arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Undervisningsråd med inriktning skolans styrning och ledning

 • Yrkesroll

  Undervisningsråd

 • Anställning

  Heltid, Tills vidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  6 juli

 • Sök jobbet senast

  13 augusti

Om jobbet

Skolverket arbetar för att alla barn och elever ska få en utbildning som är av god kvalitet i en trygg miljö. Vi stödjer på olika sätt den svenska förskolan, skolan och vuxenutbildningen i att lyckas med detta uppdrag. Som medarbetare på Skolverket är du med och bidrar till vårt viktiga arbete med att skapa goda förutsättningar för barns och elevers utveckling och lärande.

Vi söker nu ett undervisningsråd som ska utveckla kompetensutvecklingsinsatser med fokus på styrnings- och ledningsfrågor, systematiskt kvalitetsarbete inom skolväsendet samt arbeta med det kommande professionsprogrammet.

Om arbetet

Ett stort fokus kommer att ligga på arbetet med huvudmannanivån där skolchefen utgör en viktig funktion och arbete med stödinsatser vad gäller systematiskt kvalitetsarbete på huvudmannanivå och rektorsnivå ingår i arbetet. Du kommer bland annat identifiera och analysera behov, planera och utarbeta utvecklingsstöd och i dialog med lärosäten genomföra utbildningar i samarbete med kollegor. Även arbete med det kommande professionsprogrammet ingår. Uppdraget är mångfacetterat och innebär många externa kontakter med bland annat rektorer, skolhuvudmän, skolchefer, forskare och personal på lärosäten. Det är viktigt att du tycker om att föreläsa och hålla i seminarier eftersom detta ingår i arbetet.”

Du förväntas att i varierande omfattning och utifrån behov bistå i genomförandet av olika uppdrag som kan komma till enheten med kort varsel, såsom svar på remisser. Arbetsuppgifterna kan också komma att förändras över tid.

Uppdraget ställer höga krav på såväl samarbetsförmåga och flexibilitet som självständighet och integritet. Vi erbjuder en stimulerande arbetsmiljö, meningsfulla och komplexa arbetsuppgifter samt ett omväxlande arbete med breda kontaktytor mot flera olika aktörer. Arbetet sker i vissa perioder under tidspress och kan innebära en del resor inom Sverige.

Vi erbjuder

Vi erbjuder dig ett utvecklande arbete på en arbetsplats där du ges bra förutsättningar för att kunna göra ett bra jobb, trivas och må bra. Våra anställningsförmåner omfattar bland annat friskvård, flexibel arbetstid och lediga klämdagar, goda semester- och pensionsvillkor.

 Medarbetarskapet är viktigt för oss på Skolverket. Att arbeta hos oss innebär att du agerar i enlighet med Skolverkets medarbetarskapspolicy och den statliga värdegrunden. Vårt medarbetarskap och ledarskap är formulerat i fem kärnvärden; förebild, tillit, ansvar, samarbete och utveckling.

Vi söker dig som har:

 • en akademisk examen som vi bedömer är relevant för uppdraget,
 • aktuell erfarenhet av uppdrag inom en utbildningsförvaltning/motsvarande fristående verksamhet, som skolchef, förvaltningschef/motsvarande i fristående verksamhet, verksamhetschef, kvalitetsutvecklingschef, kvalitetsstrateg eller motsvarande,
 • flerårig aktuell erfarenhet av att framgångsrikt driva skolutveckling,
 • flerårig aktuell erfarenhet av och mycket goda kunskaper om skolans uppdrag och styrning,
 • kännedom om aktuell och relevant forskning inom området skolans styrning och ledning,
 • god förmåga att presentera och förmedla budskap i större sammanhang samt
 • god förmåga att uttrycka dig väl i både tal och skrift.
Som person är du positiv och utåtriktad med en högt utvecklad ansvarskänsla och serviceförmåga. Du är proaktiv, kreativ och kommunikativ. Du är mycket kvalitetsmedveten, tycker om att ta dig an nya arbetsuppgifter och har lätt för att anpassa dig till rådande förutsättningar och behov. Du är dessutom insatt i vad det innebär att arbeta i en politiskt styrd organisation och de krav detta ställer på  dig som medarbetare.

Vilka är vi?
Enheten för ledning och professionsutveckling arbetar med utbildningar och skolutvecklingsinsatser som rör skolans ledare på olika nivåer. Bland annat ansvarar enheten för den statliga befattningsutbildningen för rektorer, fortbildning för rektorer, Skolverkets skolchefsutbildning, men också för utvecklingsstöd kring systematiskt kvalitetsarbete, kommande professionsprogram och förändrings- och utvecklingsarbete av olika slag. Enheten ansvarar även för Lärarlyftet och insatser för de nationella minoritetsspråken. 

Upplysningar och ansökan

Sista ansökningsdag är den 13 augusti 2021, och mellan 10-13 augusti finns vi tillgängliga för att svara på frågor om tjänsten. Tjänsten är en tillsvidareanställning med sex månaders provanställning. För att söka detta jobb kommer du att få svara på ett antal urvalsfrågor (klicka på ansök så ser du frågorna och kan förbereda dig). Skolverket strävar efter att medarbetarna ska avspegla den mångfald som finns i den verksamhet vi stödjer, vi välkomnar därför sökande med olika identiteter, bakgrund och erfarenheter. Tjänsten är placerad vid vårt nya kontor i Solna Business Park.

Varmt välkommen med din ansökan!

Fackliga representanter: Peter Karlberg 08-527 331 67 (OFR/ST), Jenny Sellberg 08-5273 3828 (Lärarförbundet), Ulrika Lindmark (Saco) 08-527 331 53 och Claes Prentius (Saco) 08-527 334 47.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Undervisningsråd

Lön

Månadslön

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat