arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Sektionschef kapacitetssektionen, avdelningen anstalt, häkte och frivård

 • Yrkesroll

  Sektionschef, offentlig förvaltning

 • Anställning

  Heltid, Tills vidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  21 januari

 • Sök jobbet senast

  12 februari

Om jobbet

Kriminalvården växer – vi bygger nytt, bygger om och bygger till och söker nu nya medarbetare. Vårt viktigaste mål är att minska återfall i brott – att bryta den onda cirkeln. Lyckas vi med det blir samhället tryggare och säkrare för alla. Vi är den myndighet som ansvarar för anstalter, frivård, häkten och klienttransporter.

Avdelningen för anstalt, häkte och frivård är nyinrättad vid huvudkontoret i Norrköping från den 1 september 2022. I avdelningen ingår Kriminalvårdens sex geografiska regioner, Kriminalvårdens servicecenter, planeringsenheten samt enheten för operativ samordning. Vid enheten för operativ samordning finns placeringssektionen, sektionen för samordnad bemanning och kapacitetssektionen.

ARBETSUPPGIFTER

Som chef inom Kriminalvården arbetar du med ett komplext och intressant samhällsuppdrag.
Kapacitetssektionens huvuduppdrag är att leda och driva frågor gällande kriminalvårdens kapacitet kopplat till verksamhetsgrenarna anstalt och häkte. I sektionens uppdrag ingår att konkretisera klientprognoser till platsbehovsprognoser, i syfte att säkerställa att det finns ett platsbestånd inom anstalt och häkte som följer beläggnings- och klientutvecklingen, såväl på kort som på lång sikt. Sektionen ansvarar vidare för att analysera och bedöma platsbehovet utifrån risk- och bristanalys och ansvarar för att föreslå adekvata åtgärder vid eventuella brister eller obalanser i platskapaciteten. En huvudarbetsuppgift i närtid är etableringen av en nationell operativ beläggningssamordning för anstalt och häkte. Sektionen har en viktig roll som medverkande expert i samtliga pågående kapacitetsprojekt, med uppdrag att tillse att platskapacitet och verksamhetsperspektiv tillvaratas i projekten. Sektionen ansvarar även för Kriminalvårdens platsbeslut och tar löpande fram lägesbilder över plats- och beläggningsutvecklingen på kort- och lång sikt. Sektionen samverkar internt främst med ekonomi- och fastighetsavdelningen och säkerhetsavdelningen, men även med regional och lokal nivå.

Som sektionschef för kapacitetssektionen har du har ett verksamhets-, budget- och personalansvar för sektionens ca 10 medarbetare. Du ingår i enhetschefens ledningsgrupp där du tillsammans med din chef och dina två kollegor bidrar till att utveckla verksamheten och omsätta Kriminalvårdens övergripande mål till praktik inom ansvarsområdet.

KVALIFIKATIONER

Vi söker dig som är en stabil person, har stor personlig mognad, är relationsbyggare och besitter en god kommunikativ förmåga. I ditt chefs- och ledarskap har du framträdande kompetenser inom förändringsledarskap, problemlösningsförmåga, planeringsförmåga och resultatorientering. Vi förutsätter att du delar Kriminalvårdens grundläggande värderingar om en human människosyn, respekt för individen och tron på människans vilja och förmåga att utvecklas. I handling omsätter du den värdegrund vår verksamhet vilar på och därmed agerar du förebild för dina medarbetare. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.

Krav:

• Akademisk examen med en inriktning Kriminalvården finner relevant för enhetens uppdrag alternativt annan utbildning i kombination med erfarenhet som Kriminalvården bedömer relevant
 • Väl vitsordad chefserfarenhet
 • Väl vitsordad erfarenhet av att leda utvecklingsarbete och att driva förändringsprocesser
 • Erfarenhet från arbete med liknande kapacitetsfrågor med goda resultat från organisation med stor geografisk och funktionell spridning
 • Väl vitsordad kriminalvårdserfarenhet, gärna från flera verksamhetsgrenar
 • Goda färdigheter i svenska språket i såväl tal som skrift

Meriterande:

• Dokumenterad ledarskapsutbildning som Kriminalvårdens chefsförsörjningsprogram eller annan ledarskapsutbildning, gärna inom offentlig verksamhet
 • Erfarenhet av att som chef leda experter
 • Relevant erfarenhet från liknande arbete i annan myndighet i rättskedjan
 • Erfarenhet av att utveckla former för intern och extern samverkan samt erfarenhet av att representera verksamheten externt
 • God kunskap om de övergripande förutsättningar (regelverk, budget, arbetsgivarpolitik m.m.) som gäller för offentlig verksamhet, särskilt statlig

ÖVRIGT

Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetande. Säkerhetskontroll kommer att föregå beslut om anställning. Denna befattning är placerad i säkerhetsklass och en säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras innan beslut om anställning fattas. Du behöver vara svensk medborgare men får gärna ha utländsk bakgrund, Kriminalvården strävar efter en jämn könsfördelning och ökad mångfald.

För att skicka in din ansökan, klicka på ansökningslänken i annonsen. Frågor om hur du ansöker och lägger in ditt CV ställer du direkt till Visma Recruit 0771- 693 693. Frågor om specifika jobb besvaras av den kontaktperson som anges i annonsen. Vi tar inte emot ansökningar i pappersform eller per e-post.

Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av rekryteringsannonser. Kriminalvården har upphandlade avtal.

Lön

Enligt avtal.

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid. Förtroendearbetstid, distansarbete kan erbjudas del av arbetstiden Tillsvidareanställning, tillträde: Tillträde snarast enligt överenskommelse Placeringsort Norrköping.