arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Regeringen söker generaldirektör och chef för Forte

 • Ort

  Stockholm

 • Yrkesroll

  Generaldirektör

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  13 juni

 • Sök jobbet senast

  27 augusti

Om jobbet

Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd (Forte) har till uppgift att främja och stödja grundforskning och behovsstyrd forskning på arbetslivsområdet samt inom social- och folkhälsovetenskap. I uppdraget ingår vidare bland annat att utreda angelägna forskningsbehov, fördela medel till forskning, bedöma kvaliteten, nyttiggörandet och samhällsrelevansen samt utvärdera forskningen inom de egna ansvarsområdena. Myndigheten ska även främja och ta initiativ till mång- och tvärvetenskaplig forskning och ha en dialog så att forskning främjas och att forskningsresultat kommuniceras. Internationellt forskningssamarbete och erfarenhetsutbyte är en viktig del av myndighetens verksamhet, särskilt inom EU. Forte deltar i flera nordiska samarbeten och har även ett engagemang på internationell och europeisk nivå.

Forte är en myndighet under Socialdepartementet, men forskningsministern har det politiska ansvaret i enlighet med ett §5-förordnande. Forte är en styrelsemyndighet där generaldirektören är myndighetens chef. Forte har drygt 30 anställda. Myndigheten är lokaliserad i Stockholm.

Kvalifikationer

Vi söker dig som är en dokumenterat god chef och ledare med
 • Kunskaper om statsförvaltningen och dess beslutsprocesser.
 • Förståelse för den politiska struktur som myndigheten verkar inom.
 • Goda kunskaper om svensk forskningsfinansiering och om forskningsbehoven inom Fortes ansvarsområden.
 • Internationell erfarenhet.
 • Mycket goda kunskaper i engelska.
 • Akademisk examen.

Du ska också ha förmåga att

• Pedagogiskt kommunicera myndighetens uppgifter och arbete.
 • Arbeta strategiskt med kompetensförsörjning.
 • Leda och utveckla verksamheten inom ramen för en god förvaltningskultur.
 • Företräda arbetsgivarintresset och tillsammans med övriga myndighetschefer utveckla den statliga arbetsgivarpolitiken.
 • Tydligt företräda myndigheten såväl internt som externt, även internationellt.
 • Förstå den vetenskapliga kontext som myndigheten verkar inom.
 • Arbeta strategiskt med forskningsfrågor och i samråd med andra forskningsfinansiärer, forskarsamhället och andra intressenter utveckla forskningsverksamheten, den externa forskningsinformationen och samarbetsformerna.

Det är meriterande om du har

• Statlig chefserfarenhet.
 • Kunskaper om EU:s forskningssamarbete.
 • Egen forskarkompetens.

Mer information

Mer information om befattningen lämnas av Malin Cederfeldt Östberg, statssekreterare och Erica Wass, enhetschef. Frågor om anställningsvillkoren och rekryteringsprocessen besvaras av Jan Lindberg, kansliet för chefsförsörjning av myndighetschefer. Du når dem via Regeringskansliets växel 08-405 10 00.

Sekretess gäller för uppgift om enskild kandidats identitet.

Intresseanmälan

Välkommen med din skriftliga intresseanmälan inklusive cv senast den 27 augusti 2019 till Socialdepartementet, 103 33 Stockholm. Skicka anmälan i ett kuvert märkt med referensnummer S2019/02773. Ange din postadress och ditt telefonnummer i intresseanmälan. En bekräftelse på att vi har mottagit din intresseanmälan skickas till dig efter sista ansökningsdag.

Svensk statsförvaltning består av cirka 200 myndigheter som lyder omedelbart under regeringen. Regeringen anställer myndighetscheferna och beslutar om deras anställningsvillkor. Lönen är individuell och bestäms mot bakgrund av de krav som ställs på befattningen och chefens kvalifikationer och erfarenheter. De flesta myndighetschefer anställs för en bestämd tid – normalt är den första anställningsperioden sex år.