arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Regeringen söker generaldirektör till Inspektionen för socialförsäkringen

 • Ort

  Göteborg

 • Yrkesroll

  Generaldirektör

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  20 juni

 • Sök jobbet senast

  22 augusti

Om jobbet

Inspektionen för socialförsäkringen (ISF) utövar systemtillsyn över och utför effektivitetsgranskning av den verksamhet som bedrivs av Försäkringskassan, Pensionsmyndigheten, i de delar som inte står under Finansinspektionens tillsyn, och Skatteverket i de delar som avser beslut om pensionsgrundande inkomst.
Vidare får ISF också utöva systemtillsyn och effektivitetsgranskning av verksamheter som gränsar till socialförsäkringsområdet. Detsamma gäller samverkansinsatser med anknytning till socialförsäkringsområdet. ISF samverkar med bl.a. Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (IAF), Myndigheten för vård- och omsorgsanalys, Socialstyrelsen och Statskontoret.
 
Systemtillsynen och effektivitetsgranskningen ska ha ett rättssäkerhets- och medborgarperspektiv och ha sin utgångspunkt i gällande lagstiftning. Effektivitetsgranskningen ska ta sin utgångspunkt i det statliga åtagandet.
 
ISF rapporterar resultatet av sina granskningar till regeringen och informerar berörda granskningsobjekt. Granskningen har en tvärvetenskaplig ansats och ISF har ingen normerande funktion eller några sanktionsmöjligheter. ISF företräder inte staten i juridiska frågor rörande socialförsäkringen och har inte heller något generellt informationsansvar mot allmänheten avseende lagstiftningen kring eller administrationen av socialförsäkringen.
 
ISF är en anslagsfinansierad myndighet. Anslaget uppgår till 68 miljoner kronor för 2019. Myndigheten har för närvarande 42,1 årsarbetskrafter och i normalläget ska det vara ungefär 60 årsarbetare.
 

I januari 2018 fick myndigheten uppdraget att omlokalisera till Göteborg. Omlokaliseringen ska vara färdig den 1 augusti 2019.
 
Kvalifikationer
Vi söker dig med dokumenterat goda ledaregenskaper och
 • Goda kunskaper om statsförvaltningen och dess beslutsprocesser.  
 • Förståelse för den politiska struktur som myndigheten verkar inom. 
 • Erfarenhet av att leda och utveckla kunskapsintensiva organisationer inom ramen för mål och ekonomiska förutsättningar. 
 • Mycket goda kunskaper inom myndighetens granskningsområde.
 • Akademisk examen eller motsvarande.

Du ska också ha förmåga att

• Entusiasmera och motivera medarbetarna.
 •  Företräda verksamheten på ett strategiskt, professionellt och förtroendefullt sätt internt och externt, nationellt och internationellt.
 •  Kommunicera även komplicerade samband och sammanhang.
 •  Samverka och bygga relationer med myndigheter, uppdragsgivare och andra aktörer.
 •  Leda och utveckla verksamheten inom ramen för en god förvaltningskultur.
 •  Företräda arbetsgivarintresset och tillsammans med övriga myndighetschefer utveckla den statliga arbetsgivarpolitiken.
 •  Arbeta strategiskt med kompetensförsörjningsfrågor. Det är meriterande om du har
 •  Erfarenhet av att företräda en kunskapsintensiv verksamhet i nationella och internationella offentliga sammanhang.
 •  Erfarenhet av och intresse för internationellt samarbete.
 •  Erfarenhet av att arbeta med socialförsäkringsfrågor.
 
Övrigt
Endast den som är svensk medborgare kan inneha befattning som generaldirektör och chef för Inspektionen för socialförsäkringen. 
 
Mer information
Mer information om befattningen lämnas av Roger Mörtvik, statssekreterare och Therese Karlberg, enhetschef, Socialdepartementet. Frågor om anställningsvillkoren och rekryteringsprocessen besvaras av Jan Lindberg, kansliet för ledningsförsörjning till myndigheter. Du når dem via Regeringskansliets växel 08-405 1000.
 
Sekretess gäller för uppgift om enskild kandidats identitet.
 
Intresseanmälan
Välkommen med din skriftliga intresseanmälan inklusive cv senast den 22 augusti till Socialdepartementet, 103 33 Stockholm. Skicka anmälan i ett kuvert märkt med referensnummer S2019/02883/SF. Ange din postadress och ditt telefonnummer i intresseanmälan. En bekräftelse på att vi har mottagit din intresseanmälan skickas till dig efter sista ansökningsdag.

Svensk statsförvaltning består av cirka 200 myndigheter som lyder omedelbart under regeringen. Regeringen anställer myndighetscheferna och beslutar om deras anställningsvillkor. Lönen är individuell och bestäms mot bakgrund av de krav som ställs på befattningen och chefens kvalifikationer och erfarenheter. De flesta myndighetschefer anställs för en bestämd tid – normalt är den första anställningsperioden sex år.