arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Universitetsadjunkt i Kognitionsvetenskap

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskoleadjunkt

 • Anställning

  Deltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  27 maj

 • Sök jobbet senast

  20 juni

Om jobbet

Kunniga och engagerade medarbetare med goda förutsättningar är en av de absolut viktigaste framgångsfaktorerna för Linköpings universitet. Lärare och forskare är vår kärnkompetens, men ett framgångsrikt universitet behöver erfarna och motiverade medarbetare inom många områden. Alla roller är viktiga.Vi har ett stort rekryteringsbehov bland annat tack vare en forskningsverksamhet i expansion. Du behövs här. Välkommen att söka jobb hos oss!

Institutionen för datavetenskap (IDA) grundades 1983 men våra rötter går tillbaka till tidigt 1970-tal. Det är en av de största datavetenskapliga institutionerna i norra Europa.

Vår forskning täcker ett brett spektrum av områden, från grundläggande datavetenskap till tillämpade områden. Den omfattande forskningen påverkar även vår grund- och forskarutbildning, vilket leder till att vi ger kurser inom flertalet civil- och högskoleingenjörsprogram, samt programmen inom innovativ programmering, kognitionsvetenskap och statistik.
Läs mer: https://liu.se/organisation/liu/ida

LINKÖPINGS UNIVERSITET

ledigförklarar upp till två anställningar som

Universitetsadjunkt i kognitionsvetenskap   

med placering vid Institutionen för Datavetenskap

Tillsättningsprogram
Avdelningen för Interaktiva och kognitiva system (HCS) vid Institutionen för datavetenskap (IDA) bedriver tvärvetenskaplig forskning och undervisning om bland annat samspelet mellan människor och datorer, kognitionsvetenskap, kunskapsmodellering, språkteknologi och artificiell intelligens. HCS är värd för kandidat- och mastersprogrammet Kognitionsvetenskap. Dessutom ansvarar avdelningen för flera kurser inom ingenjörsprogram vid tekniska fakulteten.

I en lärares arbetsuppgifter får ingå att ha hand om utbildning, forskning samt administrativt arbete. Till en lärares uppgifter hör också att följa utvecklingen inom det egna ämnesområdet och den samhällsutveckling i övrigt som har betydelse för arbetet. Innehavare av anställning som universitetsadjunkt ska medverka i undervisning inom utbildning på grund- och avancerad nivå. 

Arbetsuppgifterna för den utlysta tjänsten innebär huvudsakligen undervisning inom interaktions- och tjänstedesign, kognitionsvetenskap och ”human factors”. Även kursadministration och handledning av projektarbeten inom dessa ämnesområden kan förekomma. Exempel på kurser:
 • 729G39 Kognitionsvetenskaplig introduktionskurs
 • 729G12 Distribuerad och situerad kognition
 • 729G82 Tillämpad kognitionsvetenskap
 • 729G41 Avslutningskurs för kognitionsvetenskap
 • 729G85 Interaktionsdesign och användarupplevelse
 • TDDD90 Interaktiva produkter
 • TDDD53 Avancerad interaktionsdesign
 • TDDD60 Interaktiva system
Undervisning på distans kan förekomma.

Ett krav är att innehavaren av anställningen kan uppvisa dokumenterad pedagogisk skicklighet i att undervisa i ett eller flera av områdena interaktions- och tjänstedesign, kognitionsvetenskap och ”human factors”.

Dokumenterad erfarenhet av undervisning, kursadministration och handledning av projektarbeten inom ovanstående kurser är särskilt meriterande.

Doktorsexamen i relevant ämne för anställningen är meriterande.

Undervisningen inom ramen för denna anställning sker både på svenska och engelska, varför ett krav är att den sökande kan uppvisa dokumenterad pedagogisk skicklighet i att undervisa både på svenska och engelska.  

Behörighet
Behörig att anställas som universitetsadjunkt är den som dels har visat pedagogisk skicklighet, dels avlagt magisterexamen eller har motsvarande kompetens.

Bedömningsgrunder
Som bedömningsgrunder vid anställning av en universitetsadjunkt ska graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställning gälla.

Prövningen av den pedagogiska skickligheten ska ägnas lika stor omsorg som prövningen av andra behörighetsgrundande förhållanden.

För denna anställning kommer särskild vikt fästas vid den pedagogiska skickligheten.

Pedagogisk skicklighet visas genom förmåga att förmedla relevanta kunskaper och färdigheter, aktivera studenter till eget lärande, skapa engagemang och intresse för ämnesområdet samt förmåga att strukturera och organisera såväl innehåll som arbetsformer i relation till ämnesområdets mål. Därtill ska pedagogisk skicklighet visas genom förmåga att bidra till utveckling och förnyelse av utbildning samt förmåga att reflektera över den egna lärargärningen.

Undervisningen kommer att ske på svenska och engelska, varför ett krav är att den sökande kan uppvisa dokumenterad pedagogisk skicklighet i att undervisa på svenska och/eller engelska.

Anställningens omfattning
Anställningen har en omfattning på 30–75% och är tidsbegränsad till 11 månader. 

Tillträde

Enligt överenskommelse.

Lön
Universitetet tillämpar individuell lönesättning.

Fackliga kontaktpersoner
För kontakt med fackliga kontaktpersoner se nedan.

Ansökningsförfarande
Du söker denna anställning genom att klicka på knappen ”Ansök” nedan. Din kompletta ansökan ska vara Linköpings universitet tillhanda senast den 20 juni 2021. Ansökningar och/eller ansökningshandlingar som inkommer efter sista ansökningsdag beaktas ej.

Publikationer, pdf- eller word-format är tillåtet, bifogas i ansökningsformuläret. De vetenskapliga publikationer som du inte har i digital form skickas per post i tre exemplar till Linköpings universitet, Registrator, 581 83 Linköping. Publikationerna ska vara Linköpings universitet tillhanda senast sista ansökningsdag.

Lika villkor

Flertalet av våra universitetsadjunkter inom institutionen är män, därför ges kvinnor företräde vid tillsättning av denna anställning, vid i huvudsak lika meriter i övrigt.

Linköpings universitet ska fortsätta att utvecklas som en attraktiv och kreativ arbetsplats som präglas av lika villkor och arbetar därför aktivt för jämställdhet och mångfald.

Välkommen med din ansökan!

Linköpings universitet har upphandlade avtal och undanber oss direktkontakt från bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Universitets- och högskoleadjunkt

Lön

Universitetet tillämpar individuell lönesättning.

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Deltid/ Ej specificerat