arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Universitetsadjunkt i svenska som andraspråk

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskoleadjunkt

 • Anställning

  Heltid, 3 - 6 månader

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  20 november

 • Sök jobbet senast

  30 november

Om jobbet

Vid Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT bedrivs utbildning och forskning inom Biblioteks- och informationsvetenskap, Pedagogiskt arbete samt Handel och IT.

Akademin har en forskarutbildning inom ämnet biblioteks- och informationsvetenskap, och arbetar målinriktat för att etablera forskarutbildningar också inom Pedagogiskt arbete och Handel och IT.

Inom akademin bedrivs utbildningar på grundnivå och avancerad nivå, och här utbildas bland annat bibliotekarier, förskollärare, grund- och ämneslärare, systemarkitekter och webbredaktörer.

Inom akademin finns också verksamheter som särskilt avser att bidra till samverkan mellan högskolan och det omgivande samhället inom nämnda områden: Regionalt utvecklingsCentrum (RuC), Centrum för digitalisering och Centrum för kulturpolitisk forskning (KPC).

Arbetsbeskrivning


Arbete i lärarutbildningar och uppdragsutbildningar i svenska som andraspråk,  flerspråkighet och om nyanländas lärande. Även undervisningsmoment i svenska språket och inom den utbildningsvetenskapliga kärnan t.ex. i akademiskt skrivande, sociolingvistik och muntlig kommunikation är aktuella i anställningen. I arbetsuppgifterna ingår undervisning, handledning och examination. Därutöver ingår att följa utvecklingen inom det egna ämnesområdet och den samhällsutveckling i övrigt som har betydelse för arbetet vid högskolan. Undervisningen kan förläggas även till Varberg och Skövde.

Kvalifikationer


Formella krav för undervisande personal regleras av högskolans Anställningsordning, dnr 761-18:

För anställningen krävs avlagd examen på magisternivå inom för anställningen relevant område eller har motsvarande vetenskaplig kompetens samt visad pedagogisk skicklighet. Du ska även ha avlagd lärarexamen med behörighet för undervisning i svenska som andraspråk för gymnasiet. Vidare behärskar du engelska i tal och skrift

 Meriterande:
 • Dokumenterad erfarenhet av undervisning riktad mot barn, ungdomar och vuxna i svenska som andraspråk
 • Erfarenhet av undervisning, handledning, examination och kursutveckling samt administrativa uppdrag vid högre utbildning
 • Kompetens inom området sociolingvistisk
 • Erfarenhet av undervisning och/eller lärarlegitimation i svenska språket
 • Genomgått högskolepedagogisk utbildning omfattande minst 10 veckors heltidsstudier (15hp) eller på annat sätt förvärvat motsvarande kunskaper
Högskolan i Borås värdesätter de kvaliteter som en jämn köns- och åldersfördelning samt etnisk och kulturell mångfald tillför verksamheten.

Anställningsform: Visstidsanställning

Sysselsättningsgrad: 100 %
Tillträde: 20210101
Placeringsort: Borås
Diarienummer: PA 2020/287

Kontakt 

Upplysningar om anställningen lämnas av sektionschef Peter Andersson Lilja via telefon 0702-247542 elle via E-post peter.andersson_lilja@hb.se. Fackliga företrädare är Magnus Sirhed, OFR-ST och Charlotte Von Essen, Saco-S, de nås via högskolans växel tfn 033-435 40 00.

Ansökan

Du ansöker om anställningen via vår hemsida genom att klicka på ”Ansök” längst ned i annonsen.

Skriv tydligt i din ansökan vad du söker för anställning och ange diarienummer. Till din ansökan ska följande dokument bifogas:
 • Personligt brev
 • CV med referensuppgifter och löneanspråk
 • Meritportfölj, vilket innebär skriftlig redogörelse både för den vetenskapliga och pedagogiska verksamheten, dokumentation av lärarskickligheten inklusive självvärdering. Mall för meritportfölj finner ni här
 • Intyg/betyg och övriga merithandlingar du som sökande vill åberopa.
Kontakta HR om du har vetenskapliga publikationer som inte kan bifogas elektroniskt direkt i ansökan. Publikationerna ska vara högskolan tillhanda senast en vecka efter sista ansökningsdatum. Efter sista ansökningsdag kan inga kompletteringar göras elektroniskt.

Välkommen med din ansökan senast 2020-11-30.

 

För mer information om anställningen och hur du ansöker samt mall för meritportfölj, vänligen se högskolans hemsida: hb.se/lediga-anstallningar

Information about the qualifications and how you apply, please see a more detailed ad at our webpage: hb.se/Job-vacancies

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Universitets- och högskoleadjunkt

Lön

Månadslön

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat