arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Två postdoktorer i ekologi

 • Yrkesroll

  Biolog

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  13 januari

 • Sök jobbet senast

  10 februari

Om jobbet

På institutionen för ekologi bedriver vi forskning om populationer, organismsamhällen och ekosystem. Vi genererar kunskap om hur markanvändning och klimat påverkar djur, växter, näringscykler och växthusgasbalans, och utvecklar hållbara lösningar för framtiden. Aktiv samverkan och tät dialog med våra avnämare är viktiga aktiviteter. 

Vi söker två motiverade postdoktorer som är intresserade av att optimera blomsterremsor för ett mer hållbart växtkydd inom jordbruket. Specifikt handlar projektet om att undersöka hur olika individuella blomväxter påverkar naturliga fiender, pollinatörer och skadeinsekter ovan jord och nematoder under jord. Baserat på dessa resultat kommer optimerade fröblandningar för blomsterremsor att tas fram och testas. De framgångsrika kandidaterna kommer att ingå i en stark internationell forskningsmiljö vid institutionen för ekologi, SLU.

Arbetsuppgifter:

Båda postdoktorerna förväntas genomföra experiment där påverkan av enskilda blomarter på naturliga fiender, pollinatörer och skadeinseker ovan jord och nematoder under jord undersöks. Baserat på dessa resultat kommer optimerade blomsterblandningar för att uppnå ett mer hållbart växtskydd baserat på ekosystemtjänster att tas fram. En postdoktor kommer att testa dessa optimerade blomsterremsor i kommersiell jordgubbsproduktion, i både konventionella och ekologiska fält. Den andra postdoktorn kommer att utvärdera redan befintliga kantzoner insådda med blommor (så kallade multifunktionella samzoner) och förslå förbättringar av dessa blomsterblandningar. Forskningen kommer att genomföras i samarbete med intressenter. Du kommer att aktivt utforma experiment, samordna empiriskt arbete inklusive handleda fältassistenter, analysera data samt skriva och publicera vetenskapliga artiklar i samarbete med forskarteamet. Du kommer också att hjälpa till med handledning av studenter, delta i enhetsaktiviteter och kommunicera med intressenter.

Kvalifikationer:

Vi söker två motiverade kandidater som aktivt bedriver en akademisk karriär inom ekologi med intresse för ovan-underjordiska interaktioner, biologisk bekämpning, växtskydd och pollinering. Sökande ska ha en doktorsexamen i ekologi, biologi, entomologi eller motsvarande som av arbetsgivaren bedöms som likvärdig. Dokumenterad erfarenhet av ekologiskt fältarbete är ett krav. Kunskap inom insekt- och / eller markekologi är meriterande, liksom erfarenhet av bevarande biologisk bekämpning. Sökande förväntas vara kapabel och villig att ta initiativ och arbeta självständigt och i ett team. Kandidaten ska ha dokumenterade färdigheter i vetenskapligt skrivande och statistiska analyser. Utmärkt kommunikationsförmåga på engelska, både skriftligen och muntligen, krävs. Fältarbetet kommer att ske på flera platser; körkort krävs därför. Eftersom anställning som postdoktor utgör en meriteringsanställning för juniora forskare, riktar vi oss i första hand till den som har en doktorsexamen som inte är äldre än tre år. 

Placering:

Anställningen är placerad vid enheten för markekologi på institutionen för ekologi i Uppsala, men projektet är ett samarbetsprojekt med enheten för lantbruksentomologi på samma institution och med institutionen för växtskyddsbiologi i Alnarp. Dessutom kommer fältarbete att utföras på flera olika platser i Sverige. 

Anställningsform:

Tidsbegränsad anställning som postdoktor i 24 månader.

Omfattning:

100%

Tillträde:

Enligt överenskommelse, men önskvärt till våren 2020.

Ansökan:

Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan senast den 2020-02-10.

Önskvärt om ansökan skrivs på engelska och den ska innehålla (i) en beskrivning av dina forskningsintressen och en motivering för att ansöka tjänsten (max 8000 tecken inklusive mellanslag); (ii) CV inklusive en fullständig publikationslista separerad i granskade och icke-granskade publikationer; (iii) kontaktinformation till två referenspersoner. Vi kan be dig skicka din doktorsavhandling i ett senare skede.

Fackliga kontaktpersoner:

https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/

Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) utvecklar kunskapen om de biologiska naturresurserna, och hur vi kan förvalta och nyttja dem på ett hållbart sätt. Detta sker genom utbildning, forskning och miljöanalys, i nära samverkan med näring och samhälle. SLU är ett internationellt och forskningsintensivt universitet, men erbjuder också unika utbildningar som agronom, veterinär, jägmästare, miljöekonom och landskapsarkitekt.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden i Alnarp, Umeå och Uppsala.

www.slu.se

SLU eftersträvar mångfald och jämn könsfördelning.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Biolog

Lön

Fast lön

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat