arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Universitetsadjunkt i miljövetenskap

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskoleadjunkt

 • Anställning

  Heltid, Tillsvidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  24 mars

 • Sök jobbet senast

  24 april

Om jobbet

Institutionen för ekoteknik och hållbart byggande har verksamhet på Campus Östersund. Verksamheten inkluderar forskning och utbildning inom institutionens ämnen: Ekoteknik och miljövetenskap inom forskarutbildningen, samt miljövetenskap, miljöteknik och byggnadsteknik inom grundutbildningen.

Arbetsuppgifter: Undervisningen vid institutionen bedrivs tvärvetenskapligt och handlar om sambanden mellan naturen/miljön och människan.

Särskild tonvikt ligger på hållbart nyttjande av naturresurser. Tjänsten omfattar undervisning med bl.a. föreläsningar, ledning av seminarier, handledning av projekt och uppsatser, samt examination. Även administration, kursutveckling, planering, utformning och samordning av kurser, samt utvecklings- eller forskningsprojekt kan komma att ingå i tjänsten. Undervisningen omfattar planering av samhällets infrastruktur, och processerna kring planering med huvudfokus på planering för ett miljömässigt hållbart samhälle. Vidare omfattar undervisningen modellering av komplexa system inom hållbar utveckling på kommunal och regional nivå, samt att handleda studenter som gör sina examensarbeten med inriktning inom ovan nämnda områden.

Kurserna ges både på campus och på distans via nätbaserade lärplattformar och digitala undervisningsverktyg. Vi arbetar enligt konceptet Blended Learning, vilket innebär att campus- och distansstudenter undervisas samtidigt. Delar av undervisningen ges på engelska.

Om forskningsmedel beviljas kan forskarutbildning komma att erbjudas som en del av tjänsten. Fokus i forskningen kommer i så fall att ligga på systemanalys och kumulativa effekter i infrastruktur- och transportplanering, samt systemanalys och Participatory Modelling (även kallad gruppmodellering), planerings- och prövningsprocesser för en hållbar vindkraftsutbyggnad.

Behörighet och bedömningsgrund: Behörig till anställningen är den som har minst 180 högskolepoäng omfattande minst 90 poäng eller motsvarande inom ett för anställningen relevant område, samt har visad pedagogisk skicklighet. De pedagogiska meriterna ska vara dokumenterade, t.ex. i en pedagogisk portfölj. Du bör ha högskolepedagogisk utbildning motsvarande 15 högskolepoäng alternativt minst 10 veckors heltidsstudier. Om du saknar det så förväntas du ha genomgått sådan utbildning inom två år från anställningstillfället. Vidare gäller de behörighetskrav och bedömningsgrunder som beskrivs i Mittuniversitetets anställningsordning.

Då huvuddelen av undervisningen kopplar till planering för ett miljömässigt hållbart samhälle, ska du ha kompetens inom samhällsplanering, miljöbedömning och systemanalys. Du ska även ha erfarenhet av att genomföra kvalitativa intervjuer. Goda kunskaper i svenska och engelska i både tal och skrift är ett krav.

Masterexamen eller motsvarande inom ett för anställningen relevant område är meriterande eftersom det krävs för antagning till forskarutbildning. Vidare är det meriterande om du har ett systemanalytiskt perspektiv samt kompetens inom kumulativa effekter och gruppmodellering inom infrastrukturplanering och vindkraft. Kopplat till planprocesser är också tillämpning av lagar kring planprocesser med fokus på svensk miljölagstiftning och svensk plan- och bygglagstiftning en önskvärd kompetens.

Vi ser gärna att du har erfarenhet av undervisning på distans parallellt med klassrumsundervisning på universitetsnivå.

För att lyckas i arbetet ser vi att du är en person som har lätt för att samarbeta med andra, samtidigt som du förväntas kunna jobba självständigt och ta egna initiativ. Du har ett strukturerat arbetssätt och ett tvärvetenskapligt förhållningssätt.

Handläggning: Beredning av anställningen följer de former som anges i högskoleförordningens 4 kap. och fortgår i enlighet med Mittuniversitetets https://www.miun.se/globalassets/styrdokument/2.-verksamhetsstod/personal/anstalla-personal/regel/anstallningsordning-miun-2020_2642.pdf

Anställning och tillträde: Tillsvidare, heltid.  Tillträde snarast eller enligt överenskommelse.

Anställningsort: Östersund


Lön: Individuell lönesättning tillämpas.

Information: Närmare upplysningar lämnas av prefekt Nils Nilsson mailto:nils.nilsson@miun.se och ämnesföreträdare Anders Jonsson, mailto:anders.jonsson@miun.se . Se även institutionens hemsida https://www.miun.se/ehb/ .

Ansökan: Välkommen med din ansökan via vårt rekryteringssystem senast 2021-04-24 .

 

 

 

Mittuniversitetet, med campus både i Sundsvall och Östersund, är ett lärosäte med närhet till studenter, kollegor och det omgivande samhället. Samtidigt befinner vi oss intill hav, skog och fjäll vilket skapar förutsättningar för en fantastisk livskvalitet. Här skapas ny kunskap genom internationellt framgångsrik forskning och utbildningar som bidrar till samhällsutvecklingen. På så sätt medverkar vi till en hållbar framtid och en bättre värld.

Som anställd vid Mittuniversitetet ska du kunna förena arbete med fritid och ha en bra balans i livet. Vi erbjuder bland annat flexibla arbetstider, stöd för friskvårdsaktiviteter, löneutfyllnad vid föräldraledighet och sjukdom. Du får också generöst med semesterdagar.

Välkommen till ett universitet där människor möts, inspireras och tänker nytt.

Mittuniversitetet arbetar aktivt för lika villkor och strävar efter att ta tillvara de kvaliteter som mångfald och jämställdhet ger verksamheten. Dina personuppgifter behandlas och sparas enligt dataskyddsförordningen. Vi tar gärna emot frågor från dig som är intresserad av att jobba hos oss men tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Universitets- och högskoleadjunkt

Lön

Individuell lönesättning tillämpas

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

100%. Tillträde: Enligt överenskommelse Tillsvidareanställning