arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Rådgivare till valkretskontoret i Interamerikanska utvecklingsbanken (IDB)

 • Yrkesroll

  Nationalekonom

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  21 november

 • Sök jobbet senast

  13 december

Om jobbet

Utrikesdepartementet söker rådgivare till exekutiv-direktören vid Interamerikanska utvecklingsbankens (IDB) huvudkontor i Washington D.C.
 
Interamerikanska utvecklingsbanken (IDB) är en viktig källa till multilateral finansiering för ekonomisk, social och institutionell utveckling i Latinamerika och Karibien. IDB:s uppdrag är att bekämpa fattigdom och ojämlikhet, samt bidra till hållbar utveckling i Latinamerika och Karibien. Sverige ingår tillsammans med Danmark, Finland, Norge, Frankrike, Spanien och Österrike i en så kallad styrelsevalkrets i IDB. Valkretsen företräds av en exekutivdirektör (styrelseledamot) IDB:s exekutivstyrelse – det organ som fattar beslut om såväl policy som den operativa verksamheten. Till stöd i sitt arbete har exekutivdirektören ett kontor på sju personer. Styrelsen har sitt säte i Washington D.C. I IDB gruppen ingår även IDB Invest (tidigare IIC) samt IDB Lab (tidigare MIF).
 
Utrikesdepartementet söker nu en rådgivare till exekutivdirektören vid valkretskontoret i IDB som kommer att tjänstgöra från 1 september 2020 för en period av fyra år. Rådgivaren kommer liksom övriga medarbetare att vara anställd av IDB men utses av Utrikesdepartementet i Stockholm. Lön och förmåner i enlighet med IDB:s regelverk.
 
Arbetsuppgifter: Rådgivarens uppgifter är främst att bistå exekutiv-direktören i styrelsearbetet. Tjänsten innefattar analys, policypådrivande arbete, förhandlingar, granska låneförslagen avseende ett givet antal länder, ansvar för en av styrelsens kommittéer, rådgivning och rapportering till huvudstäderna i samband med styrelse- och kommittémöten. Arbetet syftar till att få genomslag för svenska och övriga valkretsländers prioriteringar i IDB:s policy- och operativa verksamhet. Rådgivartjänsten ger utrymme för självständiga kontakter med bankstaben och med andra länders representanter. Under de två sista åren kommer rådgivaren att inneha rollen som biträdande exekutivdirektör för valkretskontoret. Arbetet bedrivs mycket självständigt, ofta med korta ledtider, i nära samarbete med Utrikesdepartementet. I arbetsuppgifterna ingår också att bevaka både IDB Invest och IDB Lab samt representera Sverige i IDB Invest valkrets som har en annan sammansättning. Vidare är den svenska representanten kontaktpunkt för de svenska kontakterna med bankens ledning och personal, och bistår därför bland annat vid svenska besök till IDB, till exempel i samband med års- och guvernörsmöten.
 
 Din bakgrund:
 •  Akademisk examen, företrädesvis inom nationalekonomi, statsvetenskap, ekonomi eller annan utbildning i kombination med erfarenheter som vi bedömer som likvärdiga.
 •  Erfarenhet av arbete med internationellt ekonomiskt utvecklings-samarbete där erfarenheter från arbete vid Regeringskansliet, Sida och multilaterala organisationer är meriterande.
 •  God kännedom om globala och multilaterala utvecklingsfrågor, utvecklingssamarbete i allmänhet, och policyfrågor i synnerhet.
 •  Goda kunskaper om multilaterala utvecklingsbanker och deras arbetsmetoder.
 •  God kännedom om jämställdhetsfrågor, hållbar utveckling, miljö- och klimatfrågor.
 •  Insikter i näringslivets möjligheter att bidra till utveckling är meriterande.

Dina egenskaper

• God förmåga och färdighet att representera Sverige och valkretskontoret i externa kontakter.
 •  God förmåga att ta initiativ, självständigt driva frågor, samarbeta och skapa kontakter.
 •  God analytisk förmåga.
 •  God förmåga att kommunicera på svenska och engelska, både skriftligen och muntligen.
 •  Kunskaper i spanska är meriterande. Ytterligare upplysningar om tjänsten och ansökningsprocessen lämnas av Björn A Jönsson, UD GA, 08–405 98 77.  Du ansöker genom att registreradin ansökan i vårt rekryteringsverktyg senast den 13 december 2019.   
Regeringskansliets uppdrag är att stödja regeringen i dess arbete med att styra Sverige och förverkliga sin politik. Här arbetar 4 700 personer, varav 600 utomlands. Utrikesdepartementet, som är ett av elva departement, ansvarar för utrikes- och säkerhetspolitik, global utveckling och bistånd, handelspolitik, hjälp till svenskar i utlandet, folkrätt och mänskliga rättigheter, exportkontroll av krigsmateriel, internationella samarbeten med länder och regioner samt handels-, investerings- och Sverigefrämjande.