arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Universitetsadjunkt i Idrott och hälsa, vikariat

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskoleadjunkt

 • Anställning

  Heltid, 3 - 6 månader

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  4 juni

 • Sök jobbet senast

  27 juni

Om jobbet

LINKÖPINGS UNIVERSITET
ledigförklarar minst en anställning som

Universitetsadjunkt i Idrott och hälsa, vikariat,

med placering vid Institutionen för beteendevetenskap och lärande

Tillsättningsprogram
Institutionen söker nu en universitetsadjunkt i Idrott och hälsa. De huvudsakliga arbetsuppgifterna utgörs av undervisning för blivande lärare i idrott och hälsa, inom lärarutbildningen samt inom fristående kurser. Tjänstgöringen är i huvudsak förlagd i Linköping, men kan även omfatta undervisning på övriga lokala campus. En del av tjänstgöringen är förlagd till helger.

Anställningen omfattar undervisning inom idrott och hälsa. I arbetsuppgifterna ingår planering, undervisning och examination, samt viss kursadministration och studentkontakter via digital lärplattform. I rollen som examinator ingår att bedöma såväl praktiska uppgifter som studenternas skriftliga arbeten. Den sökande förväntas även bidra till att skapa engagemang och intresse för innehållet samt att arbeta med vidareutveckling gällande innehåll och arbetsformer.

Innehavare av anställning som universitetsadjunkt ska medverka i undervisning inom utbildning på grund- och avancerad nivå. Även fristående kurser, uppdragskurser och samverkan med det omgivande samhället kan ingå i arbetsuppgifterna, samt administration och planering av utbildning. Till uppgifterna hör också att följa utvecklingen inom det egna ämnesområdet och den samhällsutveckling i övrigt som har betydelse för arbetet.

Ett krav är att innehavaren av anställningen uppvisar dokumenterad pedagogisk skicklighet i idrott och hälsa samt lärarexamen med inriktning idrott och hälsa. Ytterligare ett krav för anställningen är dokumenterad pedagogisk skicklighet i att planera, strukturera och organisera såväl innehåll som arbetsformer i relation till utbildningsmål. Särskilt meriterande är dokumenterad pedagogisk skicklighet avseende utvecklingsarbete inom idrott och hälsa i lärarutbildning. Särskilt meriterande är även dokumenterad pedagogisk skicklighet inom friluftsliv, orientering, säkerhet, bollspel eller rörelse- och träningslära. Meriterande är dokumenterad pedagogisk skicklighet avseende utvecklingsarbete inom undervisning i idrott och hälsa.

Undervisningen sker i huvudsak på svenska varför ett krav är att den sökande kan uppvisa dokumenterad pedagogisk skicklighet i att undervisa på svenska.

Behörighet
Behörig att anställas som universitetsadjunkt är den som dels har visat pedagogisk skicklighet, dels avlagt magisterexamen eller har motsvarande kompetens.

Bedömningsgrunder
Som bedömningsgrunder vid anställning av en universitetsadjunkt ska graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställning gälla.

Prövningen av den pedagogiska skickligheten ska ägnas lika stor omsorg som prövningen av andra behörighetsgrundande förhållanden.

För denna anställning kommer särskild vikt att fästas vid den pedagogiska skickligheten.

Pedagogisk skicklighet visas genom förmåga att förmedla relevanta kunskaper och färdigheter, aktivera studenter till eget lärande, skapa engagemang och intresse för ämnesområdet samt förmåga att strukturera och organisera såväl innehåll som arbetsformer i relation till ämnesområdets mål. Därtill ska pedagogisk skicklighet visas genom förmåga att bidra till utveckling och förnyelse av utbildning samt förmåga att reflektera över den egna lärargärningen.

Den sökande ska uppvisa förmåga att undervisa på svenska.

Anställningens omfattning

Anställningen är ett vikariat under perioden 2021-07-01 - 2021-09-30 med möjlighet till förlängning.

Tillträde
Enligt överenskommelse

Lön
Universitetet tillämpar individuell lönesättning.

För mer information om anställningen:
https://liu.se/jobba-pa-liu/lediga-jobb?rmpage=job&rmjob=16657&rmlang=SE

Lika villkor

Flertalet av våra universitetsadjunkter inom Institutionen för beteendevetenskap och lärande är kvinnor, därför ges män företräde vid tillsättning av denna anställning, vid i huvudsak lika meriter i övrigt.

Linköpings universitet ska fortsätta att utvecklas som en attraktiv och kreativ arbetsplats som präglas av lika villkor och arbetar därför aktivt för jämställdhet och mångfald.

Välkommen med din ansökan!

Linköpings universitet har upphandlade avtal och undanber oss direktkontakt från bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Universitets- och högskoleadjunkt

Lön

Individuell lönesättning.

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat