en lång tradition av forskning och utbildning och befinner sig i ett expansivt skede med många utmaningar. Utbildning i informatik bedrivs inom ramen för systemvetenskapliga programmet, masterprogrammet i informatik med inriktning ledning och styrning av informationssäkerhet, och forskarutbildningen i informatik. Forskning i informatik bedrivs i forskningsmiljön Centre for Empirical Research on Information Systems (CERIS) och handlar om organisationers och samhällets digitalisering utifrån sex olika applikationsområden: systemutvecklingsmetoder, Electronic Government, informationssäkerhet, ICT for Development, IT för lärande samt eHälsa.

Systemvetenskapliga programmet har som mål att utbilda IT-konsulter som kan integrera verksamhets- och programutveckling. Studenterna utbildas i ett flertal olika verksamhets-, och systemutvecklingsmetoder samt programutvecklingsmiljöer för att få en bred kunskap inom systemutveckling. Studenterna har även möjlighet att genomföra praktik-/verksamhetsförlagd utbildning. Masterprogrammets mål är att utveckla studenternas förmåga att leda och styra informationssäkerhet i såväl privata som offentliga organisationer. Studenterna utbildas i att sociala, administrativa och tekniska säkerhetsåtgärder måste hanteras som en väl integrerad helhet.

Handelshögskolan vid Örebro universitet har behov av att rekrytera en universitetslektor eller -adjunkt med kompetens inom programutveckling för att förstärka utbildningen på grund- och avancerad nivå i informatik.

Arbetsuppgifter

En universitetslektor förutsätts ägna sin tid åt både utbildning på samtliga nivåer och forskning, samt därtill hörande samverkan. I arbetsuppgifterna ingår förutom undervisning, forskning och samverkan även utvecklingsarbete, administration, och kompetensutveckling. Undervisningen omfattar dessutom handledning, examination, kursutveckling, planering och utvärdering.  Undervisningen omfattar dessutom handledning, examination, kursutveckling, planering och utvärdering. Handledning av doktorander samt undervisning inom forskarutbildningen kan också ingå i arbetsuppgifterna.

I arbetsuppgifterna som universitetsadjunkt ingår undervisning företrädesvis på grundnivå, handledning, examination, utvecklingsarbete, administration, kompetensutveckling med möjlighet att delta i institutionens forskningsaktiviteter och samverkan med det omgivande samhället. Undervisningen omfattar också kursutveckling, planering och utvärdering.

Behörighet

Behörig att anställas som universitetslektor är den som dels visat pedagogisk skicklighet, dels har avlagt doktorsexamen inom ämnesområdet eller har motsvarande vetenskaplig kompetens eller någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som skall ingå i anställningen.

Behörig att anställas som universitetsadjunkt är den som visat pedagogisk skicklighet och avlagt examen på lägst magisternivå (eller motsvarande) inom relevant område. Annan teoretisk kompetens i kombination med relevant erfarenhet från ämnesområdet kan prövas motsvara magisterexamen.

Ett generellt behörighetskrav för anställning som lärare är genomgången högskolepedagogisk utbildning motsvarande 10 veckor. Kompetens motsvarande högskolepedagogisk utbildning kan prövas och bedömas vara behörighetsgrundande.

 

 

För fullständig annons samt ansökan, besök vår hemsida oru.se/ledigajobb

Välkommen in med din ansökan!