arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Universitetsadjunkt i musikpedagogik med inriktning teater

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskoleadjunkt

 • Anställning

  Deltid, Tills vidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  21 november

 • Sök jobbet senast

  5 december

Om jobbet

Vi söker en Universitetsadjunkt i musikpedagogik, inriktning teater, för tillsvidareanställning vid Musikhögskolan.

Ämnesområde

Ämnesområdet för anställningen är musikpedagogik.

Bakgrund

På Musikhögskolan vid Örebro universitet möts konstnärliga och vetenskapliga perspektiv med kunskap och lärande i en miljö där olika estetiska uttryck får samspela. Vi erbjuder utbildning inom musikvetenskap, musikpedagogik och musikalisk gestaltning på grund- och avancerad nivå, både i form av program och fristående kurser. Utbildning inom musikpedagogik omfattar såväl musiklärarutbildning inom ramen för ämneslärarprogrammet som kandidatutbildning i Teaterpedagogprogrammet. Utbildning inom musikvetenskap ges även på forskarnivå och innefattar musikpedagogisk forskning.

Arbetsuppgifter

Som universitetsadjunkt ägnar du dig huvudsakligen åt undervisning inom utbildning på främst grundnivå, samt därtill hörande samverkan. En universitetsadjunkt bör även bidra till universitetets utveckling. 

Arbetsuppgifterna utgörs av undervisning och handledning i didaktiska perspektiv på teaterns visuella delar, med fokus på pedagogisk verksamhet för barn i yngre åldrar, på Teaterpedagogprogrammet och Förskollärarprogrammet. Undervisning inom andra närliggande ämnen och utbildningsprogram kan också förekomma. I arbetsuppgifterna ingår även examination, planering, kursutveckling, utvärdering, deltagande i möten och kursadministration. Såväl undervisning som andra arbetsuppgifter sker i stor utsträckning i samarbete med andra lärare på Musikhögskolan.

Behörighet

Behörig att anställas som universitetsadjunkt är den som visat pedagogisk skicklighet och avlagt examen på lägst magisternivå (eller motsvarande) inom relevant område. Annan teoretisk kompetens i kombination med relevant erfarenhet från ämnesområdet kan prövas motsvara magisterexamen. Behörighet inom konstnärlig verksamhet är även visad konstnärlig skicklighet.

Ett generellt behörighetskrav för anställning som lärare är genomförd högskolepedagogisk utbildning motsvarande minst 10 veckor. Kompetens motsvarande högskolepedagogisk utbildning kan prövas och bedömas vara behörighetsgrundande. En lärare som vid anställningstillfället saknar högskolepedagogisk utbildning eller motsvarande kompetens ska senast inom två år efter att anställningen tillträtts ha genomfört utbildningen.

Bedömningsgrunder

Vid Örebro universitet grundas lärandet i vetenskap och beprövad erfarenhet och utgår från universitetspedagogisk och didaktisk forskning och reflektion. Lärare ska ha förmåga att informera, att samverka med det omgivande samhället och att verka för nyttiggörande av universitetets forskning. Nationell och internationell erfarenhet och mobilitet ska beaktas. Dessutom prövas den sökandes lämplighet. Med lämplighet avses att den sökande ska uppvisa sådana personliga egenskaper som krävs för att fullgöra de aktuella arbetsuppgifterna, förmåga att kunna samarbeta med övrig personal och förmåga att bidra till utveckling av verksamheten.

Pedagogisk skicklighet


Vid Örebro universitet sammanfattas pedagogisk skicklighet i kategorierna pedagogiskt förhållningssätt, förverkligandet av pedagogiskt förhållningssätt samt professionell utveckling som lärare. Den sökandes pedagogiska meriter dokumenteras enligt Örebro universitets mall för pedagogisk portfölj och relaterar tydligt till Örebro universitets pedagogiska grundsyn.

Den pedagogiska skickligheten ska visas genom tidigare meriter från undervisning eller liknande lärsituationer. Du som sökande ska även kunna redogöra för hur ett vetenskapligt förhållningssätt tillämpas i undervisningen.

Med tanke på anställningens innehåll är dokumenterad erfarenhet av teaterpedagogiskt arbete ett krav. Eftersom anställningen omfattar undervisning på Förskollärarprogrammet är även dokumenterad erfarenhet av pedagogiskt arbete med yngre barn ett krav. Visat intresse för kursutveckling och högskolepedagogiskt utvecklingsarbete är av vikt.

Övriga bedömningsgrunder


Arbetsuppgifterna förutsätter goda didaktiska kunskaper inom teaterns visuella delar, såsom scenografi, kostym och mask, i sceniskt produktionsarbete, varför detta är meriterande. Vi fäster stor vikt vid samarbetsförmåga, hög närvarograd och ansvarstagande i verksamheten.

Information

Anställningen är 50 %, tillsvidare, med tillträde i februari. Örebro universitet tillämpar individuell lönesättning och i förekommande fall provanställning.

Närmare upplysningar om anställningen lämnas av enhetschef Annika Danielsson, 019-30 12 92, e-post: annika.danielsson@oru.se.

Vid Örebro universitet förväntar vi oss att alla medarbetare är öppna för utveckling och förändring, tar ansvar för sin egen arbetsinsats och kvalitet, visar engagemang att samverka och bidra till utveckling samt visar respekt för andra genom ett konstruktivt och professionellt förhållningssätt.

Örebro universitet arbetar aktivt med lika villkor och jämställdhet och för att vår arbetsmiljö ska präglas av öppenhet, tillit och respekt. Vi värdesätter de kvaliteter mångfald tillför verksamheten.

Ansökan

Du gör din ansökan på vår hemsida genom att klicka på knappen "Ansök".

En komplett ansökan ska innehålla följande elektroniska dokument:
 • Ett personligt brev med motivering till hur du kan bidra till universitetets fortsatta utveckling
 • CV med relevant beskrivning av samlad kompetens
 • Pedagogisk portfölj (enligt Örebro universitets riktlinjer)
 • Kopior av relevanta betyg/intyg som styrker behörighet och krav
Endast handlingar skrivna på svenska, engelska, norska eller danska kan bedömas.

Mer information för dig som sökande hittar du på vår Lediga-jobb-sida:  https://www.oru.se/jobba-hos-oss/lediga-jobb/information-for-dig-som-sokande-och-sakkunnig/

Sista ansökningsdag är 2022-12-05. Välkommen med din ansökan!

Vi undanber oss kontakt med annonsörer och bemanningsföretag i rekryteringen.

Enligt Riksarkivets föreskrifter måste vi arkivera en omgång ansökningshandlingar exkl. publikationer i två år efter att tillsättningsbeslutet vunnit laga kraft.

Arbetslivserfarenheter

Krav
 • Universitets- och högskoleadjunkt

Lön

Individuell lönesättning tillämpas.

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Deltid/ Ej specificerat