arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Universitetsadjunkt i socialt arbete tjänsteplanering/uppdragsutbildning

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskoleadjunkt

 • Anställning

  Heltid, Tillsvidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  26 mars

 • Sök jobbet senast

  16 april

Om jobbet

Institutionen för socialt arbete har sin organisatoriska tillhörighet vid Fakulteten för samhällsvetenskap, Linnéuniversitetet. Verksamheten bedrivs på campus Kalmar och Växjö. Vi ger utbildningar i socialt arbete på grund-, avancerad och forskarnivå. Den forskning som bedrivs hos oss är främst inriktad på områden som berör livsvillkor för barn och ungdomar, äldre personer, migrationsforskning och välfärdsforskning ur nationella och internationella perspektiv.

Ämnesområde för befattningen


Socialt arbete

Placeringsort tillsvidare


Kalmar

Anställningens omfattning


Heltid, tillsvidare anställning, provanställning i 6 månader.

Arbetsbeskrivning:


Arbetsuppgifterna består av tjänsteplanering av institutionens personal i utbildning och ansvar för uppdragsutbildningar totalt 50% av heltid. I tjänsten ingår också undervisning i socionomprogrammet och fristående kurser. Utbildningsplanering och undervisning gäller inom området teoribildning i ämnets kärnområden och det sociala arbetes metoder. Vi erbjuder en aktiv utbildningsmiljö och värdesätter medarbetare som initierar och bedriver utvecklingsarbete inom ämnesområdet.

Anställningen innebär samverkan med andra lärare, forskare och omgivande samhälle nationellt och internationellt, samt aktivt deltagande i institutionens gemensamma arbete. De flesta av institutionens kurser har i större eller mindre omfattning inslag av flexibel undervisning vilket kräver färdighet i att undervisa med hjälp av olika digitala verktyg.

Administrativa kunskaper, samarbetsförmåga och flexibilitet är egenskaper som har stor betydelse, såväl i relation till studenter som inom lärarkollegiet, forskningsmiljöer och det omgivande samhället.

Behörighetskrav


Behörig att anställas som adjunkt är den som dels har visat pedagogisk skicklighet, dels har avlagt magisterexamen i socialt arbete, eller motsvarande samhällsvetenskaplig inriktning som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen.

Dokumenterad hög grad av samarbetsförmåga och god kommunikationsförmåga på svenska och engelska.   

Enligt Linnéuniversitetets anställningsordning gäller att den pedagogiska skickligheten ska avse såväl planering, genomförande och utvärdering av undervisning, som handledning och examination.

Bedömningsgrunder


Som bedömningsgrunder vid anställning av en adjunkt ska graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställning gälla. Vid urval bland behöriga sökande kommer särskild vikt att fästas vid pedagogisk skicklighet.

Meriterande i övrigt är;
 • Dokumenterad erfarenhet av tjänsteplanering inom akademin
 • Erfarenhet i professionellt socialt arbete.
 • Administrativ kompetens
Meriterande är också erfarenhet av undervisning, handledning, examination och forskning inom ämnet socialt arbete.

När universitetet anställer nya lärare ska de sökande väljas, som genom en kvalitativ helhetsbedömning av kompetens och skicklighet, bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla aktuella arbetsuppgifter samt bidra till en framgångsrik utveckling av verksamheten.

Upplysningar lämnas av


Prefekt: Ulrika Järkestig-Berggren, 0480 446383

HR-partner: Oskar Sandgren, oskar.sandgren@lnu.se , 0470-708444

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Universitets- och högskoleadjunkt

Lön

Individuell lönesättning

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat