arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Säsongsanställningar för restaurering av vattendrag

 • Yrkesroll

  Biolog

 • Anställning

  Heltid, 11 dagar - 3 månader

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  27 januari

 • Sök jobbet senast

  23 februari

Om jobbet

Länsstyrelsen är en serviceinriktad kunskapsmyndighet som arbetar för Västerbottens utveckling och framtid. Myndigheten är en regional del av den svenska statsförvaltningen - med uppdrag att verka för att nationella mål får genomslag i länet, att samordna olika samhällsintressen, och att följa och till regeringen rapportera tillståndet i länet. Länsstyrelsens uppgifter omfattar bland annat samhällsplanering, natur- och miljövård, regional tillväxt, klimat- och energifrågor, landsbygdsfrågor och krisberedskap.
Arbetsplatsen har för närvarande 260 medarbetare. Landshövdingen är myndighetens chef.
Vår vision lyder: Tillsammans gör vi det hållbara möjligt!

De aktuella tjänsterna är placerade på Miljöanalysenheten. Vi arbetar med restaurering av vattendrag, miljöövervakning, vattenförvaltning, kalkning och kalkeffektuppföljning, miljömål, miljömålsuppföljning samt driver projekt.

ARBETSUPPGIFTER

Arbetsuppgifter blir att delta i fältverksamhet inom området restaurering av vattendrag. Arbetet med att restaurera flottledsrensade vattenmiljöer kommer pågå inom Lögdeälvens avrinningsområde. Restaureringsarbetet sker främst inom EU projektet ReBorN-LIFE (LIFE15 NAT/SE/000892) och i huvudsak inom Nordmaling, Åsele och Vilhelmina kommuner. Restaurering kan även bli aktuell i andra vattendrag i länet inom Umeå, Bjurholm och Robertsfors kommuner.

För att genomföra detta behöver vi anställa ca 13 personer och en koordinator. Tjänsterna varierar i tid från ca 3-6 månader med undantag för koordinatortjänsten som kan bli ca 8 månader. Ytterligare tjänster kan bli aktuella. En del av tjänsterna innebär veckovis övernattning på annan ort än Umeå och annan stationeringsort än Umeå kan bli aktuell.

Varje tjänst, förutom koordinatortjänsten, omfattar en eller flera av följande arbetsuppgifter:
 • Planera och leda arbetet med att restaurera vattendrag, vilket sker tillsammans med grävmaskinförare i ett arbetslag
 • Manuellt konstruera lekområden för fisk i vattendrag
 • Genomföra motorsågs- och röjningsarbete
Koordinatortjänsten handlar om att ha övergripande ansvar för att koordinera, planera, leda, kvalitetssäkra restaureringsarbetet för flera arbetslag.
Några av tjänsterna kommer jobba med manuell restaurering och skapande av nya lekbottnar för fisk. Dessa tjänster kommer även innefatta arbetsuppgifter inom verksamhetsområdet för inventering av limniska miljöer.

Förberedelser, dataläggning och sammanställningar av utförda restaureringar kan ingå i arbetsuppgifterna. Även andra verksamhetsanknutna arbetsuppgifter kan förekomma. En del arbetsuppgifter utförs på ett avstånd från Umeå som gör att man måste övernatta på annan ort. Länsstyrelsen ansvarar för att tillhandahålla nödvändig utrustning, utbildning och introduktion till arbetsuppgifterna.

Observera att vi parallellt med denna rekrytering även söker medarbetare till inventering av limniska miljöer, se annons på www.offentligajobb.se. De som lämnar in ansökan för restaureringstjänsterna kan även bli aktuell för de utlysta tjänsterna inom inventering i främst limniska miljöer.

Tillträde tidigast 2020-03-30 för koordinatortjänsten, för övriga tjänster tidigast 2020-05-04.

Anställningstid för koordinatortjänsten som längst t.o.m. 2020-11-30, övriga tjänster som längst t.o.m. 2020-11-15.

KVALIFIKATIONER

Du bör ha naturvetenskaplig utbildning med relevant inriktning. Du har god samarbetsförmåga, är ansvarstagande och har förmåga att arbeta självständigt och kan lösa problem som uppstår.

Erfarenhet av att planera och tillsammans med grävmaskinförare leda arbetet med att restaurera vattendrag är meriterande. Fältarbete inom de områden som ingår i arbetsuppgifterna är meriterande. Du måste ha förutsättningar för att orka gå i terräng, vada i rinnande vatten en stor del av dagen, bära fältutrustning till och från vattendragen samt anlägga lekbottnar och fälla träd med motorsåg. Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper.

B-körkort är ett krav.

ÖVRIGT

Länsstyrelsen arbetar aktivt för att vara en myndighet som är fri från all diskriminering.
Vid denna rekrytering har vi redan valt annonskanaler.
Observera att en tjänsteansökning är en inkommen handling och kan därmed inte behandlas konfidentiellt.
Ange ditt löneanspråk.
så här behandlar vi dina personuppgifter, www.lansstyrelsen.se/dataskydd

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Biolog

Lön

Månadslön

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid. Dagtid. Sommarjobb / Säsongsanställning