arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Universitetsadjunkt

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskoleadjunkt

 • Anställning

  Heltid, Tillsvidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  30 april

 • Sök jobbet senast

  17 maj

Om jobbet

Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning
Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning är en del av fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap. Undervisningen och forskningen inom institutionen bedrivs inom fyra tematiska ämnesområden: Design av urbana landskap, Landskapsplanering, Stadslandskapets skötsel och förvaltning samt Vegetationsbyggnad. Forskningen och undervisningen på institutionen är multidisciplinär och inkluderar humaniora, samhällsvetenskap, naturvetenskap, design och ingenjörsvetenskap. Institutionen består av ungefär 85 medarbetare aktiva inom undervisning och eller forskning och utveckling.
Avsikten med denna anställning är att bidra till undervisingen framför allt i det nya internationella masterprogrammet Food and Landscape samt till andra kurser och program inom landskapsarkitektur och hållbar stadsutveckling, på kandidat resp. mastersnivå.

Arbetsuppgifter:

Innehavaren av anställningen skall bedriva undervisning, framför allt i skärningspunkten mellan food studies och landskapsarkitektur/landskapsplanering, men också kurser på kandidatnivå. Detta innebär att träna studenter i att analysera t.ex. kulturella, politiska, ekonomiska, miljömässiga och geografiska sammanhang gällande mat/livsmedel i lokal och global kontext, samt att kunna tillämpa dessa i hållbar planering och utformning av städer, stadsnära områden och landsbygd. Anställningen innebär bland annat att utveckla kurser, hålla föreläsningar, att planera och genomföra övningar, att handleda och utveckla studenter samt att examinera studentarbeten. Den anställde förväntas också bidra till ämnesutveckling samt egen pedagogisk utveckling.

Kvalifikationer:

Den sökande ska ha goda kunskaper om hur ett mat- och livsmedelsperspektiv kan tillämpas inom landskapsarkitektur/landskapsplanering i syfte att att bidra till ett hållbart samhällbyggande. Den sökande skall ha god förståelse av såväl ämnena food studies som landskaps- och planeringsteorier. Den sökande måste ha en masterexamen i landskapsplanering, landskapsarkitektur eller motsvarande relevant examen. Tidigare erfarenhet med koppling till gastronomi eller måltidsbransch är en fördel. Den sökande skall kunna undervisa på något av de skandinaviska språken samt förutsätts ha goda kunskaper i engelska. Erfarenheter av kurs- och programutveckling inom området är meriterande.

Behörighet: Examen i relevant ämne.

Placering:

Alnarp

Anställningsform:

Tillsvidareanställning. SLU kan komma att tillämpa provanställning.

Omfattning:

100%

Tillträde:

Snarast

Ansökan:

Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan senast den 2021-05-17.

Fackliga kontaktpersoner:

https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/

Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) utvecklar kunskapen om de biologiska naturresurserna, och hur vi kan förvalta och nyttja dem på ett hållbart sätt. Detta sker genom utbildning, forskning och miljöanalys, i nära samverkan med näring och samhälle. SLU är ett internationellt och forskningsintensivt universitet, men erbjuder också unika utbildningar som agronom, veterinär, jägmästare, miljöekonom och landskapsarkitekt.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden i Alnarp, Umeå och Uppsala.

www.slu.se

SLU eftersträvar mångfald och jämn könsfördelning.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Universitets- och högskoleadjunkt

Lön

Lönerevision

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat