arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Universitetsadjunkt i statsvetenskap, inriktning offentlig förvaltning

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskoleadjunkt

 • Anställning

  Heltid, 3 - 6 månader

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  27 augusti

 • Sök jobbet senast

  24 september

Om jobbet

Mittuniversitetet är ett lärosäte där människor möts, inspireras och tänker nytt. Vi finns i Sundsvall och Östersund, och har ett brett utbud av utbildningar både på campus och på distans. Goda relationer med omvärlden ger vår forskning och utbildning en stadig förankring i samhället och, inte minst, i regionen.

Fakulteten för humanvetenskap


Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap har verksamhet på Campus Östersund och Campus Sundsvall. Vi forskar och erbjuder utbildning inom historia, litteraturvetenskap, engelska, svenska språket, religionsvetenskap, genusvetenskap, kriminologi, sociologi och statsvetenskap.

Statsvetenskap utgör en enhet inom Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap (HSV).

Ämnet statsvetenskap är ortsövergripande och finns lokaliserat i Sundsvall och Östersund. I ämnet ges utbildning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå.

Trots sin relativa litenhet är statsvetenskap en aktiv forskningsmiljö under stark utveckling. Ämnets forskningsprofil är inriktad mot demokratins förändrade förutsättningar och dess effekter, med fokus på relationen mellan väljare och den parlamentariska arenan och på policyskapande.

Ämnet är knutet till tre starka forskningsmiljöer, Risk and Crisis Research Centre (RCR), Forum för genusvetenskap (FGV), och Demicom.

Arbetsuppgifter: Till arbetsuppgifterna hör undervisning och handledning på grundläggande nivå. Undervisningen kommer främst att bedrivas i statsvetenskap med inriktning offentlig förvaltning. Innehavaren av anställningen förutsätts därutöver bidra till det kollegiala arbetet och utvecklingen av ämnet. I anställningen ingår även uppgifter som utbildningssamordnare och koordinator inom Regionala utvecklingsnätverket (RUN) med särskilt ansvar för regional gymnasiesamverkan.

Behörighet: Behörig för anställningen som universitetsadjunkt är den som avlagt magisterexamen i statsvetenskap motsvarande minst 180 högskolepoäng, genomgått högskolepedagogisk utbildning eller på annat sätt förvärvat motsvarande kunskaper, samt visat pedagogisk skicklighet.

Den som ska anställas som adjunkt ska vara behörig enligt de krav som beskrivs i Mittuniversitetets anställningsordning. Den sökande ska kunna utföra administrativa och pedagogiska arbetsuppgifter som förutsätter förståelse av, och förmåga att använda, svenska språket.

Bedömningsgrunder: Särskild omsorg ska ägnas prövningen av den pedagogiska skickligheten. Bedömningen av den pedagogiska skickligheten avser såväl planering, genomförande och utvärdering av undervisning. Tidigare erfarenhet av undervisning inom statsvetenskap är meriterande. Erfarenhet inom samverkan mellan universitet och det omgivande samhället är meriterande. Den vetenskapliga skickligheten bedöms genom en sammanvägning av åberopade erfarenheter och intyg. Erfarenhet från forskning inom risk och krisområdet är meriterande.

Upplysningar lämnas av prefekt Pär Olausson, mailto:par.olausson@miun.se eller tfn 010-142 85 47, ämnesföreträdare Bo Svensson, mailto:bo.svensson@miun.seeller tfn 010-142 85 68 och studierektor Gustav Lidén, mailto:gustav.liden@miun.seeller tfn 010-142 89 26.

Anställning: Visstidsanställning sex månader, tillträde 2019-10-01.

Anställningsort: Östersund


Lön: Individuell lönesättning tillämpas.

Handläggning: Beredning av anställningen följer de former som anges i högskoleförordningens 4 kap. och fortgår i enlighet med den anställningsordning som gäller för Mittuniversitetet.

Ansökan: Till ansökan ska bifogas meritförteckning, redogörelse för dokumenterad vetenskaplig och pedagogisk verksamhet.

Välkommen med din ansökan via vårt rekryteringssystem senast 2019-09-24.

Mittuniversitetet arbetar aktivt för lika villkor och strävar efter att ta tillvara de kvaliteter som mångfald och jämställdhet ger verksamheten.

Inför rekryteringsarbetet har Mittuniversitetet tagit ställning till konsultstöd, rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.