arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Universitetsadjunkt i rättsvetenskap

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskoleadjunkt

 • Anställning

  Heltid, Tills vidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  21 juni

 • Sök jobbet senast

  31 augusti

Om jobbet

Institutionen för socialt arbete har sin organisatoriska tillhörighet vid Fakulteten för samhällsvetenskap, Linnéuniversitetet. Verksamheten bedrivs på campus Kalmar och Växjö. Vi ger utbildningar i socialt arbete på grund-, avancerad och forskarnivå. Den forskning som bedrivs hos oss är främst inriktad på områden som berör livsvillkor för barn och ungdomar, äldre personer, migrationsforskning och välfärdsforskning ur nationella och internationella perspektiv.

Linnéuniversitetet har fått en unik möjlighet att skapa Sveriges modernaste och mest spännande rättsvetenskapliga miljö. Se vidare www.lnu.se/rattsvetenskap

Ämnesområde för befattningen: Rättsvetenskap


Placeringsort tillsvidare: Kalmar/Växjö

Anställningens omfattning: Heltid 100%, tillsvidareanställning. Provanställning i 6 månader.

Tillträde: Enligt överenskommelse.

Arbetsbeskrivning


Arbetsuppgifterna består av utbildningsplanering och undervisning på grundnivå inom socionomprogrammet, fristående kurser samt uppdragsutbildning för yrkesverksamma. Anställningen omfattar huvudsakligen undervisning inom områdena grundläggande civil-, straff- och processrätt samt socialrätt, förvaltningsrätt och migrationsrätt, men även i moment i kurser med huvudämnet socialt arbete. Anställningen innebär samverkan inom institutionen och med övriga institutioner vid universitetet, såväl som med andra aktörer i det omgivande samhället. Arbetet innebär även ett aktivt deltagande i institutionens gemensamma inre och yttre arbete. De flesta av institutionens kurser har i större eller mindre omfattning inslag av interaktivt lärande vilket kräver färdighet i att undervisa med hjälp av olika digitala redskap.

Undervisning bedrivs till största del på svenska. Resor mellan universitetens två campus förekommer eftersom undervisning både i Kalmar och Växjö ingår i tjänsten.

Samarbetsförmåga och flexibilitet är egenskaper som har stor betydelse, såväl i relation till studenter som inom lärarkollegiet, forskningsmiljöer och det omgivande samhället.

Behörighetskrav


Behörig att anställas som adjunkt är den som dels har visat pedagogisk skicklighet, dels har avlagt magisterexamen/masterexamen i rättsvetenskap, eller någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen.

Enligt Linnéuniversitetets anställningsordning gäller att den pedagogiska skickligheten ska avse såväl planering, genomförande och utvärdering av undervisning, som handledning och examination.

För behörighet till denna anställning krävs dessutom
 • Dokumenterad hög grad av samarbetsförmåga såväl i relation till studentgrupp som lärarlag
 • God kommunikationsförmåga på svenska och engelska
 • Visad pedagogisk skicklighet inom ämnesområdet

Bedömningsgrunder


Som bedömningsgrunder vid anställning av en adjunkt ska graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställning gälla. Vid urval bland behöriga sökande kommer särskild vikt att fästas vid pedagogisk skicklighet.

Meriterande i övrigt är:

 • Erfarenhet av undervisning i socialrätt på socionomprogrammet
 • Erfarenhet av undervisning inom ämnesområden med relevans för socialt arbete
 • Erfarenhet av professionell utövning av juridik i myndighetsutövning av relevans för socialt arbete
När universitetet anställer nya lärare ska de sökande väljas, som genom en kvalitativ helhetsbedömning av kompetens och skicklighet, bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla aktuella arbetsuppgifter samt bidra till en framgångsrik utveckling av verksamheten.

Välkommen med din ansökan senast 31 augusti!

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Universitets- och högskoleadjunkt

Lön

Individuell lönesättning

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat