arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Undervisningsråd med inriktning validering till Skolverket

 • Yrkesroll

  Undervisningsråd

 • Anställning

  Deltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  12 maj

 • Sök jobbet senast

  29 maj

Om jobbet

Skolverket arbetar för att alla barn och elever ska få en utbildning som är av god kvalitet i en trygg miljö. Vi stödjer på olika sätt den svenska förskolan, skolan och vuxenutbildningen i att lyckas med detta uppdrag. Som medarbetare på Skolverket är du med och bidrar till vårt viktiga arbete med att skapa goda förutsättningar för barns och elevers utveckling och lärande.

Skolverket har fått ett regeringsuppdrag att ta fram stöd till kommunerna för genomförande av inledande kartläggning och validering inklusive fördjupad kartläggning inom komvux och därför söker vi nu till Skolutvecklingsavdelningen ett undervisningsråd med kunskap om validering till komvux olika målgrupper. Tjänsten är placerad på enheten Skola och arbetsliv, som främst arbetar med skolutvecklingsfrågor inom olika områden som rör kompetensförsörjning och yrkesutbildningar.

Om arbetet


Uppdraget innebär att i samarbete med andra medarbetare på enheten arbeta med att ta fram och revidera olika former av insatser i syfte att stärka och utveckla kunskapen och kompetensen om validering inom komvux. Exempel på arbetsuppgifter kan vara att utveckla och ta fram innehåll för webbutbildning eller webbstöd, planera och genomföra webbinarium, arrangera och medverka i konferenser och andra forum för att stärka målgruppernas kunskaper och förståelse för validering. 

Du förväntas samverka med andra enheter och avdelningar och du kommer att representera Skolverket externt i såväl mindre som större sammanhang. En stor del av arbetet innebär nätverkande med skolor, myndigheter, organisationer, branscher och arbetsliv, varför det är bra om du har erfarenhet av att prata inför större grupper.

Arbetet kräver god analytisk och pedagogisk förmåga samt att kunna skriva anpassat till olika målgrupper.

Vi erbjuder


Vi erbjuder dig ett utvecklande arbete på en arbetsplats där du ska ha bra förutsättningar för att kunna göra ett bra jobb, trivas och må bra. Våra förmåner omfattar bland annat friskvård, flexibel arbetstid och lediga klämdagar och goda semester- och pensionsvillkor. 

Vi söker dig som har/är:
 • Högskoleexamen som av arbetsgivaren bedöms som relevant
 • Erfarenhet av validering
 • Erfarenhet av att planera och leda processer
 • Mycket god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska
Vi söker dig som har både förmåga och vilja att samarbeta med kollegor, ledning och andra organisationer/myndigheter och du har en god förmåga att självständigt planera, organisera och prioritera ditt arbete på ett effektivt sätt. Du är driven, positiv och utåtriktad och tycker om att kommunicera med olika målgrupper.

För att lyckas i rollen är du förankrad i svenskt utbildningsväsende och har god kännedom om komvux och dess styrdokument.

Vi lägger stor vikt vid personliga kompetenser.

Medarbetarskapet är viktigt för oss på Skolverket


Att arbeta hos oss innebär att du agerar i enlighet med Skolverkets medarbetarskapspolicy och den statliga värdegrunden. Vårt medarbetarskap och ledarskap är formulerat i fem kärnvärden; förebild, tillit, ansvar, samarbete och utveckling 

Vilka är vi?

Avdelningen för skolutveckling ansvarar för att stödja alla skol- och verksamhetsformer inom skolväsendet genom nationella insatser såsom t ex skolutvecklingsprogram, kompetensutveckling och stödmaterial, men också genom att genomföra riktade insatser till utvalda huvudmän och skolor. Enheten för skola och arbetsliv har det samlade ansvaret för skolutvecklingsfrågor som rör nationell kompetensförsörjning och skolans samarbete med arbetslivet. Dit hör till exempel utveckling av stöd till yrkesutbildning (prao, apl och lärlingsutbildning), studie- och yrkesvägledning, entreprenörskap, validering mm. Enheten representerar också Sverige i flera olika nätverk, såväl nationella som internationella. Våra olika aktiviteter och insatser ska bidra till att elever från förskoleklass till komvux får en likvärdig och kvalitativ skolgång på vägen till yrkeslivet.

Upplysningar och ansökan


Anställningen avser deltid (40%) och är en visstidsanställning 15 augusti till 28 februari 2023 med möjlighet till förlängning. Sista ansökningsdag är den 29 maj 2022.

Av din ansökan ska framgå på vilket sätt du motsvarar kravprofilen. Skolverket strävar efter att medarbetarna ska avspegla den mångfald som finns i den verksamhet vi stödjer, vi välkomnar därför sökande med olika identiteter, bakgrund och erfarenheter. Vi finns i nya, fina lokaler i Solna Business Park.

Varmt välkommen med din ansökan till oss!

Fackliga representanter: Peter Karlberg 08-527 331 67 (OFR/ST), Jenny Sellberg 08-5273 3828 (Lärarförbundet), Ulrika Lindmark (Saco) 08-527 331 53 och Claes Prentius (Saco) 08-527 334 47.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Undervisningsråd

Lön

Enligt avtal

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Deltid/ Ej specificerat