arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Universitetsadjunkt i socialmedicin och folkhälsovetenskap

 • Ort

  Linköping

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskoleadjunkt

 • Anställning

  Heltid, Tillsvidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  13 augusti

 • Sök jobbet senast

  3 september

Om jobbet

Linköpings universitet ledigförklarar en anställning som universitetsadjunkt i socialmedicin och folkhälsovetenskap

Arbetsuppgifter

I en lärares arbetsuppgifter får ingå att ha hand om utbildning eller forskning samt administrativt arbete. Till en lärares uppgifter hör också att följa utvecklingen inom det egna ämnesområdet och den samhällsutveckling i övrigt som har betydelse för arbetet. Innehavare av anställning som universitetsadjunkt ska medverka i undervisning inom utbildning på grund- och avancerad nivå. Vid medicinska fakulteten tillämpas studentaktiva undervisningsformer. 

Uppdraget innebär ett administrativt ansvar för undervisningen på läkarprogrammet inom området professionell utveckling och särskilt ansvar för samhällsmedicinska aspekter såsom kunskap om sjukdomars förekomst och riskfaktorer för sjukdom, kunskap om sjukförsäkringssystemet, hälso- och sjukvårdens organisering, kvalitets- och förbättringsarbete samt förbyggande och hälsofrämjande insatser. Specifikt för denna anställning söker vi därför en lärare med läkarexamen.

Samma ämnesområden är centrala i masterprogrammet i medicinsk vetenskap där kvalitet i hälso- och sjukvården med kunskaper om hälsa, kvalitet och interprofessionellt lärande är centrala delar. Denna kompetens är viktigt för att säkra dess kvalitet. På båda programmen ingår också att starta upp och koordinera undervisningen i e-hälsa.

Uppdraget innebär även att aktivt bidra till läkar- och masterprogrammets långsiktiga utveckling.

Innehavaren kommer också att förväntas delta i forskning inom ämnesområdet, särskilt med inriktning mot implementeringsaspekter av e-hälsa inom hälso- och sjukvården, både ur vårdgivar- och patient/befolkningsperspektiv. Aktiv forskning och/eller doktorsexamen inom området är därför meriterande. Det är även meriterande med kunskaper i kvantitativ metod och statistiska analyser på avancerad nivå.

Undervisningen kommer att ske på svenska och engelska. 

Behörighet
Behörig att anställas som universitetsadjunkt är den som dels har visat pedagogisk skicklighet, dels avlagt magisterexamen eller har motsvarande kompetens. 

Bedömningsgrunder

Som bedömningsgrunder vid anställning av en universitetsadjunkt ska graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställning gälla. 
 
Prövningen av den pedagogiska skickligheten ska ägnas lika stor omsorg som prövningen av andra behörighetsgrundande förhållanden. 
 
För denna anställning kommer särskild vikt fästas vid den pedagogiska skickligheten. 
 
Pedagogisk skicklighet visas genom förmåga att förmedla relevanta kunskaper och färdigheter, aktivera studenter till eget lärande, skapa engagemang och intresse för ämnesområdet samt förmåga att strukturera och organisera såväl innehåll som arbetsformer i relation till ämnesområdets mål. Därtill ska pedagogisk skicklighet visas genom förmåga att bidra till utveckling och förnyelse av utbildning samt förmåga att reflektera över den egna lärargärningen. 

Vetenskaplig skicklighet visas genom egen forskning som resulterat i vetenskaplig publicering, genom planering och ledning av forskning och forskarutbildning samt genom förmåga att erhålla forskningsanslag. Vetenskaplig skicklighet kan därutöver visas genom förmåga att i forskning uppnå resultat genom samverkan med andra forskare samt genom förmåga att informera om forskning. 

Den sökande ska uppvisa förmåga att undervisa på både svenska och engelska.

Fackliga kontaktpersoner

För kontakt med fackliga kontaktpersoner se nedan.

Lika villkor

Flertalet av våra universitetsadjunkter inom Institutionen för medicin och hälsa är kvinnor, därför ges män företräde vid tillsättning av denna anställning, vid huvudsak i lika meriter i övrigt.

För mer information om anställningen:

https://liu.se/jobba-pa-liu/lediga-jobb?rmpage=job&rmjob=11591&rmlang=SE

Linköpings universitet ska fortsätta att utvecklas som en attraktiv och kreativ arbetsplats som präglas av lika villkor och arbetar därför aktivt för jämställdhet och mångfald.

Välkommen med din ansökan!

Linköpings universitet har upphandlade avtal och undanber oss direktkontakt från bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.