arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Två forskare/lärare i miljökommunikation

 • Yrkesroll

  Sociolog

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  25 mars

 • Sök jobbet senast

  1 maj

Om jobbet

Institutionen för stad och land
Institutionen för stad och land vid SLU erbjuder en stark samhällsvetenskaplig forskarmiljö i ämnena miljökommunikation, landsbygdsutveckling, landskapsarkitektur och agrarhistoria. Avdelningen för miljökommunikation är inne i ett mycket expansivt stadie och söker därför två nya medarbetare som kan bidra både till forskningen och undervisningen.

Vid avdelningen utgår vi från en syn på kommunikation som ett gemensamt skapande av mening, snarare än som förmedling av information. Vi arbetar främst med kvalitativ samhällsvetenskaplig forskning med fokus på kommunikativa perspektiv på teman som legitimitet, delaktighet, makt, motstånd, konflikter och lärande i beslutsfattande och förändringsprocesser. Vi forskar inom en rad olika tillämpningssammanhang som t ex naturvård, skogsbruk, livsmedelsproduktion, klimatförändringar, viltvård, gruvdrift och bebyggda miljöer. Vid sidan av vårt internationella tvååriga mastersprogram ”Environmental Communication and Management”, ansvarar vi för kurser i samarbete med övriga institutioner vid SLU och Uppsala Universitet.

Arbetsuppgifter:

Arbetsuppgifterna omfattar ca 50% forskning och 50% undervisning.

Vi bedriver för närvarande flera nya, spännande forskningsprojekt och du kommer att delta i något eller några av följande områden:
 • Kommunikation i (sociala) medier och konst, WP 5 inom vårt nya forskningsprogram Mistra Miljökommunikation
 • Samordning för omställning till cirkulär ekonomi i livsmedelssystem
 • Deliberativ planering i relation till brådskan att hantera hållbarhetsutmaningar -exemplen stadsplanering och förvaltning av avrinningsområden
 • Hållbara livsmedelssystem
 • Hållbarhetsutmaningar inom urfolksfältet​ med särskilt fokus på renskötseln 
I de forskningsrelaterade arbetsuppgifterna ingår bland annat datainsamling, analys samt sammanställning och förmedling av resultat. Vidare kommer du att bidra till undervisningen inom en eller flera av kurserna inom vårt mastersprogram ”Environmental Communication and Management”, och/eller inom någon av kurserna utanför detta program, som till exempel ”Interdisciplinary Practice”. I arbetet ingår även aktivt deltagande i akademiska aktiviteter på avdelningen för att bygga upp ämnet miljökommunikation. Dina arbetsuppgifter kommer att utformas i samråd med dig och anpassas till dina kvalifikationer och tidigare erfarenheter.

Kvalifikationer:

Vi söker två initiativrika, kreativa och självständiga kollegor med doktorsexamen och stark bakgrund inom relevanta samhällsvetenskapliga områden (såsom sociologi, kulturgeografi, statsvetenskap eller kommunikationsvetenskap) samt med dokumenterade erfarenheter av teoretiskt grundad, kvalitativ empirisk forskning, gärna inom något av de områden som omfattas av våra av våra nya projekt ovan. Vi förväntar oss att sökande behärskar skriftlig och talad engelska flytande. Eftersom forskningsprojekten innebär empiriskt arbete i Sverige, är mycket goda kunskaper i svenska ett krav för den ena av tjänsterna, men vi ser gärna att även den andra innehas av en person som förstår och talar tillfredsställande svenska. Erfarenheter av undervisning och handledning är meriterande. Dokumenterad förmåga att publicera egen forskning i internationella tidskrifter liksom erfarenheter av forskning inom det Globala Syd är önskvärda.

Placering:

Uppsala

Anställningsform:

Tidsbegränsad anställning 24 månader.

Omfattning:

100%

Tillträde:

Enligt överenskommelse.

Ansökan:

Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan senast den 2020-05-01.

Fackliga kontaktpersoner:

https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/

Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) utvecklar kunskapen om de biologiska naturresurserna, och hur vi kan förvalta och nyttja dem på ett hållbart sätt. Detta sker genom utbildning, forskning och miljöanalys, i nära samverkan med näring och samhälle. SLU är ett internationellt och forskningsintensivt universitet, men erbjuder också unika utbildningar som agronom, veterinär, jägmästare, miljöekonom och landskapsarkitekt.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden i Alnarp, Umeå och Uppsala.

www.slu.se

SLU eftersträvar mångfald och jämn könsfördelning.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Sociolog

Lön

Fast lön

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat