arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Teamledare till Medborgarskapsenheterna i Norrköping

 • Yrkesroll

  Handläggare/Utredare, offentlig förvaltning

 • Anställning

  Heltid, Tills vidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  23 november

 • Sök jobbet senast

  5 december

Om jobbet

Vi söker teamledare till Medborgarskapsenheterna i Norrköping.

Hos oss får du arbeta med aktuella samhällsfrågor som påverkas av vad som händer i vår omvärld. Frågor som berör och engagerar. Vi erbjuder en dynamisk miljö där ständiga förbättringar och mötet med människor står i fokus.

Huvudsakliga arbetsuppgifter

Som teamledare företräder du arbetsgivaren och stödjer närmaste chef i det operativa ledningsarbetet på enheten. Det innebär att du fördelar resurser, samordnar och följer upp teamets dagliga arbete och rapporterar löpande till enhetschefen. Genom ett coachande förhållningssätt vägleder du medarbetarna i teamet.

Du leder teamet mot resultat och måluppfyllelse och säkerställer att standarder följs. Du driver arbetet med att ständigt förbättra metoder och arbetssätt. Som teamledare medverkar du till att enheten har bra förutsättningar i form av en utvecklande arbetsmiljö, rätt kompetens, rimlig arbetsbelastning, tydliga mål och en god planering.

I din roll kommunicerar du med såväl med andra delar av Migrationsverket som med allmänheten, ombud, journalister och andra myndigheter. Du representerar enheten vid möten inom Migrationsverket.

Personliga kompetenser

Du leder, motiverar och förser andra med befogenheter som krävs för att effektiv nå gemensamma mål. Samordnar grupper, blir en referenspunkt för andra och skapar engagemang och delaktighet. Du ser helheter och tar hänsyn till det större perspektivet. Förstår din roll, men ser till hela verksamhetens bästa i agerande och beslut. Du visar omdöme under tidspress och har förmågan att fatta snabba beslut och agerar utifrån dessa, trots begränsad information eller svåra omständigheter. 

Du har god förståelse för hur människan tar till sig kunskap och människors olika förutsättningar och anpassar sättet att förmedla ditt budskap till mottagaren. Vidare kommunicerar du på ett tydligt sätt och säkerställer att budskap når fram och att förväntningarna är klara för alla berörda parter. Du har också god samarbetsförmåga och relaterar till andra på ett lyhört och smidigt sätt. Lyssnar, kommunicerar och löser konflikter på ett konstruktivt sätt.

Krav


- Akademisk utbildning med juridisk, samhällsvetenskaplig eller beteendevetenskaplig inriktning, eller annan utbildning i kombination med för rollen aktuell och relevant erfarenhet
- Erfarenhet av förvaltningsrättslig ärendehantering
- Svenskt medborgarskap
- God kommunikativ förmåga och uttrycker dig väl i tal och skrift på svenska och engelska
- Goda kunskaper i Officepaketet

Meriter


- Erfarenhet av medborgarskapslagen
- Erfarenhet av att leda och utveckla grupper och/eller individer
- Erfarenhet av coachande ledarskap
- Arbete i offentlig verksamhet
- Erfarenhet av ett tillitsbaserat arbetssätt

Säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) kommer att genomföras. Utifrån detta föreligger krav på svenskt medborgarskap. Anställningen förutsätter en godkänd säkerhetsprövning.

Upplysningar

Anställningsform: Tillsvidareanställning med provanställning.
Arbetstider: Kontorsarbetstider.
Vi tillämpar individuell lönesättning.
Placering: Norrköping.
Tillträde: Snarast.

Vill du veta mer

Vill du veta mer om den aktuella rollen och enheten finns kontaktuppgifter till ansvarig enhetschef längre ned.

Ansökan

Välkommen med dina ansökningshandlingar senast den 5 december 2022. Vi tar emot din ansökan via vårt rekryteringssystem.

På Migrationsverket är vi cirka 5 000 personer som arbetar med en av vår tids stora samhällsfrågor, och med uppgif­ter som rör människors liv och framtid. Varje dag söker sig människor till Sverige för att arbeta, studera, bo eller söka skydd här. Migrationsverkets uppdrag är att pröva ansök­ningar för dem som vill stanna i Sverige. I det större perspektivet bidrar vi till att migrationen till vårt land funge­rar och ett konkurrenskraftigt Sverige. Vi fyller en viktig roll i samhället - vårt jobb är viktigt på riktigt.

I vårt arbete som statstjänstemän handlar vi i enlighet med fattade beslut och visar omdöme vid uttalanden och agerande. Det krävs en hög säkerhets- och sekretessmedvetenhet hos oss och vi vägleds av den statliga värdegrunden och av mod, empati och tydlighet.

Vi använder urvalsfrågor i ansökningsförfarandet. Besvara dessa så utförligt du kan eftersom dina svar avgör om du är kvalificerad att gå vidare i rekryteringen eller inte. Vi använder också ofta tester för att vidare bedöma din skicklighet för den sökta tjänsten. Kallas du till intervju kan du behöva besvara frågor kopplat till säkerhet. 

För oss är det viktigt att all kompetens på arbetsmarknaden tillvaratas. Vi välkomnar alla sökande och eftersträvar en jämn könsfördelning och mångfald.

Önskar du komma i kontakt med fackliga företrädare finns kontaktuppgifter till Saco-S, Seko och ST längst ned på vår Lediga jobb-sida på webben https://www.migrationsverket.se/Om-Migrationsverket/Jobba-hos-oss/Lediga-jobb.html

Migrationsverkets rekryteringar sker helt i vår egen eller upphandlade leverantörers regi. Vi undanber oss därför telefonsamtal och mejl från rekryteringsföretag och annonsförsäljare.

Lön

Individuell lönesättning tillämpas

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

100%. Tillträde: Snarast Tillsvidareanställning