arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Sektionschef Förorenade områden

 • Yrkesroll

  Sektionschef, offentlig förvaltning

 • Anställning

  Heltid, Tills vidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  6 oktober

 • Sök jobbet senast

  27 oktober

Om jobbet

Som sektionschef på Trafikverket är du med och underlättar vardagen för invånare och företagare i hela Sverige. Det gör du genom att vara med och bidra till framtidens infrastruktur.

Sektionschef Förorenade områden


Arbetsuppgifter

Trafikverket söker en engagerad sektionschef med stort intresse för förorenade områden! Som sektionschef för förorenade områden ska du, i samråd med enhetschef och samspel med övriga Trafikverket, utveckla sektionen samt styra och leda sektionens verksamhet. Din utmaning är att skapa gruppkänsla och sammanhållning i en geografiskt spridd sektion.
Du ansvarar även för att etablera god samverkan och effektiva samarbetsformer med övriga delar av Trafikverket samt externa samarbetsparter. Du har personal- och budgetansvar för sektionen och ingår i enhetens ledningsgrupp. I rollen ingår även ekonomisk uppföljning och avvikelsehantering för de projekt som sektionen ansvarar för.
Inom sektionen finns ca 10 medarbetare på flera platser i landet. Sektionen ansvarar primärt för att förvalta och över tid åtgärda de förorenade områden som ligger under Trafikverkets ansvar. I ansvaret ingår bland annat:
Ha kontroll på vilka förorenade områden som finns samt status för dessa
Upprätta en långsiktig plan för åtgärdande av förorenade områden utifrån tillgänglig finansiering
Prioritera och beställa riktade miljöåtgärder för att identifiera, undersöka och sanera förorenade områden
Hantera statens ansvar gentemot vissa bolag (statens miljögaranti)

Din viktigaste uppgift är att, tillsammans med dina medarbetare, leverera de resultat som du har åtagit dig. Det är viktigt att vara medveten om de etiska aspekterna och ha en affärsmässig förståelse likväl som förståelse för sin roll som myndighet. Du leder sektionens verksamhet och bidrar till måluppfyllelse genom ett gott ledarskap där du klargör inriktning, sammanhang och skapar förutsättning för genomförande och utveckling.

Övrig information


Anställningen inom Trafikverket är tillsvidare men chefsförordnandet är tidsbegränsat, inledningsvis på 4 år.
I denna rekrytering används webbaserade tester som en del i urvalet.
Skypeintervjuer är planerade enligt preliminär tidplan den 9/11.

Kvalifikationer


Vem är du?
Som chef i Trafikverket drivs du av att få människor att växa genom ett närvarande ledarskap. Du skapar tillit och bygger förtroende med din problemlösande och kommunikativa förmåga. Du levererar resultat och driver samhällsutvecklingen framåt genom delaktighet och engagemang. Du utmanar och ifrågasätter och skapar en kultur som främjar ständiga förbättringar. Att inspirera, klargöra riktning och vara mottaglig för nya möjligheter och lösningar är en förutsättning för att lyckas. 
Vi söker dig som har
universitets- eller högskoleutbildning om minst 180 hp inom miljöområdet alternativt annan utbildning och erfarenhet som vi bedömer likvärdig
några års erfarenhet som chef

Det är meriterande om du har

erfarenhet från arbete med förorenade områden
erfarenhet av offentlig sektor
kunskaper om miljölagstiftning och dess tillämpning 

Ansökan

De frågor som du får besvara när du skickar in din ansökan kommer att ligga till grund för det första urvalet vi gör. 
Som sökande till Trafikverket kan du eventuellt behöva gå igenom en säkerhetsprövning. Den innehåller säkerhetsprövningssamtal och registerkontroll innan anställning, om tjänsten är placerad i säkerhetsklass. I vissa fall krävs svenskt medborgarskap för säkerhetsklassade tjänster.
Som anställd i Trafikverket kan du komma att bli krigsplacerad utifrån totalförsvarets behov.
Inom verksamhetsområde Underhåll ansvarar vi för leveransen av säkra och tillgängliga vägar och järnvägar. Genom att förvalta, underhålla och utveckla det befintliga och framtida väg- och järnvägssystemet lägger vi grunden för näringslivets godstransporter och miljoner människors resande - varje dag, året om. Kompetensutveckling står högt på vår agenda, oavsett vilken roll du har eller var du befinner dig i yrkeslivet. Hos oss gör du skillnad!
På Trafikverket jobbar vi med att göra Sverige närmare. Vi tror på att en förening av olika erfarenheter, bakgrunder och perspektiv är den bästa grunden för att bygga en arbetsplats fri från diskriminering och en miljö där alla trivs och gör sitt bästa. Vi tror på mångfald där den gemensamma nämnaren är pålitlighet, engagemang och mod. För det är så vi bäst representerar vårt samhälle.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Sektionschef, offentlig förvaltning

Lön

Månadslön

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

100 % , Provanställning 6 mån tillämpas