arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Universitetsadjunkt i Svenska för utländska studenter, minst 15%

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskoleadjunkt

 • Anställning

  Deltid, 3 - 6 månader

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  4 december

 • Sök jobbet senast

  10 januari

Om jobbet

Kunniga och engagerade medarbetare med goda förutsättningar är en av de absolut viktigaste framgångsfaktorerna för Linköpings universitet. Lärare och forskare är vår kärnkompetens, men ett framgångsrikt universitet behöver erfarna och motiverade medarbetare inom många områden. Alla roller är viktiga.Vi har ett stort rekryteringsbehov bland annat tack vare en forskningsverksamhet i expansion. Du behövs här. Välkommen att söka jobb hos oss!

Institutionen för kultur och kommunikation (IKK) omfattar en bred verksamhet av utbildning och forskning inom humanistiska och praktisk-estetiska ämnen. Ett stort antal fristående kurser erbjuds på grundläggande och avancerad nivå. Ämnena kan även studeras inom ramen för utbildningsprogram som Kulturvetenskap, Slöjd-, hantverk- och formgivning och Applied Ethics, eller inom ramen för universitetets lärarutbildning.

Vi har forskningsmiljöer inom språk och kultur, tillämpad etik, pedagogiskt arbete och kulturvetenskaper. Verksamheten hos oss bedrivs i tvär- och mångvetenskapliga miljöer. Läs mer: https://liu.se/organisation/liu/ikk

Linköpings universitet ledigförklarar minst en tidsbegränsad anställning som universitetsadjunkt i Svenska för utländska studenter, minst 15 % under perioden 1 februari – 30 juni med placering vid Institutionen för kultur och samhälle (IKOS). Uppdraget kan komma att delas mellan flera medarbetare.

Arbetsuppgifter

De huvudsakliga arbetsuppgifterna består av språkhandledning och undervisning i svenska för personer med annat modersmål. Anställningen avser i första hand undervisning på kvällskurser för utbytes- och gäststudenter men kan även innefatta undervisning inom övriga förekommande utbildningar som ges vid enheten, såsom uppdrags- och arbetsmarknadsutbildningar, behörighetsgivande utbildning i svenska, liksom utbildning i svenska för universitetsanställda med annat modersmål.

Behörighet

Behörig att anställas som universitetsadjunkt är den som dels har visat pedagogisk skicklighet, dels avlagt magisterexamen eller har motsvarande kompetens.

Magisterexamen med inriktning mot svenska som andraspråk liksom dokumenterad skicklighet i andraspråksundervisning är ett krav för anställningen. Särskilt meriterande är dokumenterad pedagogisk skicklighet inom
universitetsundervisning på förberedande och grundläggande nivå.  

Avlagd lärarexamen inom nämnda område liksom dokumenterad administrativ skicklighet är meriterande. Undervisningen kommer att ske på svenska.

Bedömningsgrunder

Som bedömningsgrunder vid anställning av en universitetsadjunkt ska graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställning gälla. Prövningen av den pedagogiska skickligheten ska ägnas lika stor omsorg som prövningen av andra behörighetsgrundande förhållanden. För denna anställning kommer särskild vikt fästas vid den pedagogiska skickligheten. Pedagogisk skicklighet visas genom förmåga att förmedla relevanta kunskaper och färdigheter, aktivera studenter till eget lärande, skapa engagemang och intresse för ämnesområdet samt förmåga att strukturera och organisera såväl innehåll som arbetsformer i relation till ämnesområdets mål. Därtill ska pedagogisk skicklighet visas genom förmåga att bidra till utveckling och förnyelse av utbildning samt förmåga att reflektera över den egna lärargärningen.

Den sökande ska uppvisa förmåga att undervisa på svenska.

Fackliga kontaktpersoner

För kontakt med fackliga kontaktpersoner se nedan.

Lika villkor

Flertalet av våra universitetsadjunkter inom IKK är kvinnor, därför ges män företräde vid tillsättning av denna anställning, vid i huvudsak lika meriter i övrigt. 

För mer information om anställningen:

https://liu.se/jobba-pa-liu/lediga-jobb?rmpage=job&rmjob=12623&rmlang=SE 

Linköpings universitet ska fortsätta att utvecklas som en attraktiv och kreativ arbetsplats som präglas av lika villkor och arbetar därför aktivt för jämställdhet och mångfald.

Välkommen med din ansökan!

Linköpings universitet har upphandlade avtal och undanber oss direktkontakt från bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.