arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Två doktorander i biologi, inriktning bevarandeekologi

 • Ort

  Karlstad

 • Yrkesroll

  Doktorand

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  9 januari

 • Sök jobbet senast

  31 januari

Om jobbet

Karlstads universitet har cirka 16 000 studerande och drygt 1 200 anställda. Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap utlyser två platser i utbildning på forskarnivå (doktorander) i biologi. Den första doktorandplatsen fokuserar på konnektivitet och de diadroma fiskarterna ål och lax. Den andra doktorandplatsen fokuserar på återintroduktionsekologi för de hotade arterna flodpärlmussla och tjockskalig målarmussla och dess värdfiskar. Läs mer i fullständiga annonsens, länk nedan.

Arbetsuppgifter


Doktorand 1:
Bevarandet av biodiversitet är en av de största utmaningarna inom tillämpad akvatisk ekologi. Många diadroma fiskarter utgör paraplyarter vid miljövårdande åtgärdsarbete i marina och limniska miljöer och att stärka sådana populationer har högsta prioritet för ekologer, fiskare och förvaltare.

Doktorand ett kommer att utvärdera de ekologiska effekterna av åtgärder i reglerade vattendrag, t.ex. fiskpassagelösningar och dammutrivning, på diadroma fiskarter i vattendrag i södra Sverige. Vild lax och ål kommer att fångas, märkas och spåras vid platser som är föremål för implementering av åtgärder.
Passageframgången kommer att kvantifieras med högupplöst akustisk telemetri före och efter åtgärd med fokus på parametrar som beteende, passageeffektivitet och passagetid. Specifika frågeställningar kommer att utvecklas tillsammans med doktoranden.

Doktorand 2:
Den minskande biologiska mångfalden har påverkat ekosystemstrukturer och -funktioner i akvatiska miljöer. En organismgrupp som förr var vanligt förekommande är de unionoida sötvattensmusslorna. Dessa filtrerare är ofta en dominerande del av bottensamhällen och kan ha stor påverkan på biodiversitet och ekosystemfunktioner. Det är angeläget att återetablera eller förstärka hotade musselpopulationer i vattendrag där de minskat eller försvunnit. Musslor i denna grupp har ett parasitiskt stadium på en eller fler fiskarter. För att kunna göra rätt naturvårdsinsatser, måste funktionella värdfiskar kartläggas och vara närvarande i vattendragen där musslorna finns.

Doktorand två kommer att undersöka återintroduktionsekologi hos flodpärlmusslan och den tjockskaliga målarmusslan, och hos deras värdfiskar i vattendrag i södra Sverige. Frågeställningarna inkluderar utvärdering av värdfiskfunktioner, värdfiskar som spridningsvektor för musslorna, förstärkning av musselpopulationer som hotas av utrotning, och återintroduktion av musslor i ett vattendrag där musslor är utrotade. Specifika frågeställningar kommer att utvecklas tillsammans med doktoranden.

En doktorand skall främst ägna sig åt egen forskarutbildning. Forskarutbildningen består av 240 hp, inklusive avhandlingen. Doktoranden kan också tilldelas uppgifter inom institutionen, såsom undervisning eller något annat arbete vid lärosätet på maximalt 20 procent av full arbetstid.

Länk för att ansöka och läsa mer om tjänsten:
https://www.kau.se/jobba-hos-oss/jobb/lediga-anstallningar

Karlstads universitet har gjort medieval för denna rekrytering och vi undanber oss därför kontakter med annonsförsäljare och säljare av rekryteringstjänster.

---------------------------------------------------------------------------
Two doctoral student positions in biology: aquatic conservation biology

For English version, and to apply and read more about the position:
https://www.kau.se/en/work-us/work/vacancies

Lön

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön