arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Universitetsadjunkt i idrottsvetenskap

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskoleadjunkt

 • Anställning

  Deltid, Tillsvidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  4 november

 • Sök jobbet senast

  22 november

Om jobbet

Malmö universitet är ett nyskapande, urbant och internationellt lärosäte som finns mitt i centrala Malmö. Vi har cirka 1 800 medarbetare och 24 000 studenter. Vår forskning och våra utbildningar präglas av den roll som universitet har i ett öppet samhälle – att på vetenskaplig grund och tillsammans med andra samhällsaktörer bidra till ett hållbart och jämlikt samhälle. Att identifiera och ta oss an framtidens utmaningar är högt prioriterat. Våra forskare och studenter vill vara med där det händer och tillsammans med andra skapa, dela och sprida kunskap för att förstå, förklara och utveckla samhället. Både lokalt och globalt.

Institution

IDV har under de senaste tio åren växt till en av de större idrottsvetenskapliga institutionerna i Norden med ca 360 helårsstudenter och ca 40 anställda. På institutionen bedrivs en omfattande verksamhet inom såväl utbildning som forskning, ofta i nära samverkan med idrotts- och skolsamhället. Utbildningar ges på grundnivå, på avancerad nivå och forskarnivå. Vår forskning tar i hög grad sin utgångspunkt i samhällsvetenskapliga och humanistiska perspektiv, men en breddning mot idrottsmedicinska och naturvetenskapliga perspektiv pågår. Inom institutionen bedrivs samverkansprojekt och uppdragsverksamhet, regionalt, nationellt och internationellt.

Innehåll och arbetsuppgifter
Som universitetsadjunkt i idrottsvetenskap ingår undervisning samt arbete med utbildningsplanering, examination på grundnivå samt att bedriva pedagogiskt utvecklingsarbete inom grund- och ämneslärarprogram. I tjänsten ingår att arbeta med lärarstudenters verksamhetsförlagda utbildning. Specifika arbetsuppgifter för den här anställningen är att arbeta med att planera, genomföra och bedöma studenternas fystester inom den nystartade polisutbildningen.

Behörighet

Behörig att anställas som adjunkt är den som har:
 • Examen från universitet eller högskola på lägst magisternivå inom idrottsvetenskap alternativt motsvarande skicklighet av betydelse för anställningen.
 • Visat pedagogisk skicklighet

Specifikt för denna anställning krävs:

 • Lärarexamen i idrott och hälsa
 • Tidigare erfarenhet av undervisning på högskola/universitet.
 • Dokumenterat god samarbetsförmåga.

Meriterande för denna anställning är:

 • Tidigare erfarenhet från undervisning i skolämnet idrott och hälsa
 • Tidigare erfarenhet från verksamhetsförlagd utbildning inom lärarprogram
 • Tidigare erfarenhet av att undervisa om och genomföra fystester i polisutbildning
 • Tidigare erfarenheter av dokumenterad kunskap i träningslära och akutsjukvård

Bedömningsgrunder

Som bedömningsgrunder används graden av skicklighet inom ovan nämnda arbetsuppgifter, samt hur den sökande passar in i institutionens forskningsprofil såväl som undervisningsprofil. Vikt läggs vid hur den sökande bedöms kunna bidra till att komplettera och vidareutveckla forskning och undervisning vid institutionen. Vid adjunktsanställning ska särskild vikt fästas vid den pedagogiska skickligheten. Lärare vid Malmö universitet förväntas ha eller så snart som möjligt genomgå högskolepedagogisk utbildning om minst 15 högskolepoäng.

 

Ansökan skall innehålla:

 • Styrkt meritförteckning
 • Betyg och intyg (ex examensbevis, arbetslivserfarenhet)
 • Pedagogisk avsiktsförklaring
 • Kortfattad redogörelse för vetenskaplig och pedagogisk samt annan verksamhet som är av betydelse med hänsyn till den sökta befattningen
 • Förteckning över pedagogiska samt eventuella vetenskapliga arbeten
 • De pedagogiska och vetenskapliga arbeten som främst åberopas (max fem av varje)
 • Referenser
De pedagogiska meriterna kan dokumenteras med vägledning av Malmö universitet meritportfölj för lärare/forskare (länk till meritportfölj) Se även Malmö universitets anställningsordning (länk till anställningsordning) Böcker och eventuella andra handlingar(publikationer) som inte kan skickas elektroniskt ska skickas i kuvert, märkt med referensnummer REK 2019/255, i tre exemplar till HR-avdelningen, Malmö universitet, 205 06 Malmö. Om handlingarna väger mer än 2 kg skickas de till leveransadress:Malmö universitet, HR-avdelningen, Matrosgatan 1, 211 18 Malmö, märkt med referensnummer REK 2019/255.

Övrigt

Anställningen är en tillsvidareanställning på 50% med tillträde 2020-01-01, provanställning kan komma att tillämpas.

Se annonsen i sin helhet på www.mau.se