arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Två doktorander i logik

 • Yrkesroll

  Doktorand

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  6 april

 • Sök jobbet senast

  15 juni

Om jobbet

Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 49 000 studenter och 6 400 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid.

 

Ämne


Logik

 

Ämnesbeskrivning


Den ena doktorandanställningen är avsedd till matematisk och datavetenskaplig forskning kring fixpunkt-logiker; den andra doktorandanställningen är öppen inom ramen för logikgruppens expertis.

 

Arbetsuppgifter


Arbetet består huvudsakligen i att skriva en doktorsavhandling i logik och att genomföra kurser med godkänt resultat. I begränsad omfattning kan det också finnas möjlighet till undervisning, administration eller forskning vid sidan av huvudämnet, som förlänger tjänsten i motsvarande omfattning.Doktoranden förväntas delta i institutionens och logikgruppens aktiviteter, såsom personalmöten, seminarier och workshops. Doktoranden förväntas huvudsakligen utföra sitt arbete i Göteborg. Institutionens arbetsspråk är engelska. Utöver lönen, så finns det medel tillgängliga för resor och korta besök vid andra universitet och forskningscentrum.

 

Behörighet


För tillträde till utbildning på forskarnivå krävs både grundläggande och särskild behörighet.

Grundläggande behörighet har, enligt Högskoleförordningen 7 kap 39§, den som har:
 • avlagt en examen på avancerad nivå, eller
 • fullgjort kursfordringar om 240 högskolepoäng, varav 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
 • på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.
Särskild behörighet till utbildning på forskarnivå i logik har den som har:
 • minst 30 högskolepoäng i logik på avancerad nivå, varav minst 15 högskolepoäng utgörs av ett självständigt arbete, eller motsvarande kunskaper.
 • sådana kunskaper i svenska och engelska som krävs för att tillgodogöra sig obligatoriska kursmoment samt delta i seminarier och liknande.
Grundläggande och särskild behörighet beskrivs även i ämnets allmänna studieplan:

https://flov.gu.se/utbildning/forskarniva/allmanna-studieplaner

 

 

 

 

Ansökan


Du ansöker om att till att bli antagen till forskarstudier via Göteborgs universitets rekryteringsportal genom att klicka på knappen ”Ansök”. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag. De publikationer som inte kan bifogas ansökan digitalt ska skickas i två exemplar till: Personaladministratör, FLoV, Box 200, 405 30 Göteborg. Ange diarienummer.

För att ansökan ska betraktas som fullständig måste den inkludera:
 • Ett introduktionsbrev på max 1 000 ord (cirka 2 sidor), helst kortare. Brevet ska bestå av fyra stycken i följande ordning: (a) en kort presentation av dig själv, (b) en kort presentation av dina meriter, (c) en kort presentation av forskningsprojektet samt (d) en kort beskrivning av varför FLoV och logikgruppen är av intresse för dig.
 • Ett CV, inklusive en publikationslista (om tillämpligt).
 • Uppsatser, självständiga arbeten (examensarbeten) och eventuella publikationer. Dessa bedöms utifrån följande fem kvalitetskriterier, där de två sistnämnda väger tyngst: Adekvat ämnesavgränsning och relevant frågeställning, adekvat disponering av ämnet och strukturering av uppsatsen, adekvat språkbehandling och formalia, vetenskaplig kvalitet och självständighet.
 • En projektskiss om maximalt 2 500 ord i vilken den sökande anger ett forskningsområde hen vill utveckla, motiverar dess relevans samt diskuterar vilka teorier, metoder och material som kan bli aktuella. Projektskissen bedöms utifrån följande kriterier: förtrogenhet med tidigare och aktuell forskning inom området, om frågeställningarna är fruktbara och förankrade i aktuell forskning, genomförbarhet inom utbildningen på forskarnivå samt om skissen gör troligt ett värdefullt bidrag till forskningen. Projektskissen ger även underlag för bedömning av institutionens handledarkompetens inom det forskningsområde som anges.
 • Andra dokument såsom exempelvis rekommendationsbrev.
Vi ser gärna att din ansökan är skriven på engelska.

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Göteborgs universitet anlitar upphandlad annonsbyrå i samband med rekrytering av personal. Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Doktorand

Lön

Enligt avtal

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat