arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Säkerhetsexpert till Förvaret Kållered, Göteborg

 • Ort

  Mölndal

 • Yrkesroll

  Säkerhetsrådgivare

 • Anställning

  Heltid, Tillsvidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  18 december

 • Sök jobbet senast

  17 januari

Om jobbet

Beskrivning
Vid en försvarsenhet placeras frihetsberövade människor som fått ett avvisnings- eller utvisningsbeslut och som behöver finnas tillgängliga för verkställighet.

En person kan också tas i förvar om rätten att vistas i landet eller identiteten behöver utredas. Förvaret är en sluten enhet och verksamheten bedrivs dygnet runt. Verksamheten ska utformas på ett rättssäkert, tryggt och värdigt sätt med människan i fokus.

Huvudsakliga arbetsuppgifter

Som expert och säkerhetsansvarig arbetar du i grunden med förvarsenhetens totala säkerhet och driver det operativa arbetet av säkerhetsrelaterade frågor framåt vid enheten. I arbetet ingår bl.a. att upprätta och revidera instruktioner/åtgärdsplaner samt leda, följa upp och dokumentera arbetet kring säkerheten i verksamheten. I arbetsuppgifterna ingår även att analysera incidenter, utöva tillsyn, föreslå förebyggande åtgärder samt föredra säkerhetsbilden i olika mötessammanhang.

Vidare kan du bli utpekad som verksamhetsrepresentant gentemot leverantörer vid nyinstallationer och ombyggnationer vilket ställer krav på en teknisk förståelse och förmåga att företräda verksamhetens krav och önskemål.

Arbetet med utformningen av säkerhetssystemen bedrivs inom centrala arbetsgrupper där du kan bi en del eller företräda som referensperson.

I aktuell tjänst ingår även att utbilda övriga medarbetare inom förvarets säkerhetsområde. Vidare är du enhetens kontaktperson gentemot våra leverantörer av säkerhetssystem, lås/larm/passage, bevakning och brandskydd.

Du bidrar till förbättringsarbetet genom att du genomför analyser och uppföljningar inom samtliga områden och planerar åtgärder. Därutöver är du sektionschefens stöd i alla säkerhetsrelaterade frågor och arbetar med reinvesteringsplaner avseende säkerhetsutrustning och system.

Du arbetar självständigt och samverkar även direkt med företrädare för förvarsavdelningen. Inom ramen för tjänsten förekommer utredningsarbete, ofta kopplat till incidenter och onormala händelser.

Personliga kompetenser

Som person är du lugn, stabil och kontrollerad i stressituationer. Du behåller ett realistiskt perspektiv på situationer och fokuserar på rätt saker. Du har lätt att anpassa dig till ändrade omständigheter och du ändrar snabbt ditt förhållningssätt till rådande situation.
Du är relationsskapande och relaterar till människor på ett lyhört och smidigt sätt. Du lyssnar, kommunicerar och löser konflikter på ett konstruktivt sätt. I din roll ser du till hela verksamhetens bästa i agerande och beslut. Du är självständig och har mod att agera efter din egen övertygelse. Du kommunicerar på ett tydligt sätt, säkerställer att budskap når fram och att förväntningarna är klara för alla parter. Du påminner och följer upp.

Som säkerhetsexpert förväntas du vara en förebild för verksamheten. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet

Krav


- Erfarenhet av arbete med kvalificerat säkerhetsarbete, exempelvis säkerhetsarbete, utredning, analys och utvärdering inom myndighet, offentlig verksamhet eller säkerhetsbolag
- Utbildning med inriktning mot ordningshållning, utredning av incidenter och andra oönskade händelser och upprätthållande av säkerhet, eller annan utbildning i kombination med för tjänsten relevant erfarenhet.
- Kunskap om samt erfarenhet av samtalsteknik, samtalsmetodik, ingripande, självskydd och nödvärn.
- God kommunikativ förmåga och uttrycker dig väl i tal och skrift på svenska och engelska.
- Goda kunskaper i Officepaketet.
- B-körkort

Meriter


- Högskoleutbildning
- Erfarenhet av att arbeta med projekt eller tidsbegränsade uppdrag och utredningar i olika former
- Erfarenhet av ledarskap i svåra situationer.
- Utbildning i riskhantering och/eller säkerhet
- Erfarenhet av kontinuitetsplanering
- God kunskap gällande befintlig lagstiftning, såsom säkerhetsskyddslag, arbetsmiljölag etc.
- Kunskap om regler och policys för säkerhetsarbete
- Kunskap om säkerhetsrutiner i låst miljö

Övrigt

Resor förekommer i tjänsten inom landet.

Kontakt

Har du frågor är du välkommen att kontakta ansvarig rekryteringskonsult på Chefspoolen; Staffan Engberg, 0768-15 45 44, staffan.engberg@chefspoolen.se.

Ansökan

Vänligen skicka in CV och ansökan skrivna på svenska omgående via ansökningsknappen nedan.
Ansökan senast den 2019-01-13.

Välkommen med din ansökan!

OBS! När du registrerar din ansökan kan du komma att få besvara ett antal frågor. Fyll i frågorna så utförligt du kan eftersom ansökningar med uteblivna eller ofullständiga svar inte beaktas i lika stor utsträckning som ansökningar med utförliga svar. Som en del i rekryteringsprocessen kan vi även komma att använda arbetspsykologiska tester och/eller arbetsprover.

För oss är det viktigt att all kompetens på arbetsmarknaden tillvaratas. Vi välkomnar alla sökande och eftersträvar mångfald.

Migrationsverket finns för människor som söker skydd i Sverige och för dem som vill arbeta, studera eller bo här. Detta gör vi inom asylrättens och den reglerade invandringens gränser. Vi tar emot ansökningar, prövar dem och fattar beslut om vilka som har rätt att komma hit eller stanna här, och vilka som måste lämna landet. I vårt arbete vägleds vi av våra värdeord mod, empati och tydlighet.

Kontaktpersoner

Staffan Engberg

0768-154544