arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Universitetsadjunkt i matematik

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskoleadjunkt

 • Anställning

  Heltid, Tills vidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  13 juni

 • Sök jobbet senast

  4 juli

Om jobbet

Institutionen för matematik och ämnesdidaktik som har verksamhet på både Campus Sundsvall och Campus Östersund, bedriver utbildning och forskning inom området.

Existerande forskargrupper inom matematik är verksamma på Campus Sundsvall inom områdena
komplex analys matematisk fysik samt diskret matematik, och på Campus Östersund inom området homogeniseringsteori.

Arbetsuppgifter

Undervisning i matematik på campus- och distansbaserade kurser inom utbildning på grund- och
avancerad nivå. Bland annat ingår undervisning i numerik och statistik, undervisning på basår inklusive programansvar, samt att sköta naturligt förekommande administration som uppstår i samband med undervisning och programansvar. Vidare förväntas ett aktivt deltagande i utvecklingen av ämnet matematik.

Behörighet och bedömningsgrund

Behörig att anställas som universitetsadjunkt är den som har avlagt examen från högskoleutbildning eller har motsvarande kompetens. För behörighet som universitetsadjunkt vid Mittuniversitetet krävs minst 180 högskolepoäng omfattande minst 90 poäng eller motsvarande inom matematik, genomgången högskolepedagogisk utbildning eller motsvarande kunskaper förvärvade på annat sätt, samt visad pedagogisk skicklighet. Vidare gäller de behörighetskrav och bedömningsgrunder som beskrivs i https://www.miun.se/anstallningsordning">https://www.miun.se/anstallningsordning.

Förutom kraven ovan kräver befattningen:

 • Dokumenterad pedagogisk skicklighet.
 • Dokumenterad erfarenhet av undervisning inom grundutbildning i matematik.
 • Dokumenterad erfarenhet av undervisning på distansbaserade kurser.
 • Goda kunskaper inom statistik och numerik. Goda kunskaper i beräkningsverktyg såsom t.ex. Matlab.
 • Goda kunskaper i svenska i både tal och skrift eftersom undervisningen sker på svenska.
Övriga bedömningsgrunder: 
Administrativ eller annan skicklighet som är av betydelse för tjänsten. Annan erfarenhet som är relevant för uppdraget.

Personliga egenskaper

Som person vill vi att du har god samarbetsförmåga, god förmåga att ta egna initiativ och att arbeta självständigt. Du behöver visa en motivation och ett driv att utveckla både dina egna och andras kunskaper samt vilja och intresse att bidra till ämnets utveckling.

Handläggning

Beredning av anställningen följer de former som anges i högskoleförordningens 4 kap. och fortgår i enlighet med den https://www.miun.se/anstallningsordning">https://www.miun.se/anstallningsordning som gäller för Mittuniversitetet.

Anställning och tillträde

Detta är en tillsvidareanställning på heltid med tillträde snarast enligt överenskommelse.

Anställningsort: Östersund


Information
Närmare upplysningar lämnas av prefekt Andreas Lind, mail mailto:andreas.lind@miun.se eller telefon 010 142 85 22, samt studierektor Marianne Olsson Lindberg, 010 142 83 44, mailto:marianne.olssonlindberg@miun.se. Se även institutionens hemsida http://www.miun.se/mod.

Ansökan

Till ansökan ska bifogas meritförteckning samt redogörelse för dokumenterad pedagogisk verksamhet, inkl. intyg över pedagogisk meritering. Vidare skall ett personligt brev och ett CV inkluderas till ansökan. Alla dokument ska vara styrkta.

Välkommen med din ansökan via vårt rekryteringssystem senast 2022-07-04.

Mittuniversitetet, med campus både i Sundsvall och Östersund, är ett lärosäte med närhet till studenter, kollegor och det omgivande samhället. Samtidigt befinner vi oss intill hav, skog och fjäll vilket skapar förutsättningar för en fantastisk livskvalitet. Här skapas ny kunskap genom internationellt framgångsrik forskning och utbildningar som bidrar till samhällsutvecklingen. På så sätt medverkar vi till en hållbar framtid och en bättre värld.

Som anställd vid Mittuniversitetet ska du kunna förena arbete med fritid och ha en bra balans i livet. Vi erbjuder bland annat flexibla arbetstider, stöd för friskvårdsaktiviteter, löneutfyllnad vid föräldraledighet och sjukdom. Du får också generöst med semesterdagar.

Välkommen till ett universitet där människor möts, inspireras och tänker nytt.

Mittuniversitetet arbetar aktivt för lika villkor och strävar efter att ta tillvara de kvaliteter som mångfald och jämställdhet ger verksamheten. Dina personuppgifter behandlas och sparas enligt dataskyddsförordningen. Vi tar gärna emot frågor från dig som är intresserad av att jobba hos oss men tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.

Lön

Individuell lönesättning

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

100%. Tillträde: snarast enligt överenskommelse Tillsvidareanställning