arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Universitetsadjunkt i biomedicinsk laboratorievetenskap

 • Yrkesroll

  Biomedicinsk analytiker

 • Anställning

  Heltid, Tillsvidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  30 juni

 • Sök jobbet senast

  12 augusti

Om jobbet

Kunniga och engagerade medarbetare med goda förutsättningar är en av de absolut viktigaste framgångsfaktorerna för Linköpings universitet. Lärare och forskare är vår kärnkompetens, men ett framgångsrikt universitet behöver erfarna och motiverade medarbetare inom många områden. Alla roller är viktiga. Vi har ett stort rekryteringsbehov bland annat tack vare av en forskningsverksamhet i expansion. Du behövs här. Välkommen att söka jobb hos oss!

Institutionen för biomedicinska och kliniska vetenskaper (BKV) är en av universitetets största institutioner med verksamhet framför allt inom den medicinska fakulteten.

Vår målsättning är att bedriva utbildning och forskning inom medicin och biomedicin, med hög internationell kvalitet. Vid BKV finner du ledande forskning med både spets och bredd inom ett stort spektrum av modern biomedicin. Inom grundutbildningen ansvarar vi för huvuddelen av läkarprogrammet, hela logopedutbildningen samt större delen av utbildningen inom medicinsk biologi.
Läs mer: https://liu.se/organisation/liu/bkv

Ämnesområde

Biomedicinsk laboratorievetenskap

Beskrivning av ämnesområdet
Biomedicinsk laboratorievetenskap är ett medicinskt kunskapsområde som inriktar sig främst på biokemiska, immunologiska och fysikalisk-kemiska metoder för att undersöka kroppsvätskor, vävnader och celler för att utesluta och påvisa sjukdomar samt sjukdomstecken samt monitorera effekterna av behandling.

Arbetsuppgifter
I en lärares arbetsuppgifter får ingå att ha hand om utbildning eller forskning samt administrativt arbete. Till en lärares uppgifter hör också att följa utvecklingen inom det egna ämnesområdet och den samhällsutveckling i övrigt som har betydelse för arbetet. Innehavare av anställning som universitetsadjunkt ska medverka i undervisning inom utbildning på grund- och avancerad nivå. Vid medicinska fakulteten tillämpas studentaktiva undervisningsformer.

Anställningen omfattar olika typer av undervisningsuppdrag enligt utbildningsprogrammens behov. Den huvudsakliga delen gäller ansvar för och genomförande av laborativ undervisning samt kurs- och examinationsansvar på biomedicinska analytikerprogrammet. Då utbildningarna på medicinska fakulteten bygger på problembaserat lärande kommer även basgruppshandledning att ingå som en del i anställningen men även seminarieverksamhet och andra former av undervisningsuppdrag kommer att ingå. Dessa uppdrag kan även komma ifråga på andra grundutbildningar.

Den sökande ska vara väl förtrogen med undervisning i medicinsk laboratoriemiljö samt problembaserat lärande och gärna ha erfarenhet som kursledare och examinator på universitetsnivå.

För anställningen krävs kunskaper inom laboratoriemetodik och klinisk laboratorievetenskap. Ämnesmässigt bör man ha en laboratoriemedicinsk, biokemisk eller cellbiologisk bakgrund med goda kunskaper inom sjukdomslära.

Sökanden med biomedicinsk analytikerexamen och klinisk erfarenhet som legitimerad biomedicinsk analytiker ges företräde vid anställningen.

Undervisningen kommer att ske på svenska.

Behörighet
Behörig att anställas som universitetsadjunkt är den som dels har visat pedagogisk skicklighet, dels avlagt magisterexamen eller har motsvarande kompetens.

Bedömningsgrunder
Som bedömningsgrund vid anställning av en universitetsadjunkt ska graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställning gälla.

Prövningen av den pedagogiska skickligheten ska ägnas lika stor omsorg som prövningen av andra behörighetsgrundande förhållanden.

För denna anställning kommer särskild vikt fästas vid den pedagogiska skickligheten.

Pedagogisk skicklighet visas genom förmåga att förmedla relevanta kunskaper och färdigheter, aktivera studenter till eget lärande, skapa engagemang och intresse för ämnesområdet samt förmåga att strukturera och organisera såväl innehåll som arbetsformer i relation till ämnesområdets mål. Därtill ska pedagogisk skicklighet visas genom förmåga att bidra till utveckling och förnyelse av utbildning samt förmåga att reflektera över den egna lärargärningen.

Den sökande ska uppvisa förmåga att undervisa på svenska.

Tillträde
Snarast enligt överenskommelse.

Lön
Universitetet tillämpar individuell lönesättning.

Fackliga kontaktpersoner
För kontakt med fackliga kontaktpersoner se nedan.

Ansökningsförfarande
Du söker denna anställning genom att klicka på knappen ”Ansök” nedan. Din ansökan, inklusive eventuella bilagor och publikationer som du vill åberopa, ska vara Linköpings universitet tillhanda senast 2020-08-12. Ansökningar som inkommer efter sista ansökningsdag kommer ej att beaktas.

Linköpings universitet ska fortsätta att utvecklas som en attraktiv och kreativ arbetsplats som präglas av lika villkor och arbetar därför aktivt för jämställdhet och mångfald.

Välkommen med din ansökan!

Linköpings universitet har upphandlade avtal och undanber oss direktkontakt från bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Biomedicinsk analytiker

Lön

Enligt överenskommelse

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat