arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Studentkurator

 • Yrkesroll

  Kurator

 • Anställning

  Heltid, Tillsvidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  15 maj

 • Sök jobbet senast

  5 juni

Om jobbet

På Högskolan i Skövde arbetar vi aktivt för att erbjuda våra studenter möjlighet att studera i en välfungerande och inkluderande lärmiljö. Högskolans studentstöd bestående av studie- och karriärvägledning och studenthälsa är en naturlig del av lärmiljön och bidrar, genom olika former av stödinsatser, till att Högskolans studenter genomför sina studier väl och mår bra under tiden. Studenthälsan är ett komplement till den privata/offentliga hälso- och sjukvården, med inriktning på hälsofrämjande, förebyggande och åtgärdande arbete med/för studenter. Studenthälsan ska också verka för en god studiemiljö. Nu söker vi en studentkurator som kommer att arbeta med främst stödjande samtal och förebyggande arbete mot studenter inom ramen för Studenthälsan. Studentkuratorn ska också bistå i arbetet riktat mot studenter med funktionsnedsättning. Högskolan kan erbjuda en god arbetsmiljö med utrymme för kreativitet, engagemang och utveckling. 

Dina huvudsakliga arbetsuppgifter är; stödjande samtal till studenter och vägledning i frågor som rör studiesituationen, förebyggande arbete i syfte att stärka studenters hälsa och studiemiljö, att bistå vid krissituationer som påverkar student, samordningsansvar för högskolans introduktion för studenter, bistå i arbetet kring studenter med funktionsnedsättning samt arbete med handledning och uppföljning av stödpersoner för studenter med funktionsnedsättning. Ytterligare arbetsuppgifter kan komma att ingå i befattningen.

Vi söker dig som har:

 • akademisk examen på lägst kandidatnivå i socialt arbete, beteendevetenskap eller motsvarande inom för anställningen relevant ämnesområde
 • dokumenterad relevant erfarenhet av psykosocialt arbete och stödjande samtal
 • god samarbetsförmåga- och initiativförmåga
Vi kommer också att värdera följande bedömningsgrunder vid anställningen:
 • Erfarenhet av arbete med kurativ verksamhet, företrädesvis inom högskolesektorn.
 • Erfarenhet av hälsofrämjande, förebyggande psykosocialt arbete, företrädesvis inom högskolesektorn.
 • Erfarenhet av arbete med personer med funktionsnedsättning.
 • Erfarenhet av handläggningsarbete samt vana att arbeta noggrant och strukturerat.
 • God förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på svenska respektive engelska.
 • God förmåga att skapa relationer och nätverk.
 • God förmåga att planera, organisera, genomföra och nå uppsatta mål i arbetet.
 • Kunskap inom och erfarenhet av offentlig verksamhet, gärna inom högskolesektorn
 • God administrativ förmåga.
 • God empatisk förmåga och lyhördhet.
Vid denna anställning kommer stor vikt att fästas vid erfarenhet av arbete med kurativ verksamhet, och erfarenhet av hälsofrämjande, förebyggande psykosocialt arbete, båda företrädesvis inom högskolesektorn, samt god förmåga att planera, organisera, genomföra och nå uppsatta mål i arbetet.

Högskolan i Skövde arbetar aktivt med ett förebyggande diskrimineringsarbete för att bibehålla och förbättra en inkluderande arbetsmiljö.

Anställningen är en tillsvidareanställning och omfattar 100 %. Vi önskar tillträde snarast.

Sista ansökningsdatum: 2020-06-05

Diarienummer: HS 2020/465 

Kontaktuppgifter


Upplysningar om anställningen lämnas av biträdande avdelningschef Elizabeth Persson. Facklig information lämnas av Anders Johansson (Saco-S) eller Sonja Nohlgren (ST). Samtliga personer nås via Högskolans växel 0500-44 80 00.

Ansökan

Du söker anställningen via vår hemsida, www.his.se/jobb genom att klicka på ”Ansök” längst ned i annonsen. Till din ansökan ska följande dokument bifogas:
 • Personligt brev
 • CV med personuppgifter, examina, övriga utbildningar, tidigare anställningar och annan relevant erfarenhet
 • Intyg/betyg och övriga dokument som styrker din ansökan
Enligt Riksarkivets föreskrifter är Högskolan skyldig att förvara ansökningshandlingar i två år efter tillsättningsbeslutet. Om du som sökande till en anställning särskilt begär tillbaka dina handlingar återsänds de när de två åren har förflutit, i annat fall kommer de att utgallras.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Kurator

Lön

Högskolan i Skövde tillämpar individuell lönesättning

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat