arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Transportofficer MR M

 • Yrkesroll

  Specialistofficer

 • Anställning

  Heltid, Tills vidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  8 december

 • Sök jobbet senast

  3 februari

Om jobbet

Logistikavdelningen genomför planering, ledning, samordning och uppföljning av logistiken i Mellersta Militärregionen. Avdelningen innehåller funktionerna försörjning/materieltjänst, teknisk tjänst, transporttjänst, försvarsmedicin, miljö och infra.

Befattningens uppgifter i stort

Du arbetsleds av C Logistikavdelningen.
Företräder Militärregion Mitt, MR M, i centrala beredningar och planeringsarbete inom funktionen.
Ansvarar för samordning av transporttjänsten inom och mellan militärregionerna.
Ansvarar för att upprätthålla en aktuell lägesbild av transporter inom MR M.
Bevakar transportinfrastrukturutvecklingen inom regionen.
Samverkar med civila myndigheter på regional nivå t.ex. Trafikverket.

Generella krav för befattningen

Militär officersutbildning till nivå OR 8
B-körkort.

Meriterande kvalifikationer

Erfarenhet att arbeta i militär stab.
Goda kunskaper om Försvarsmaktens organisation och uppgifter.
Tidigare innehaft insatsbefattning på krigsförband med erfarenhet av taktisk verksamhet samt planläggning främst inom logistik funktionen (Trosskomp / Batstab S 4 / Brigadstab)
Tidigare tjänstgöring i befattning inom beredskap och transport/kommunikation
Tidigare tjänstgöring inom FM logistikorganisation på regional/central nivå

Personliga egenskaper

God uthållighet och noggrannhet samt förmåga att hantera snabbt uppkommen verksamhet.
God förmåga till självständigt arbete och arbete i arbetslag.
God förmåga att ta initiativ.
Är social och har lätt för att samarbeta internt och externt.
Strukturerad med god förmåga att se helhetsperspektiv.

Upplysningar om tjänsten

Kontakta logistikchefen för MR M, Mj Håkan Sjödin 070-9503892

Övrigt

Arbetsort: Kungsängen
Lön: Individuell lönesättning

Fackliga representanter

OFR/O Per-Erik Pallin
SEKO Thomas Klasson
SACO Johan Gillemyr
OFR/S Anders Hamrén

Samtliga nås via växeln på 08-584 540 00

Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
--------------------------------------------------------
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:

Mellersta Militärregionen (MR M) är ett krigsförband och en Organisationsenhet där Chef och Stab är lokaliserad till Kungsängen. Organisationen består av Chef med stab, sex utbildningsgrupper för utbildning och stöd av hemvärn samt ca 7000 hemvärnssoldater organiserade i elva bataljoner och ett antal fristående enheter.

Chefen för Mellersta Militärregionen med regional stab leder underställda förband, samverkar med regionala och lokala aktörer, leder säkerhets- och underrättelsetjänsten samt stödjer operativ- och taktisk chef som löser uppgift inom regionen. Regionen fungerar också som en länk mellan Försvarsmakten och civilsamhället, har ett aktivt samarbete med länsstyrelse och region. Vid behov leder även MR M insatser, exempelvis vid nationella krissituationer och stöd till samhället. Militärregionen löser uppgifter i fred, kris och krig.

Mellersta Militärregionens organisation och verksamhetsområde omfattar de geografiska länen Stockholms, Uppsala, Södermanlands, Västmanlands, Dalarnas och Gävleborgs län. Utbildningsgrupp och hemvärn finns i varje län.

I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård och bra balans mellan arbete och privatliv.

Försvarsmakten tillvaratar de kvaliteter som mångfald och jämn könsfördelning tillför verksamheten. Vi välkomnar därför sökanden med olika bakgrund och erfarenheter i våra rekryteringar.

En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands.
Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.

Lön

-

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat