arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Sjuksköterska till anstalten & häktet Nyköping, vikariat

 • Ort

  Nyköping

 • Yrkesroll

  Sjuksköterska, grundutbildad

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  8 november

 • Sök jobbet senast

  30 november

Om jobbet

Kriminalvårdens uppgift är att genom frivård och anstalter verkställa de påföljder som domstol dömer ut, driva häkten och utföra transporter samt göra personutredningar i brottmål. Uppgifterna ska utföras på ett sätt så lagföring kan ske effektivt och återfall i brott förebyggas. I all verksamhet värnar vi starkt om humaniteten och respekten för den enskildes integritet och rättssäkerhet, utan att kompromissa i fråga om samhällets säkerhet och trygghet.

Läs mer på vår hemsida www.kriminalvarden.se

Verksamhetsområde (VO) Nyköping består av en anstalt och ett häkte. Anstalten har 75 platser i säkerhetsklass två och häktet har 34 platser. Nu söker vi en sjuksköteska för arbetsplacering vid anstalten.

ARBETSUPPGIFTER

Har du tålamod att försöka vinna förtroende, att motivera till ett hälsosammare liv och att värna sin egen hälsa? Är du självständig och trivs bra med att arbeta dagtid?
I så fall har du goda möjligheter att känna tillfredställelse med arbetet hos oss och bör definitivt överväga att söka arbete inom Kriminalvården.

Kriminalvården bedriver viss öppen hälso- och sjukvård vilket innebär att alla anstalter och häkten har sjukvårdsmottagningar där de intagna kan söka vård. På mottagningarna i Nyköping finns, förutom sjuksköterskan, allmänläkare och psykiatriker. Som sjuksköterska har du dels en egen mottagning för bedömning av lättare åkommor, men du bedömer även vilka sökande som ska träffa läkare. Det innebär att du arbetar både med somatiskt och psykiatrisk hälso- och sjukvård för de intagna, assisterar vid läkarmottagning samt administrerar läkemedel i första hand genom dosdispensering. Dokumentation sker i PMO patientdatajournal.

Samarbete med övrig kriminalvårdspersonal är en självklar och viktig del av arbetet. I detta ingår att utbilda och handleda den klientnära personalen i hälso- och sjukvårdsfrågor såsom självmordsprevention, akut omhändertagande och läkemedelsadministration.

Som sjuksköterska i Kriminalvården får du utbildning i kriminalvårdsmedicin och självmordslära. Du bör auskultera inom den vanliga sjukvården två veckor årligen exempelvis inom akutsjukvård, psykiatri, infektion och beroendevård och ha regelbundna erfarenhetsutbyten med kompetenta kollegor.

KVALIFIKATIONER

Du skall vara legitimerad sjuksköterska och om du har erfarenhet av akutsjukvård, beroendevård eller öppen hälso- och sjukvård underlättar det ditt arbete. Dina personliga egenskaper är dock viktigare än eventuell vidareutbildning. Arbetet är mycket självständigt och då du ibland är ensam i tjänst med medicinsk utbildning är det viktigt att du har god förmåga att arbeta tillsammans med andra yrkeskategorier och att förmedla dina kunskaper. Vi fäster även stor tyngd vid att du är professionell i din yrkesroll där det ingår att göra medicinska prioriteringar, vara flexibel i patientkontakten men ändå sätta tydliga gränser för vad sjukvård innebär samt att ha en god empatisk förmåga.

ÖVRIGT

Den hälso- och sjukvård som Kriminalvården bedriver är öppen Hälso- och sjukvård.

Ansökan kan endast göras via länk i denna annons eller direkt på www.offentligajobb.se.

Vi tar inte emot ansökningar i pappersform eller via e-post.

Observera att anställningen kan komma att inledas med 6 månaders provanställning.

Kriminalvården tillämpar rökfri arbetstid.

Kriminalvården strävar mot en jämn könsfördelning och ökad mångfald.

De flesta tjänster inom Kriminalvården är säkerhetsklassade. Detta innebär att registerkontroll kommer att föregå beslut om anställning.

Telefonsupport Offentliga Jobb för arbetssökande: 0771-704 704

Läs mer: www.kriminalvarden.se

Kontaktpersoner

Thomas Strid

077-22 80 800


Gunnar Du Rietz

077-22 80 800