arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Universitetsadjunkt i Rättsvetenskap

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskoleadjunkt

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  2 september

 • Sök jobbet senast

  7 oktober

Om jobbet

Luleå tekniska universitet är i stark tillväxt med världsledande kompetens inom flera forskningsområden. Vår forskning bedrivs i nära samarbete med industrier som Bosch, Ericsson, Scania, LKAB, SKF och ledande internationella universitet. Luleå tekniska universitet omsätter totalt 1,7 miljarder kronor per år. Vi är idag 1 650 anställda och 15 500 studenter.

Vi formar framtiden genom nydanande utbildningar och banbrytande forskningsresultat. Med utgångspunkt i den arktiska regionen skapar vi global samhällsnytta.

Enheten för rättsvetenskap vid Luleå tekniska universitet ingår i avdelningen för samhällsvetenskap vid institutionen för ekonomi, teknik och samhälle. Avdelningen utgörs förutom av rättsvetenskap av ämnesenheterna statsvetenskap, historia och nationalekonomi. Forskningen vid de olika ämnena inom avdelningen är fokuserad på olika samhällsvetenskapliga aspekter inom miljö- och naturresursområdet.

Enheten är i en expansiv fas och har behov av att förstärka ämnets undervisning.

Ämnesbeskrivning

Rättsvetenskap är det vetenskapliga studiet av rättsreglerna och deras tillkomst, innehåll och tillämpning. Den rättsvetenskapliga forskningen vid Luleå tekniska universitet är inriktad mot miljö- och naturresursrätt i vid mening och omfattar sådana delar av civilrätten, den offentliga rätten, den internationella rätten och EU-rätten som har samband med utnyttjandet av och hushållningen med naturresurser och energi, samt för miljö- och naturvård.

Arbetsuppgifter

Dina arbetsuppgifter kommer att innefatta undervisning med därtill hörande arbetsuppgifter. Inom undervisningen ingår kursplanering- och utveckling, kursansvar, examination och handledning inom det rättsvetenskapliga kandidatprogrammet samt på rättsvetenskapliga kurser inom andra program. Undervisningen på kandidatnivå sker utan undantag på svenska. Grundutbildningen i rättsvetenskap vid Luleå tekniska universitet innefattar såväl civilrättsliga som offentligrättsliga ämnen, samt rättsvetenskaplig teori och metod.

Kvalifikationer

Behörig att anställas som universitetsadjunkt är den som:
 • avlagt högskoleexamen om minst 180 högskolepoäng eller motsvarande
 • visat pedagogisk skicklighet

Övriga kvalifikationer

 • Dokumenterad kompetens och erfarenhet av att bedriva undervisning i rättsvetenskap/juridik, i synnerhet inom området offentlig rätt, inklusive socialrätt.
 • Dokumenterade resultat av pedagogiska insatser, t ex kursutvärderingar, kursplaner, studiehandledningar eller dylikt.
Därutöver ska hänsyn tas till andra sakliga grunder som till exempel universitetets jämställdhetsmål.

Information

Anställningen löper under 2 år med placeringsort ä Luleå. Provföreläsning tillämpas.

Tjänsten är tidsbegränsad på heltid under perioden 2021-01-01 till och med 2021-12-31 eller enligt överenskommelse och med möjlighet till förlängning. Placerad vid institutionen för Ekonomi, teknik och samhälle vid universitetets verksamhetsort i Luleå.

För ytterligare information är du välkommen att kontakta: Maria Pettersson, ämnesföreträdare, telefon 070-220 99 11, e-post maria.pettersson@ltu.se och Jerry Blomberg, avdelningschef, telefon 070-26 82 188, e-post jerry.blomberg@ltu.se

Facklig företrädare: SACO-S Kjell Johansson 0920-49 1529 kjell.johansson@ltu.se och OFR-S Lars Frisk, 0920-49 1792 lars.frisk@ltu.se

Ansökan

Vi ser helst att du söker befattningen via ansökningsknappen nedan där du bifogar personligt brev samt CV/meritförteckning och kopior av verifierade examensbevis. Var vänlig och märk din ansökan med referensnumret nedan. Både ansökan och examensbevis ska vara skrivna på svenska eller engelska.

Sista ansökningsdag: 7 oktober 2020
Referensnummer: 2804-2020

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Universitets- och högskoleadjunkt

Lön

Individuell lönesättning

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat