arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Rådgivare, resultatuppföljning och utvärdering (M&E)

 • Yrkesroll

  Handläggare/Utredare, offentlig förvaltning

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  29 oktober

 • Sök jobbet senast

  19 november

Om jobbet

MSB utvecklar, tillsammans med andra, individens och samhällets förmåga att förebygga och hantera olyckor och kriser. Vi har även uppdrag som rör planering och samordning av det civila försvaret. Vi arbetar genom kunskapsuppbyggnad, stöd, utbildning, övning, reglering, tillsyn och eget operativt arbete i nära samverkan med kommuner, regioner, myndigheter, företag och organisationer för att uppnå ökad trygghet och säkerhet på alla samhällsnivåer – från lokalt till globalt.

Jämställdhet och likabehandling är en grund för MSB:s arbete internt och gentemot Sveriges befolkning. Alla inom MSB ska bidra till en arbetsmiljö och ett samhälle fritt från diskriminering.

Enheten för resiliensinsatser är den del av myndigheten som ytterst ansvarar för internationella kapacitetsutvecklande och resiliensstärkande insatser, (d.

v.s. huvudsakligen inom området katastrofriskreducering). I enhetens uppdrag ligger att bevaka och utveckla detta verksamhetsområde, säkra externa resurser samt ansvara för prioritering, planering, genomförande och uppföljning av insatser.

Internationellt genomför MSB resiliensinsatser i enighet med Sveriges globala politik för utvecklingssamarbete. I enhetens utvecklingsansvar ligger såväl generell verksamhetsutveckling för insatser som ansvar för specifika teman som t.ex. integrering av miljö- och jämställdhetsperspektiv. I genomförandeansvaret ligger bl.a. ett ansvar att säkerställa finansiering för insatser och samverka med uppdragsgivare och partners. Enheten är placerad i Karlstad och Stockholm.

MSB kan erbjuda dig en attraktiv arbetsplats med varierande och intressanta arbetsuppgifter i en myndighet som spänner över flera politikområden och har hela världen som arbetsfält.

Dina arbetsuppgifter

Som en del av enheten för resiliensinsatser kommer du att arbeta som rådgivare inom resultatuppföljning och utvärdering (Monitoring and Evaluation, M&E) för ett antal större fleråriga kapacitetsutvecklingsprojekt inom området katastrofriskhantering. Projekten har både bilateral (exempelvis i Serbien och Irak) och regional karaktär (t.ex. gentemot Balkan och Asien). Gemensamt för projekten är att de drar på MSB:s interna kapacitet och utgår ifrån MSB:s erfarenheter och metoder för arbete inom krissamverkan och -ledning, riskanalys och krisberedskapsstöd, samt att de i hög grad präglas av integrering av tvärgående perspektiv såsom jämställdhet och miljö. Projekten leds av projektledare baserade på MSB:s kontor i Sverige, ibland kompletterat med en projektsamordnare i fält.

Huvudsakliga arbetsuppgifter för M&E-rådgivaren, läs mer på hemsidan.

Din kompetensprofil

Vi söker dig som har:
 • Erfarenhet av uppföljning och resultatstyrning av kapacitetsutvecklande biståndsinsatser. Dessutom bör du ha en god förståelse för M&E-krav hos givare såsom Sida och EU.
 • Relevant akademisk examen eller erforderlig arbetslivserfarenhet som arbetsgivaren finner likvärdig. Annan relevant utbildning inom M&E är meriterande.
 • Kunskap om olika metoder för resultatuppföljning liksom förmåga att ta till sig och testa nya metoder och arbetssätt utifrån verksamhetens krav. Outcome mapping används i flertalet större insatser och därför är kompetens avseende det meriterande.
 • Kunskap om såväl kvantitativa som kvalitativa metoder för resultatuppföljning.
 • Erfarenhet av att utveckla resultatuppföljningsramverk.
 • Erfarenhet av utvärdering liksom kunskaper i utvärderingsmetod är meriterande.
 • Förmåga att skräddarsy och använda M&E-metoder, verktyg, surveys, resultatuppföljningssystem och utvärderingar.
 • Kunskap och erfarenhet av kapacitetsanalys som verktyg är meriterande.
 • Erfarenhet av pedagogiskt arbete, genomföra workshops, facilitering av gruppdiskussioner eller motsvarande.
 • Erfarenhet av integrering av miljö och jämställdhet i M&E-arbete är meriterande.
 • Mycket goda kunskaper i svenska och engelska i såväl tal som skrift. Kunskaper i andra språk är meriterande.
Arbetet kräver förmåga att etablera och upprätthålla goda relationer och samarbeten med såväl kollegor som externa partners. Du vågar ta egna initiativ och är lösningsorienterad.

Stor vikt kommer läggas vid dina personliga egenskaper.

Anställningsform

Anställningen är en tidsbegränsad anställning t.o.m. december 2021 med 100 % tjänstgöringsgrad. Befattningen är placerad i Karlstad eller Stockholm.

Svenskt medborgarskap

Anställningen är säkerhetsklassad och vi gör en säkerhetsprövning med registerkontroll enligt bestämmelserna i säkerhetsskyddslagen. Du måste därför vara svensk medborgare.

Vill du få mer information?
Kontakta biträdande enhetschef Britta Ramberg eller verksamhetsansvarig Johan Köhler. Fackliga representanter är Daniel Hjärne (ST), Anja Holmgren (SACO) samt Ann-Britt Paradis (SEKO). Samtliga nås på telefon 0771-240240 (vxl).

Din ansökan

Din ansökan ska vara inkommen till MSB senast den 19 november 2019, märkt med referensnummer 2019/222. Vi ber dig söka tjänsten genom länken i denna annons.

Det är du som sökande som ska dokumentera och påvisa din kompetens på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning. Du ska också vara medveten om att de ansökningshandlingar som lämnas till MSB är offentliga allmänna handlingar vilket innebär att var och en har rätt att ta del av dem.

MSB har gjort medieval för denna rekrytering och undanber därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster.