arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Universitetsadjunkt i medieteknik

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskoleadjunkt

 • Anställning

  Heltid, Tillsvidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  30 september

 • Sök jobbet senast

  22 oktober

Om jobbet

Välkommen till Linnéuniversitetet. En plats för kunskap, idéer och utveckling. För växtkraft och framtidstro. I Småland, i världen.

Välkommen till Linnéuniversitetet! En plats för kunskap, idéer och utveckling. För tillväxt och en tro på framtiden i Småland och i världen.

Institutionen för datavetenskap och medieteknik ansvarar för ett stort antal utbildningar på grund och avancerad nivå inom datavetenskap, mjukvaruutveckling och medieteknik. Institutionen har en aktiv forskning inom flera ämnesområden. Inom institutionens forskningsprofil ”Smarter Systems” samverkar flera forskargrupper kring frågor som berör framtidens mjukvaruintensiva system. Institutionen ansvar dessutom för ett av Linneuniversitetets forskningscenter, Linnaeus University Center, i “Data Intensive Sciences and Applications”.

För närvarande arbetar fler än 60 anställda vid institutionen men institutionen befinner sig för närvarande i en expansionsfas. Institutionen har inlett ett arbete med att förstärka utbildnings och forskningskompetensen inom två kunskapsområdena digitalt lärande och interaktionsdesign inom ämnet medieteknik.

Ämnesområde för befattningen: Medieteknik speciellt interaktionsdesign och digitalt lärande

Placeringsort tillsvidare: Växjö

Anställningens omfattning: 100%

Arbetsbeskrivning:


I arbetsuppgifterna ingår företrädelsevis utbildning på grundnivå, utvecklingsarbete samt administrativt arbete inom ämnet medieteknik inom kunskapsområdena interaktionsdesign och digitalt lärande. Innehavaren kan även få ett övergripande ansvar för medietekniks laborationslokaler och studior samt utrustning.

Dessutom förväntas den som tillträder tjänsten att arbeta med den egna kompetensutvecklingen. Ett långsiktigt mål för den egna kompetensutvecklingen är en forskarexamen men i första hand förväntas medarbetaren följa utvecklingen inom för utbildningen relevanta ämnesområden samt samhällsutvecklingen i övrigt som har betydelse för arbetet vid högskolan.

Behörighetskrav


Behörig att anställas som universitetsadjunkt är den som har avlagt magisterexamen eller har motsvarande kompetens med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen, samt visat pedagogisk skicklighet.

För behörighet till denna anställning krävs en magisterexamen i medieteknik med fokus på interaktion eller lärande.

Bedömningsgrunder


Som bedömningsgrunder vid anställning av en adjunkt ska graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställning gälla. Prövningen av den pedagogiska skickligheten ska ägnas lika stor omsorg som prövningen av den vetenskapliga skickligheten.

Enligt Linnéuniversitetets anställningsordning gäller att den pedagogiska skickligheten ska avse såväl planering, genomförande och utvärdering av undervisning, som handledning och examination.

Då undervisningsspråket i huvudsak är svenska förväntas sökande efter en kortare tid efter tillträde kunna bedriva undervisning på svenska.

Följande anses vara extra meriterande

 • Erfarenhet från att delta i forsknings och utvecklingsprojekt inom medieteknik.
 • Dokumenterade erfarenheter från studioarbete för medieproduktion samt tillhörande utrustning och programvaror.
 • Dokumenterade erfarenheter från produktion av digitalt material för lärande, utrustning och programvaror.
 • Dokumenterade erfarenheter från arbete med planering och utveckling av kurser inom något eller några av tjänstens områden.
 • Dokumenterade erfarenheter från utbildningsadministrativt arbete anses vara extra meriterande
 • Särskilt meriterande är om den sökande aktivt deltar som forskarstudent i utbildningen på forskarnivå eller avser göra detta inom ramen för sin kompetensutveckling.
När universitetet anställer nya lärare ska de sökande väljas, som genom en kvalitativ helhetsbedömning av kompetens och skicklighet, bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla aktuella arbetsuppgifter samt bidra till en framgångsrik utveckling av verksamheten.

Välkommen med din ansökan märkt med diarienummer 2019/596-2.2.1 senast 2019-10-22.

Kontaktpersoner:


Prefekt Jesper Andersson, jesper.andersson@lnu.se, 0470-708460     

HR-partner, Emmy Andersson, emmy.andersson@lnu.se, 0480-446108