arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Två doktorander i management av komplexa intelligenta system

 • Yrkesroll

  Doktorand

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  5 december

 • Sök jobbet senast

  30 januari

Om jobbet

Kunniga och engagerade medarbetare med goda förutsättningar är en av de absolut viktigaste framgångsfaktorerna för Linköpings universitet. Lärare och forskare är vår kärnkompetens, men ett framgångsrikt universitet behöver erfarna och motiverade medarbetare inom många områden. Alla roller är viktiga. Vi har ett stort rekryteringsbehov bland annat tack vare en forskningsverksamhet i expansion. Du behövs här. Välkommen att söka jobb hos oss!

Inom Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling (IEI) bedrivs utbildning och forskning inom ett brett spektrum av områden, från ekonomi och management till design och teknik. Vi är en av universitetets största institutioner och vår integrerade utbildning och forskning stödjer varandras utveckling. Vårt mål är att vara en institution som uppmuntrar förnyelse, utveckling och innovation. Hos oss finns tydliga kopplingar till företag och organisationer, något som bidrar till studenternas anställningsbarhet och forskningens tillämpning.
Läs mer: https://liu.se/organisation/liu/iei

LINKÖPINGS UNIVERSITET

ledigförklarar två anställningar som 
Doktorand i industriell ekonomi med inriktning mot industriell organisation
med placering vid avdelningen för Projekt, Innovationer och Entreprenörskap (PIE) och inom WASP-HS forskarskola

 

Arbetsuppgifter

Den som är anställd som doktorand kan arbeta med utbildning och administration upp till 20 procent av full arbetstid, medan resterande tid ägnas åt egen forskning och forskarutbildning. Som doktorand får du ta ett självständigt ansvar för att genomföra teoretiska och empiriska studier i samråd med dina handledare.

De aktuella anställningarna är kopplade till en av forskargrupperna som undersöker ändamålsdrivet management för utvecklingen mot allt mer komplexa och intelligenta system. Forskargruppen jobbar i ett forskningsekosystem i nära samverkan med nationella och internationella forskarkollegor såväl inom management som berörda teknikområden, industriella företag i systembyggande industri och offentliga aktörer.

Doktorandanställningarna har följande fokus:

 • AI för ett bättre samhälle- Behärska komplexitet bortom mänsklig kognition
Detta doktorandprojekt fokuserar speciellt på hur implementationen av AI baserat på data och modeller resulterar i framväxande systembeteenden och ökad frihet att skapa funktioner som inte var förutsedda vid systemets ursprungliga design. I detta sammanhang fokuserar projektet på designangreppsätt och representationslogik för att bemästra komplexitet bortom mänsklig kognition.
 • AI för ett bättre samhälle- Rollen av beslutsfattande i ändamålsdriven management
Detta doktorandprojekt fokuserar på rollen av ändamålsdrivet beslutsfattande i systemdesign för att föra samma samhälls- och tekniska aspekter. Framtida beslutsfattande i relation till egenskaperna hos komplexa intelligenta system kommer att utforskas. Doktorandprojektet kommer att adressera egenskaper såsom förståelse av beslutets omfattning, vem som tar besluten, var och när beslut tas, och hur beslut utvecklas och omformas när de tas (åtminstone delvis) baserat på okända förutsättningar och beror på framväxande egenskaper som kan generera oförutsedda okända förutsättningar.

Båda doktorandprojekten bygger på en nära länk mellan teknik och management och forskningsmetoder för att utveckla kunskap som är tillämpbar i framtida industriella ekosystem. Doktorandprojekten förväntas bidra med teoretisering och tillämpbar kunskap som syftar till att bidra till förståelsen och formningen av framtida management medan vi navigerar och manövrerar våra angreppsätt för AI i komplexa intelligenta system. Forskningen bygger primärt på kvalitativ metodik inkluderande fallstudier, intervjuer och observationer som kan kompletteras med t.ex. enkäter.

Goda kunskaper inom området industriell ekonomi, särskilt organisation och innovationsledning är särskilt meriterande för anställningen. En djup insikt i de tekniska förutsättningarna för någon eller några former av komplexa system är meriterande. Meriterande är också erfarenhet från ledning av utveckling av industriella produkter. Stor vikt kommer att läggas vid personliga egenskaper, analysförmåga, kommunikationsfärdigheter samt goda studiemeriter. Goda färdigheter i engelska och svenska i tal och skrift är ett krav för anställning.

Vid ansökan, ange vilket av doktorandprojekten som du är mest intresserad av (och varför).

 

 

Linköpings universitet ska fortsätta att utvecklas som en attraktiv och kreativ arbetsplats som präglas av lika villkor och arbetar därför aktivt för jämställdhet och mångfald.

Välkommen med din ansökan!

Linköpings universitet har upphandlade avtal och undanber oss direktkontakt från bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Doktorand

Lön

Enligt avtal.

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat